Opaštujan eloš -šanašto (suomi–vienankarjala–eteläkarjala–livvinkarjala)

Koonnut vienankarjalaksi: Elena Rapa
Tarkistanut: Olga Karlova
Mukauttanut toisille murteille: Katerina Paalamo (eteläkarjala), Natalia Giloeva (livvinkarjala)
Auttanut ja ideoinut: Maura Häkki, Milla Tynnyrinen

Tähän sanastoon on koottu opiskelijan elämään liittyvää sanastoa karjalan kolmella päämurteella. Karjalankieliset käännökset on esitetty tässä järjestyksessä: vienankarjala, eteläkarjala, livvinkarjala.

ainejärjestö

ainehjärještö
ainehjärjestö
ainehjärjestö

akateeminen vartti

akatiemini četti
akadiemine četti
akadiemine četti

appro

appro, buarikierroš
buarakierros
buarukierros

ekskursio

ekskursija
ekskursie
ekskursii

fuksi

enšikurššilaini, repo
enzikurssalane, rebo
enzikursalaine, reboi

fuksiaiset

enšikurššilaisien pivot, repočut
enzikurssalazien pivot, rebočut
enzikurzalazien pivot, rebočut

haalarimerkki

hualarimerkki
hualarimerkki, kombinezonamerkki
hualarimerki, kombinezonmerki

kaupunkisuunnistus

linnaorientiiruičenta
linnaorientiiruičenda
linnuorijentiiruičendu

kurssi

kuršši
kurssa, kurssi
kursu, kursi

luento

luvento
luvendo
luvendo

opintopiste

opaššuntapisseh, opintopisseh
opassundačökeh
opastundučökeh

opiskelijabileet

opaštujabailut, opaštujien illačču
opastujien bailut, opastujien illačču
opastujanbailut, opastujien illačču

opiskelijahaalarit

opaštujanhualarit
opastujanhualarit, opastujankombinezona
opastujanhualarit, opastujankombinezon

opiskelijajärjestö

opaštujajärještö, opaštujien järještö
opastujienjärjestö, opastujien järjestö
opastujienjärjestö, opastujien järjestö

poikkitieteellinen

monitiijollini, tietoloinvälini
monitiijolline, tiedoloinväline
monitiijolline, tiedoloinväline

silliaamiainen, sillis

seltihuomenešvero, seltiččy
seldihuondesvero, seldiččy
seldihuonesvero, seldiččy

sitsata

stolaija (stolaičen, stolaiččou, stolaijah)
stolaija
stolaija

sitsit

stolačču
stolačču
stolačču

speksi

opaštujanteatteri, opaštujien spektakli
opastujienteatra, opastujien teatra
opastujienteatru, opastujien teatru

tentti

tentti, eksamena
tentta, tentti, ekzamena
ekzuamenu

tuutori

tutori
tudori
tudori

vaihto-opiskelija

vaihto-opaštuja
vaihto-opastuja
vaihto-opastui

vappu

vappu, pervomaija, maija, kevyän ta ruavon pruasniekka
vappu, pervomaija, maija, keviän da ruavon pruazniekka
vappu, pervomaiju, maiju, keviän da ruavon pruazniekku

vuosijuhla, vujut

vuosipruasniekka, vuuvvečut
vuozipruazniekka, vuuvečut
vuozipruazniekku, vuvvečut