Opaštujan päivä kuvina

Alkuperäsen tekstin kirjuttaja on jo valmistunut TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maija Ristimäki.

Vienankarjalakši kiäntäjä: Olga Karlova

 

Opaštujan päivä kuvina

Eryähänä huomenešluvennolla smietin, kuin mukava ois ošuttua teilä, mitä kaikkie miun päiväh mahtuu. Ajattelin kerätä tukkuh pienen kuvakollažin, miltä miun perintehini päivä näyttäy šyomistietehen magisteriopintoloissa. Täššä kuvien avulla piäšettä čukeltamah miun enšimmäisaren hommiloih.

Opiskelijan päivä. Koulussa.

1. Huomeneš kaikičči alkau hutulla. Hutun hyvät tovarissat ollah kešällä n’okitut smorodinat, pellavahanšiemenrouhintahini ta ruahjuušto. Varma ševoš, kumpaista voit šyyvvä päivä toisen peräh. A šen vitamiinimiäryä! Huomenešveron kaverina kaččelen digihesarie (passipo muamolla!), hyvyä luatiu korttieritovarissan kirkašvalolamppu. // 2. Opaštumiset ollah täyvet uutta ta mukavua tietuo. Meilä on ollun äijälti eri luvennonpitäjie, ta on ollun mieleh kuulla eri alan muasterija. Tietokoneh kulkou mataššani joka päivä. // 3. Meijän ainehjärješšön huonehen kahvinkeitin on šuvattu vehkeh, myötähäš ryyppyämmä kahvie opaššuškaverien kera luventojen välissä. Ihan paraš kotvani, kun šuau nakrua ta levähtyä kešellä opaššušpäivyä hyväččäisen kaverijoukon kera. Kun šattunou kiireh, nappuamma kahvikupillisen matkah luvennolla. Tai šilloin kun tarviččou ekstraporččien kofeiinie. // 4. Tänä šykyšynä šyömisterapijaopaššukšen myöte olemma piäššyn luatimah äijän kaikenmoista juttuo. Kuvašša miun huonehtovarissa mittuau verenšokerie diabetikoilla tarkotetulla verenšokerimittarilla. Olemma niisi ollun opaššuntakeittijöššä tuttavuštumašša erinmoisih einehih ta tuottehih tai niijen ominaisukših.

Opiskelijan päivä. Kotona.

1. Kotih opaššukšen jälkeh. Tänä šykyšynä olen mielelläh kävellyn koulumatat. Tavan mukah ajan pyörällä, ka rauhallisešta kävelyštä ennein opaššušta ta šen jälkeh on tullun hyvä päivän henkähyškotvani. // 2. Välipala! Hoš yliopiston restoranissa ni šuau hyvän murkinan, on kuiteski kotih tullešša tuaš nälkä. Moničči ensi hätäh pyörähytän smuuzin tahi šyön pari leipyä tahi riissumöykkyö. Ta saččumat on oltu ylen makiet tänä šykyšynä! // 3. Valmis smuuzi luuvvalla (no ei nyt kaikičči näytä noin niepšieltä ta ičkin točkin varuššetulta…). // 4. Koissa luajin opaššuštehtävie, vaštual’en šähköpoštiloih tahi valmistauvun nousijah opaššušpäiväh. Šyömisterapijaopaššuntah kuuluu äijä etukäteh luvettavua materijalie, min kera olen šuanun moniehan illan kaklakkah istuo. Olen kyllä ihan hyvilläni šiitä, jotta koissa šuau tuttavuštuo tulijah teemah ennen varšinaisie luventoja.

Opiskelijan päivä. Harrastukset.

  1. Mie ta koko Kuopioelämän, elikkä piällä nellän vuuvven, mataššani kulkenut Lidlistä oššettu pal’mavehka (vain ollouko vehkapal’ma?). Tämä čuutokašvi on kolmeh muuttoh ta pitkih loma-aikoih kaččomatta pisyn henkissä, šentäh še ašniččou erityisen maininnan täššä postaukšešša. // 2. Koissa šyön kunnon iltasen ennein tahi jälkeh päivän trenirovkan. Tavallisešti luuvvalla piäššäh helpposet šyömiset, kuin erimoiset vokit-ragut, mih voipi tropnie kaikkie mitä škuapista löytyy. Välillä kašvisruokua tulou šyyvvä hairivošša montaki netälie peräkkäh, broileri on niisi tuttu ta turvallini šyömini hiilihydrattilähtehellä höyššettynä, kun ollou ruokainto kateissa. // 3. Enšiarki-iltasin käyn kaverin kera akrobatikkah, kummaista järještäy Kuopion reipaš. Šielä piäšöy ylittämäh iččie melkein joka kerta. Viime aikoih olemma harjotellun vaikka vallan mimmosie akrobattisie temppuja. Vot! // 4. Tykkyän šykyšyö vuuvvenaikana, ka tämä šykyšy oli jykie elettävä, kun pimie aika on ollun entistäki pimiempi. Jälkimmäiset kuukauvet päiväni on pisyn hyväššä peitošša Kuopiošša. Hyvä kun päivä rupieu kohta pitkenömäh, kevyäh päin vet mänemmä. Šuvačen kuitenkis pimieččäisie iltoja, konša šuau panna kynttylät ta mieltä lämmittäjät valot palamah, niijen pilkittyässä on koissa mukava olla.

Herättikö perušopaštujan enšimmäisarki kyšymykšie? Onko šyömistietehen opaššunta šemmoni, kuin ajattelit? Kerro miula kommenttiloissa ajatukšie!

 

Yllä olija teksti  on Opiskelijan päivä kuvina -tekstin kiännöš karjalakši: linkki suomenkieliseen tekstiin