Kielien elvytändän, kehitändän da varavonalažuon sanasto (suomi-livvinkarjala)

Kerännyh da luadinuh: Milla Tynnyrinen

Tarkistannuh da avvutannuh: Natalia Giloeva

Ideju täh sanastoh on suadu keviäl 2024 pietyl Vähembistökielet da varavonalažus -kursal. Suomenkielizel kursal on kačeltu ezimerkikse muailman eriluaduzii varavonalazii kielii da vähembistökielii, kielien varavonalazikse muutundua, kielien elvytändiä da kehitändiä sego kielipoliitiekkua.

Kaikkih nämmih tiemoih liittyy eričyssanastuo, kudaman käyttö varavonalazel libo vie kehittyjäl kielel voibi olla jygei. Tämä sanasto ongi kerätty ezimerkikse kielen elvytändiä da kehitändiä koskijan paginan tuvekse. Avunnu sanaston luajindas on käytetty Kotuksen Kielten asemaan liittyvät termit hallinnossamme -sanastuo (linku).

*

uhanalainen kieli – varavonalaine kieli

sammunut kieli, kuollut kieli – sammunuh kieli, kuolluh kieli

nukkuva kieli – magai kieli

vähemmistökieli – vähembistökieli

enemmistökieli – enämbistökieli

valtakieli – valdukieli

kansalliskieli – kanzalliskieli

kehittyvä kieli – kehittyi kieli

hallintokieli – hallindon kieli

alkuperäiskansakieli – alguperähisrahvahan kieli, kandurahvahan kieli

kotoperäinen kieli – kodoperäine kieli, kodiperäine kieli

muuttoperäinen vähemmistökieli – muutanduperäine/muuttoperäine vähembistökieli

vieras kieli – vieras kieli

perintökieli – perindökieli

*

kielivähemmistö – kielivähembistö

kielellinen identiteetti – kielelline identitiettu

kielen puhuja – kielen pagizii

*

revitalisaatio – revitalizacii

kielen elvyttäminen – kielen elvyttämine, kielen elvytändy

kielenelvyttäjä – kielenelvyttäi

kielenkehittäjä – kielenkehittäi

kieliaktivisti – kieliaktivistu

kielipesä – kielipezä

kielikylpy – kielikyly

kielimestari – kielimuasteri

kielikerho – kielikerähmö

uuspuhuja – uuzi pagizii

sanastotyö – sanastoruado

udissana – uvvissana, uuzi sana

elvytysohjelma – elvytysprogrammu

elvytyshanke, elvytysprojekti elvytysprojektu

*

monikielisyys – monikieližys

kielidiversiteetti – kielelline moninažus

passiivinen kielitaito – passiivine kielenmalto

kielenvaihto – kielenvaihtandu

käänteinen kielenvaihto – kiännetty kielenvaihtandu

kielenmenetys – kielen kaimuandu, kielenmenetys

kielen normittaminen – kielen normitandu, kielen normittamine

kielelliset oikeudet – kielellizet oigevukset

kielipolitiikka – kielipoliitiekku

kielilaki – kielizakon