Opassusvideot

KARJALAN KIELI ELÄY

Opaššušvideot – opassusvideot – opastusvideot

 

Karjalankielisiä tervehdyksiä

Päivännoušu-Šuomen yliopisto, Karjalan kielen elvytyšprojekti 2021
Päivännouzu-Suomen yliopisto, Karjalan kielen elvytysprojekta 2021
Päivännouzu-Suomen yliopisto, Karjalan kielen elvytysprojektu 2021

 

Videoloita karjalan kielen pakasijien jokapäiväseštä elokšešta ta pruasniekoista, pakinua, muisselentua, vesselie kotvasie, lapšien leikkijä ta kisuantua, yštävien näkeytymisie. Lauluo, lorusie, teatterie, ratijouutisie, kirjanluajintua, blogin pientyä internetissä. 30-ošani šarja on valmis vuuvven 2021 lopulla.

Videoloi karjalan kielen pagizijoin jogapäiväzestä eloksesta da pruazniekoista, paginua, muistelendua, vesseliä kodvaista, lapsien kizua da eloissandua, ystävien vastauvundua. Lauluo, luguista, teatrua, radivouudizie, kniiganluajindua, blogan piendiä internetassa. 30-ozane sarja on valmis vuuven 2021 lopulla.

Videoloi karjalan kielen pagizijoin jogapäiväzes elokses da pruazniekois, paginua, mustelendua, vesseliä kodvastu, lapsien kižua da elostandua, dovarišoin vastavundua. Pajuo, lugustu, teatrua, radivouudizii, kniiganluajindua, blogan piendiä internetas. 30-ozaine sarju roih valmis vuvven 2021 lopul.

 

Esitettäväkši kolme videota.

Ozutettavaksi kolme videoda.

Ozutettavakse kolme videodu.

 

HUOM. Videoloih tulou vielä tekstišiämyštyä erikseh tiijoštoloina.

Lapši lukijana 5’30”

 

Viisivuotisen Miitrei Suutarin kotikieli on vienankarjala. Tuatto Pekka ta muamo Olga paissah, lauletah ta loruillah karjalakši. Vienankarjalaiset lapšienkirjat ollah hyvät tovarissat.

Linkki Lapši lukijana -tekstih

Yskyniekkah näh 10’

 

Yskäniekanvakassa on hyövyllistä da čomua tarvikehta yskäniekkua libo vastasyndynyttä varoin. Vakan avatah da sen syväindyö kačellah karjalan kielen elvytysprojektan sanastojoukon ruadajat Natalia Giloeva, Olga Karlova da Katerina Paalamo. Jogahizella pienellä tarvikkehella on nimi kolmella murdehella. Passibot yskäniekanvakan laihinasta Kanzaneläkehlaitoksen viestindäozassolla!

Linka Yskyniekkah näh -tekstih

Unis da mierol 11’48” – Monolouguteatrua livvinkarjalakse

 

Timoi Munnen koskettai monologuozutelmu kierdäy Suomie sygyzyl 2021, sanellen Hyrzylän pienen brihačun kazvandukerdomustu suomekse pagizijas yhteskunnas. Täs videos kuuluu sežo suomen kieldy.

Linku Unis da mierol -tekstah

 

Šuunnitteluruatojoukko: Natalia Giloeva, Timoi Munne, Olga Karlova, Rinoi Ylönen ta Katerina Paalamo, Pekka Suutari, Maria Kuismin

Planiiruičusruadojoukko: Natalia Giloeva, Timoi Munne, Olga Karlova, Rinoi Ylönen da Katerina Paalamo, Pekka Suutari, Maria Kuismin

Totevuttamisruatojoukko: Korpipaja oy, Sanna Liinamaa, Pertti Veijalainen, Mirja Metsola(ohj.)

Todevuttamisruadojoukko: Korpipaja oy, Sanna Liinamaa, Pertti Veijalainen, Mirja Metsola(ohj.)

Tuki: E. W. Ponkalan fondi, Karjalan Šivissyššeura, Onnenmäki-fondi

Tugi: E. W. Ponkalan fondu, Karjalan Sivistysseuru, Onnenmäki-fondu

Liitterointi: Milla Tynnyrinen