Opaššu netälinpäivät ta lehmien nimet vienankarjalakši

Järjestäjä, Kalenteri, Ajoittaa, Tapaamiset, Päiväkirja

Minä netälinpäivänä näkeyvymmä?

Kuva: Pixabay

************

Enšimmäisarkena Enčikkie ečin.

Toisarkena Toičikin tokatin.

Serotana Serokkie šepyän.

Nellänäpiänä N’etko neron nieklou.

Piätinččänä Piäkkö pluanit piättäy.

Šuovattana Šuopo šulččinalla kostittau.

Pyhänäpiänä Pyhikki kostih pyörähtäy.

Šanavakkani: netälinpäivä – viikonpäivä, enšimmäisarki / enšiarki – maanantai, toiniarki – tiistai, serota – keskiviikko, nelläšpäivä – torstai, piätinččä – perjantai, šuovatta – lauantai, pyhäpäivä – sunnuntai, eččie – etsiä, tokatie – huomata, hoksata, ševätä – halata, nero – taito, kyky, äly, niekluo – neuloa, pluani – suunnitelma, piättyä – päättää, šulččina – sultsina, kostittua – kestittää, kostih – kylään, pyörähtyä – pyörähtää, piipahtaa.

Netälinpäivän mukah annetut perintehiset karjalaiset lehmien nimet: Enčikki (=enšimmäisarkena šyntynyt), Toičikki, Serokki, N’etko, Piäkkö, Šuopo, Pyhikki.

Kuvassa on vasikoita

Sohjanankošen kylän vasikat kisuamašša

 

 

 

 

 

 

Ainehiston luatija: Olga Karlova