Katerina da Miša opassetah suvikarjalua

Tahotgo opastuo suvikarjalah? Päivännouzu-Suomen yliopisson suvikarjalan opastaja Katerina Paalamo da Karjalan Liiton suvikarjalan kurssoin opastaja Mika Saatsi ollah luajittu opassusvideosarjan, kumbazen avulla kebieh opassut suvikarjalan perusdieloloih.

Videosarja on syndyn Karjalan Liiton alottehesta suaha video-opassusmaterijualua omien kielikurssoin käyttöh, da se on luajittu yhtehisruavossa Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan kielen elvytysprojektan kera. Videot on tarkotettu avuksi kaikilla, ket tahotah opastuo karjalan kieleh da suvikarjalah, da niidä voibi käyttiä karjalan kielen kurssoin video-opassusmaterijualana.

Videoloi voibi kaččuo tekstatuksen kera.

1. Tuttavussumma!

Kuin tuttavussutah toizih ristikanzoih suvikarjalaksi? Sen tiijussat videosarjan enzimäzestä ozasta.

2. Miun pereh

Mimmone siun pereh on? Ongo se pieni vain suuri? Kedä sih kuuluu? Tämän videon avulla opassut sanelemah omasta perehestä.

3. Midä kuuluu? Gostissa

Kuin kyzytäh kuulumizie suvikarjalaksi da kuin kyzymyksih vassatah? Sen tiijussat videosarjan kolmannesta ozasta. Lizäksi opassut sanomah tervehyksie suvikarjalaksi.

4. Linnah

Monet nygyaijan karjalazet eletäh linnassa. Tämän videon avulla opassut liikkumah linnassa suvikarjalaksi da tiijussat, mit ollah linnassa olijoin azieloin nimet suvikarjalaksi.

5. Minvärizet vuattiet siula on piällä?

Mit ollah värilöin nimet suvikarjalaksi? Mimmozet vuattiet siula on piällä? Tämän videon avulla opassut sanelemah värilöistä da vuatteista.

6. Midä sie syöt?

Tämän videon avulla opassut sanelemah suvikarjalaksi syömizistä, niijen luajinnasta dai juomizista.

7. Mie elän kerrostalossa

Kuin voibi sanella omasta koista suvikarjalaksi? Mit ollah perttilöin nimet, da midä kaikkie koissa on? Kačo tämä video, ga suat tiediä vastaukset!

8. Midä sie ruat?

Tämän videon avulla opassut käyttämäh ruadua-verbie dai toizie jogapäiväzeh elokseh kuulujie verbilöi. Lizäksi opassut käyttämäh aigah liittyjie sanoi.

9. Tervehys

Tämä video tuttavussuttau silma tervehyöh da läzindäh liittyjäh sanastoh.

10. Mimmone siä tänäpiänä on?

Kuin voibi sanella siästä suvikarjalaksi? Mit ollah vuuvenaigoin nimet? Vastaukset löyvytäh tästä videosta.

Planiiruičenda: Katerina Paalamo, Miša Suačči

Tekstat: Katerina Paalamo

Leikkuanda: Miša Suačči

Piirussukset: Kosma Saatsi, Fedja Saatsi

Fotokuvat: Getty Images

Muuzikka: Loimolan Voima

Tiluaja: Karjalan Liitto, Päivännouzu-Suomen yliopisto da karjalan kielen elvytysprojekta

2022