Opassusvideot suvikarjala

Midä kieli miula merkiččöy

Suvikarjalan opastaja da kiändäjä Katerina Paalamo kazvo karjalankielizessä yhtehizössä. Hiän painottau lapsena koista suavun kielen tärgevyttä oman suojärveläzen identitietan perustana.

Eteläkarjalan opettaja ja kääntäjä Katerina Paalamo kasvoi karjalankielisessä yhteisössä. Hän korostaa lapsena opitun kielen tärkeyttä oman suojärveläisen identiteetin perustana.

 

 

Karjalane mänöy školah

Suomelazen školan kazvatus oli uuzi da igävägi kogemus pienellä karjalazella lapsella. Rakkahus omah kieleh vei opastumah yliopistoh. Nygöin Katerina opastau suvikarjalua Päivännouzu-Suomen yliopissossa da hiän on ilone mahollizuosta joga päiviä paissa omah kieleh ruadotovariššoin kera.

Suomalainen koulukasvatus oli uutta ja järkyttävääkin pienelle karjalan puhujalle. Mutta rakkaus omaan kieleen johti yliopisto-opintoihin. Nyt Katerina opettaa suvikarjalaa Itä-Suomen yliopistossa ja iloitsee mahdollisuudesta puhua omaa kieltään työtoverien kanssa päivittäin.

 

 

Ystävät vastauvutah Bomballa

Ystävät vastauvutah Bomban kezäpruazniekassa, da paginoin tiemat vaihellah marjah käynnästä kezällä uuzih taboih paissa karjalaksi rodnien kera.

Bomban kesäjuhlilla ystävättäret tapaavat ja juttujen aiheet liikkuvat kesäisistä marjareissuista uusiin tapoihin puhua karjalaa sukulaisten kanssa.

Huomautus: Iiris Korkačun da Eija Hukkazen nimet ollah vaihettu paikkua keskenäh videon allussa. – Iiris Korkatsun ja Eija Hukkasen nimet ovat vaihtaneet paikkaa keskenään videon alussa.

 

Voinan muistelendua Bomballa

Bomba-talo on ollun vuuvesta 1978 suaten karjalazien pruazniekkoin tärgie piendäkohta. Aleksi Karhu da Leo Jeulonen vastauvuttih Suojärven pidäjäseuran 71-vuodispruazniekassa, da hyö ruvettih muistelemah voinan aigua.

Bomba-talo on vuodesta 1978 lähtien ollut karjalaisten praasniekkojen suosittu pitopaikka. Suojärven pitäjäyhdistyksen 71-vuotisjuhlilla kohdanneet Aleksi Karhu ja Leo Jeulonen kertaavat sotamuistojaan.

 

Karaokie karjalaksi

Bomban torilla jullattih 13.7.2021 Karelia Folk ry:n Parempi pajot -projektassa luajittu Karaoke karjalakse -videosarja, kudain suau pajattamah tundiettuloi melodieloi kaikilla karjalan murdehilla. Linkka karaokevideoloih.

Bomban torilla julkistettiin 13.7.2021 Karelia Folk ry:n Parempi pajot -projektissa synnytetty Karaoke karjalakse -videosarja, joka laulattaa suosittuja säveliä kaikilla karjalan murteilla. Linkki karaokevideoihin.

 

 

Linduzet räpätäh karjalaksi

Valdimolla ruadau Suomen ainavo karjalankieline muuzikkakizaškola 3–9-vuodizilla lapsilla. Linduzet-hora laulau Raija Kokkolan joholla Paavo Harakan karjalaksi kiännettylöi lapsienlaululoi, vain heilä on omagi rap-kappaleh Ängyrävängyrä (säv. & sov. Markku Könttä, san. Raija Kokkola).

Valtimolla toimii Suomen ainoa karjalankielinen muskari 3–9-vuotiaille. Linduzet-kuoro laulaa Raija Kokkolan johdolla Paavo Harakan karjalaksi kääntämiä lastenlauluja, mutta heillä on myös oma rap-kappale Ängyrävängyrä (säv. & sov. Markku Könttä, san. Raija Kokkola).

 

 

Karjalankielizessä sluužbassa

Ozazie pravoslaunoista ildasluužbasta Bomban časounassa. Izä Simo Haavisto da Nurmeksen kirikön hora, johtajana kanttora Tiina Sormunen; sluužban tekstat on kiändän karjalaksi Paavo Harakka.

Katkelmia ortodoksisesta ehtoopalveluksesta Bomban tsasounassa. Isä Simo Haavisto ja Nurmeksen kirkkokuoro kanttori Tiina Sormusen johdolla, tekstit on kääntänyt karjalaksi Paavo Harakka.

 

 

Niko da Miša piettih vesseliä karjalaksi

Niko da Mika Saatsin lapsuskoissa säilyttih Suistamalda tuovut tavat da viero, da velleksien kielenmaltto rubei kehittymäh vesselie sanazie toistelemalla. Hyö perussettih Loimolan Voima -yhtyvehen, kumbane ezittäy uutta karjalaista muuzikkua muga hyvin, jotta sen enzimäne diska ”Ruttomužikan kyynäl” palkittih vuuven 2020 rahvahanmuuzikan diskana Suomessa. ”Pagize” on Mišan sävellys, da sanat sih on luadin Niko. Nenga vellekset tavan mugah juatah ruavot aivin konza hyö luajitah uutta muuzikkua.

Niko ja Mika Saatsin lapsuudenkodissa säilyivät Suistamolta tuodut uskonto ja tavat, ja poikien kielitaito karttui hassuja sanoja toistelemalla. He ovat perustaneet Loimolan voima-duon joka esittää uutta karjalaista musiikkia niin mainiosti, että heidän ensijulkaisunsa ”Ruttomužikan kyynäl” oli Vuoden Kansanmusiikkilevy Suomessa 2020. ”Pagize” on Mišan sävellys ja siinä on Nikon tekemä sanoitus kuten veljesten musiikissa on tyypillistä.

 

 

Opassut kieleh aiguhizena – suat äijän iluo elokseh

Niko da Miša pitkäh opassuttih karjalah omilla čuppuloilla, da eräs vuozi tagaperin hyö perussettih Loimolan Voima -yhtyvehen. Heilä on äijä ihualijua da seuruajua. Heijän muuzikassa kuuluu muun lizäksi starinoin Karjala.

Niko da Miša opiskelivat tahoillaan karjalaa pitkään ja perustivat Loimolan voima -yhtyeen muutama vuosi sitten. Heillä on paljon ihailijoita ja seuraajia. Heidän musiikissaan kuuluu myös tarinoiden Karjala.

 

 

Loimolan Voima ylittäy rajat

Niko da Miša tahotah i vaikuttua omalla muuzikalla. Karjalan kielen dieloloin eissännässä yhtehisruavolla da tyhjän toran välttämizellä on suuri merkičys. Mielehpainujat kerdosanat ”Loimolas vai pajatamma karjalua” ollah jo tuldu tuttaviksi karjalazissa illaččuloissa da pidoloissa. Linkka Karjalahipsteri Mišan podcastih.

Niko ja Miša haluavat myös vaikuttaa musiikillaan. Karjalan kielen edistämisessä yhteistyöllä ja tyhjän toran välttämisellä on väliä. Tarttuva kertosäe ”Loimolas vai pajatamme karjalua” on tullut jo osaksi karjalaisbileiden äänimaisemaa. Linkki Karjalahipsteri Mišan podcastiin.

 

 

Linkka piäsivulla