Kirikköšanaštuo vienankarjalakši

Päivännoušu-Šuomen yliopistošša pietyn kiännöšseminarin opaštuja Johnny Haataja on kerännyn ta luatin ičeki pravoslaunoita kirikköšanaštuo vienankarjalakši. Lisäkši hiän on kiäntän eryähie tekstijä: pyhämalittuo, ruajugimnie ta teologista mietintyä. Lähtehinä opaštuja on käyttän karjalan kielen šanakirjoja šekä teologista ta kirikön sluušpoih kuulujua tietuo: https://www.ortodoksi.net/index.php/Liturgiset_esineet; Efraim Syyrialainen : Paratiisihymnit ( Valamon luostari, munkki Serafim); David Bentley Hart, The Beauty Of The Infinite: The Aesthetics Of Christian Truth.

Jumalanpalveluksissa käytettäviä liturgisia välineitä ja sanastoa

Alttari – alttari

Antiminssi – antiminssi

artoforion eli sakramenttilipas – artoforion

asteriksi eli tähti – tähti

diakonin ovet eli enkelten ovet – anhelien ovet/diakonin ovet

diskos eli lautanen –  luota

dikiri – dikiri

Ehtoollinen – Ehtuollini, Eukaristija

ehtoollispeitteet  – ehtuollispettehet

Ektenia  – Ektenija

Ekumenia – Ekumenija

eileton eli ilitoni – ilitoni

endykon, valkoinen liina alttarilla – endykon

ikoni – oprasa

Ikonostaasi – kuvaseinä, alttariseinä

ilma – ilma

ilmestyskirja – jiävintä Iivanalla

ilmestysmaja eli tabernaakkeli – ilmestymisen maja/tabernuakkeli

Jesus – Iisussa

Johannes kastaja – Iivana kaštaja

Johannes Krysostomoksen jumalallinen liturgia – Iivana Kultašuun jumalallini liturgija

Jumalanpalvelus – kirikön sluušpa

Joulu – Roštuo

kadila eli suitsutusastia – katila

kalkki – mal´lá

katedra – katedra

keihäs – keihäs

Kirkko – Kirikkö

kirkkoleipä eli proskuna – proškuna

kotkamatto – kotkamatto

kuninkaan ovet  – čuarin ovet

kirkkokynttilät – tuohukšet

käsiristi eli siunausristi – käširisti

lautanen eli diskos – luota

liturgiset asut – liturgiset vuattehet

Liturgia – Liturgija

Loppiainen (Teofania) – Vieristä

lusikka – lusikka

Maria – Muarie

Mooses – Moissei

pienet peitteet – pienet peittehet

piispan sauva – piispan šauva

profeetta – viessintuoja

proteesis – proteesis

ripidi – ripidi

Tehdä ristinmerkki – Ristie šilmät.  (Rissi šilmät ta luve malittuo).

Rukoilla Jumalaa – Molie jumalua. (Rahvaš jumalua molitah).

Rukous – Malittu

Rukoushuone – Časoun’a

synti – riähkä

teologia – teologija

trikiri – trikiri

uhripöytä – uhristola

uskonto  – uškonta

Uusi Testamentti  – Uuši Šana

Vanha testamentti Vanha Šana

laittaa ikoni ikoninurkaukseen riputtua oprasa šuureh čuppuh

Minä ole Alfa ja Omega Mie olen Alfa ta Omega

Rukous:

Efraim Syyrialaisen paastorukous on ortodoksisen kirkon paastorukous, jota käytetään Suuren paaston aikana.

Minun elämäni Herra ja Valtias!

Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki!

Anna minulle, Sinun palvelijallesi sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki!

Oi Kuningas ja Herra!

Anna minun nähdä rikokseni ja olla veljeäni tuomitsematta sillä siunattu olet Sinä iankaikkisesti!

Efraim Syyrialaisen pyhämalittu

Miun elokšen Hospodi ta Čuari!

Estä miušta laisuon, passiivisuon, vallanhimon ta tyhjän pakajamisen henki!

Anna miula. Siun palvelijan sielun puhtahuon, vaštahšanomattomuon, käršivällisyön ta rakkahuon henki!

Oi Čuari ta Hospoti!

Anna miun nähä miun rikokšet ta olla vellie suutimatta sillä plahoslovoitu olet Šie ikuisešti

Teologisia ajatuksia:

“it is the soul’s refusal to become (as Gregory says) the expanding vessel into which the beauty of God endlessly flows.”
― David Bentley Hart, The Beauty Of The Infinite: The Aesthetics Of Christian Truth

”Se on sielun kieltäytymini  tulla (niin kuin Gregory šanou) luajenejakši aštiekši, kumpaseh Jumalan kaunehuš virtuau loputtomašti.”

― David Bentley Hart , Rajattoman kaunehuš : kristillisen totuon estetiikka

“The great project of ”modernity” (the search for comprehensive metanarratives and epistemological foundations by way of a neutral and unaided rationality, available to all reflective intellects, and independent of cultural and linguistic conditions) has surely foundered;”
― David Bentley Hart, The Beauty Of The Infinite: The Aesthetics Of Christian Truth

Šuuri ”nykyaikasuš” projekti (peruštehellisten šuurten kertomukšien ta tietoteorijan peruštušten eččo auttamatoin rationalisuon avulla, kumpaset ollah avoimešti nähtävänä kaikilla ajattelejilla intellektillä ta on iččenäini kulttuurisista ta kielitiijollisista ehoista) on varmašti joutun karilla/ epäonnistun

― David Bentley Hart , Rajattoman kaunehuš : kristillisen totuon estetiikka

Efraim Syyrialainen: paratiisihymnit 1:3.

Iloiten kohtasin paratiisin tarinan

Niin pienen lukea, niin rikkaan tutkia!

Kieleni lausui tarinan, sen ulkonaisen kerronnan,

Mutta mieleni nousi lentoon,

Se kaarteli kauhuissaan

Aistiessaan paratiisin kirkkauden,

Ei sellaisena kuin se on,

Vaan niin kuin ihmisen

Annetaan sitä hahmottaa.

Efraim Siirialaisen ruajugimnit 1:3.

ihaštukšella kohtauvuin ruajun štarinan

Niin pienen lukie, niin rikkahan tutkie!

Miun kieli šano štarinan, šen ulkonaisen kerronnan,

No miun mieli nouši lentoh

Še kierteli ta varajau

Konša tunti ruajun kirkkahuon,

Ei šemmoni kuin še on,

No niin kuin ihmisen

annetah šitä einuštua/aistie!

Lähtehet:

Venäjä Viena sanakirja

https://www.ortodoksi.net/index.php/Liturgiset_esineet

KKS

Efraim Syyrialainen : Paratiisihymnit ( Valamon luostari, munkki Serafim)

David Bentley Hart, The Beauty Of The Infinite: The Aesthetics Of Christian Truth

Ikoninurkkaus