Kirjallizussanasto (suomi–suvikarjala)

Kirjallizussanasto (suomi–suvikarjala)
Kirjallisuussanasto (suomi–eteläkarjala)

Luadija: Katerina Paalamo

Karjalan kielen elvytysprojekta

Päivännouzu-Suomen yliopisto

*

aforismi – aforizma

agentti – agentta

aihe – tiema, (pindatiemana kirjallizuossa) aihe

aika – aiga

alatyyli – alastiil’a

alku – algu

alkusointu – algusobu

allegoria – allegorie

allegorinen – allegorine

anagrammi – anagramma

anekdootti, kasku, vitsi – anekdotta

antologia – antologie

artikkeli; kirjoitus – kirjutus

arvoitus – arvotus

asiaproosa – azieprouza

asiateksti – azieteksta

aukko – loukko

autobiografia, omaelämäkerta – omaeloskerda

avainromaani – avainromuana

balladi – ballada

biografia, elämäkerta – eloskerda

burleski – burleska

dialogi – dialoga

draama – druama

draamakirjallisuus – druamakirjallizus

dystopia – distopie

eepos – eepossa

elegia – elegie

elämäkerta, biografia – eloskerda

ennakointi (kerronnassa) – ieldäpäin kerdomine

epilogi – epiloga

esipuhe, prologi – algusanat, prologa

essee – essee (dai essie)

fantasia – fantazie

fantasiakirjallisuus – fantaziekirjallizus

farssi – farssa

fraasi – fruaza

genre – žanra

haiku – haiku

humoristi – humorista

humoristinen – humoristine

huumori – huumora

musta huumori – musta huumora

hymni – himna

hyperbola – hiperbola

hän-kertoja – hiän-kerdoja

idea – ideja

ironia – ironie

itkuvirsi – itkuvirzi, virzi

jatkokertomus – jatkokerdomus

joiku – joigu

julkaisija; kustantaja – julguaja, ilmahpiästäjä

julkaista – jullata, piästiä ilmah

julkaista omakustanteena – jullata, piästiä ilmah omah dengah

julkaisu (tav. julkaistu teos) – julgavo

juoni – juoni

juonenkäänne – juonenkiännälmys

jännitysromaani, -elokuva, trilleri – trillera

kansanruno – rahvahanruno

kansanrunous – rahvahanrunohus

kansansatu – rahvahansuarna

kauhu – sruasti

kauhukirjallisuus – sruastikirjallizus

kauhuromaani – sruastiromuana

kaunokirjallinen – kaunokirjalline

kaunokirjallisuus – kaunokirjallizus

kasku, anekdootta, vitsi – anekdotta

kehitysromaani – kehitysromuana

kerronta – kerronda, sanelenda

suora kerronta – suora kerronda

kertoa – kerduo, sanella

kertoja – kerdoja, sanelija

kaikkitietävä kertoja – kaikentiedäjä kerdoja

ulkopuolinen kertoja – ulgopuoline kerdoja

kertomakirjallisuus – kerrondakirjallizus, kerdoja kirjallizus

kertomus – kerdomus

kesto, kestoaika – kessändäaiga

tapahtumien kesto – tapahtumien kessändäaiga

kieli – kieli

kielikuva, metafora – metafora

kioskikirjallisuus – kioskakirjallizus

kirja – kirja, kniiga

kirjailija – kirjuttaja

kirjakauppa – kirjalaukka, kniigalaukka

kirjakieli – kirjakieli

kirjakielinen – kirjakieline

kirjallisuudentutkija – kirjallizuontutkija

kirjallisuudentutkimus – kirjallizuontutkimus

kirjallisuus – kirjallizus

karjalankielinen kirjallisuus – karjalankieline kirjallizus

kirjallisuuspalkinto – kirjallizuspalkindo

kirjallisuustiede – kirjallizustiedo

kirjallisuustieteellinen – kirjallizustiijolline

kirjamessut – kirjajarmankka, kniigajarmankka

kirjapaino – kirjapaino

kirjasarja – kirjasarja, kniigasarja

kirjasto – kirjasto, bibliotiekka

kirjastokortti – kirjastokartti

kirje – kirjane

kirjoittaa – kirjuttua

kirjoitus; artikkeli – kirjutus

klisee – klišee (dai klišie)

kohtaus – epizoda

kolumni – kolumna

komedia – komedie

konflikti – konflikta

kronologia – hronologie

kronologinen – hronologine

kustantaja; julkaisija – julguaja, ilmahpiästäjä

kustantamo – julguamo

kuunnelma – kuunnelma

kuvailla – kuvualla

kuvata – kuvata

kuvaus – kuvuamine, kuvuanda, kuvaus

käsikirjoittaa – käzikirjuttua

käsikirjoittaja – käzikirjuttaja

käsikirjoitus – käzikirjutus

käänne – kiännälmys

käännös – kiännös

käännöskirjallisuus – kiännöskirjallizus

kääntäjä – kiändäjä

kääntää – kiändiä

laji – laji

kirjallisuuden laji – kirjallizuon laji

lastenkirja – lapsienkirja, lapsienkniiga

lastenkirjallisuus – lapsienkirjallizus

legenda – legenda

liioittelu – liijottelemine, liijottelenda, liijottelu

loitsu – puhe, puhesanat, tiedohussanat, lugu

loppu – loppu

avoin loppu – avonane loppu

loppuratkaisu – loppupiätös

loppusointu – loppusobu

loru; luku (kirjan jakso); luku, määrä – lugu

lukea – lugie

lukeminen – lugemine, luvenda

kirjan lukeminen – kniigan luvenda

mielenkiintoista lukemista (luettavaa) – mieldäkiinittäjiä lugemista (lugiettavua)

lukija – lugija

luku (kirjan jakso); loru; luku, määrä – lugu

lukupiiri – luvendapiiri

lyhytproosa – lyhytprouza

maailmankirjallisuus – muailmankirjallizus

manifesti – manifesta

matkakertomus – matkakerdomus

matkakirjallisuus – matkakirjallizus

merkitys – merkičys

metafora, kielikuva – metafora

metonymia – metonimie

metonyymi – metonima

mielikuvitus – mielikuvitus

minä-kertoja – mie-kerdoja

moderni – moderna

motiivi – motiiva

muistelma, muistelmat – muisselma, muisselmat

murre – murreh

murteellinen – murdehelline

miljöö – ymbäristö

novelli – novella

nuortenkirja – nuorienkirja

nuortenkirjallisuus – nuorienkirjallizus

näkökulma – nägökohta

näytelmä – näytelmä, ozutelma

näytelmäkirjailija – näytelmänkirjuttaja, ozutelmankirjuttaja

näytelmäkirjallisuus – näytelmäkirjallizus, ozutelmakirjallizus

omaelämäkerta, autobiografia – omaeloskerda

omakustanne – omah dengah jullattu tevos, kirja, kniiga libo muu moine

oodi – ouda

oppikirja – opassuskirja, opassuskniiga

osa – oza, vuitti

ensimmäinen, toinen, kolmas osa – enzimäne, toine, kolmas oza

painaa – painua

painos – painos

pakina – feljetona, satiirakerdomus, humoristine kirjutus

palindromi – palindroma

parodia – parodie

pastoraali – pastoruali

prologi, esipuhe – prologa, algusanat

proosa – prouza

puhe – pagina

puhekieli – paginakieli

puhekielinen – paginakieline

päiväkirja – päiväkirja

päähenkilö – piähengi

rakenne – rakenneh

rakkauskertomus – suvaičuskerdomus

rekilaulu – regipajo

reportaasi – reportuaža

rivi – rivi

romaani – romuana

historiallinen romaani – historielline romuana

rukous – malittu

runo – runo; (runolaulu) virzi, laulu

runoelma – runoelma

runoilija – runuolija, runoniekka

runojalka – runojalga

runokirja – runokirja, runokniiga

runollinen – runolline

runomitta – runomitta

vapaa runomitta – vällä runomitta

runosäe – runorivi

runous – runohus

salapoliisitarina – detektiiva

sana – sana

sanakirja – sanakirja, sanakniiga

sanallinen – sanalline

sananparsi, sanonta – sananpolvi

sanataide – sanataido

sarjakuva – sarjakuva, komiksa

sarjakuvaromaani – sarjakuvaromuana

satiiri – satiira

satu – suarna, zuakkuna

selata – livata

sisältö – sydämystä, syväindö

sivu – sivu

sivuhenkilö – sivuhengi

sivujuoni – sivujuoni

sivumäärä – sivumiärä

sonetti – sonietta

sotakirjallisuus – voinakirjallizus, sodakirjallizus

suullinen – suulline

suullinen perinne, traditio – suulline perinneh

symboli – simvola

synestesia – sinestezie

säe – rivi

taidekirjallisuus – taidokirjallizus

tajunnanvirta – mielenvirda

takauma (kerronnassa) – järelläh-/järillehmyöstymine, järelläh-/järillehmyössyndä, männyöh aigah järelläh/järilleh siirdymine

tanka – tanka

tapahtuma – tapahtuma

tapahtuma-aika – tapahtumien aiga

tarina, kertomus, satu – starina

taso – tazo

teema – tiema

teksti – teksta

tekstitaide – tekstataido

teos – tevos

tieteiskirjallisuus, science fiction -kirjallisuus – tiijolliskirjallizus

tietokirjallisuus – tiedokirjallizus

toisto – toistamine, toissanda, toisto

tragedia – tragedie

trilleri, jännitysromaani, -elokuva – trillera

triologia – trilogie

tulkinta – sellittämine, sellitändä, sellitys

tuohikirje – tuohikirjane

tuohikirjoitus – tuohikirjutus

tyyli – stiil’a (dai stiili)

utopia – utopie

vastakkainasettelu – vassakkahazettelenda

verkkokauppa – verkkolaukka

ostaa, tilata kirja verkkokaupasta – ostua, tilata kirja verkkolaukasta

vertaus – verdaus

viihdekirjallisuus – aijanvietehkirjallizus

vitsi, pila(puhe), leikinlasku – šuutka

vuoropuhelu – vuoropagina

ylätyyli – ylästiil’a

äänikirja – iänikirja, iänikniiga

Kuva: Pixabay