Mari Rajamaa: Kontie ta repo

4.04.2022

Kalliolan rahvahanopiston vienankarjalan opaštuja Mari Rajamaa kirjutti starinan kontiešta ta revošta jo nellä vuotta takaperin. Emmä jätä šitä kirjutušstolan loutah pöläjämäh, a taričemma kaikilla luvettavakši.

 

Kontie ta repo

Oli ennen kontie ta repo. Hyö elettih yheššä šuurešša mečäššä.

Yhtenä päivänä kontie mäni kalalla. Kontie pyyvvyšti šuuren hauvin. Kontie šöi šen šuuren hauvin eikä antan mitänä revolla. A šiitä repo šiänty. Še hyppäi ilmah, viuhahti ympäri kivilöistä ta kannoista ta läksi katin kravačkua toisella laijalla meččyä.

Šiitä päiväštä lähtien kontie ta repo eletäh erilläh toini toisešta.

Šen pivuš tämä.

 

Karhu

Kontie

Kuva: Sirpa Mänty. Alkutevokšešta: Matti Morottaja, Oahpa sániid – Oopâ saanijd – Mattu saaʹnid.