Luukku 8

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

8. talvikuuta ~ 8. raštavankuuda ~ 8. talvikuudu

Kirjuttan Olga Karlova

rostuonkuusi

Jean Sibeliuksen päivänä taričemma En etsi valtaa loistoa -laulun vienankarjalakši kiännettynä tai laulettuna. Tämän roštuonlaulun karjalaini versija on vain vuuvven vanha. Tahot tottaš tiijuštua, kuin še on rotiutun?

Šuomelaisen musiikin päivänä himotti šuaha kahallah roštuonkalenterin ikkunaista, missä olis mitänih musiikkih liittyjyä ta karjalan kielellä. Roštuonlaululoista karjalakši on šuuri tarveh. Kaččelin kiännettäväkši erimoista roštuonlaulun tekstie, kuni ei tullun vaštah kaunis kaikilla šuomelaisilla tuttava En etsi valtaa loistoa. Kiäntyässä kuuntelin šitä moneh kertah laulettuna ta hivoin kiännettävänä olijua tekstie melodijan mukah. Kyšyin mieštäni laulamah loppuversijua ta kohentima tekstie vieläi ni yhtehisruavošša hänen kera.

8.12.2020 oli julkaistu En eči valtua, kiiltuo karjalakši. Kahen päivän piäštä šain Facebookissa viessin, missä kiitettih kiännökšeštä ta kyšyttih luatimah iänitehtä, lukomah tekstie iäneh, kun “suhuässät” oltih vaššukšena. Šuomešša eläjä vienalaispakolaisen jälkiläini, kumpasen muamon tuatto oli Jyvyälahešta, tahto laulua tätä roštuonlauluo karjalakši omilla šukulaisillah. Oli myöhäni ilta ta kotiväki oli jo makuamašša. Mie issuin keittijön stolašša ta hil’l’asella iänellä luvin laulun tekstie telefonissa olijah iänitallettimeh. Ta smietin, jotta työtä ruatajalla piisuau.

Ei männyn monta päivyä, kun tulla plinkahutti viesti YouTube-linkkineh videoh, missä En eči valtua, kiiltuo -roštuonlauluo laulettih karjalakši. Tuli kiäntäjän vuoro kiittyä laulajua ta videon luatijie: Paraš roštuonlahla kaikkie karjalankielisie varoin! Roštuo tulou joka taloh!

En eči valtua, kiiltuo

 

En eči valtua, kiiltuo

Ei himota kultua

mie tahon taivahan valuo

ta rauhua piällä muan.

Nyt Roštuo, ošan šuuren tuou

ta mielet noštau Spuassun luo.

Ei valtua, ei ni kultua,

vain rauhua piällä muan.

 

Kun koissa ollou šopuo

ta lapšilla kuušihut,

Jumalan šanan valuo,

mis’ šiämi kajoštuu.

Tuo kotihi, hot pienehki,

nyt roštuonjuhla hyväni,

Jumalan šanan valuo

ta mieleh iluo.

 

Luo köyhän ta i pohatan

tuloupi Roštuo.

Pimevytehe muailman

tuou taivahan valuo.

Šiut’ haluon, šilma vuotan,

šie Hospoti muan ta taivahan!

Nyt köyhän ta pohatan luo

ihala Roštuoš tuo!

 

Šäv. Jean Sibelius

Šan. Sakari Topelius

Šuom. Tuntematoin

Karj. Olga Karlova