Karjalan kieli da karjalazet medies (karjalakse)

Yle Uudizet -tekstat ollah ainos livvinkarjalakse. Toizien kirjutuksien kohtal murreh on sanottu.

Yle, 4.12.2023. Hypäkkäh karjalan kieli evakkoriespäi nygözeh päiväh – rekluamuniekku luadiu kantrii karjalakse

Karjalan kieldy da karjalankielisty muuzikkua koskii kirjutus

Yle, 27.11.2022. Kolme nuordu sanelou, kui hyö löyttih omassah kavonnuot juuret – Elena Rapa, 22: ”Karjalažus on minun vägi da vuitti minuu”

Karjalan kieldy da sen tilandehtu da sih opastujii nuorii koskii kirjutus

Yle, 21.11.2022. Päivännouzu-Suomen yliopisto tahtou jatkua karjalan kielen elvytändiä da kehitändiä

Karjalan kielen elvytysprojektua da sen jatkuo koskii kirjutus

Yle, 11.11.2022. Piätös rodih: Karjalan Kielen Seuru jouduu maksamah järilleh viärin käytettylöi valdivontugiloi 325 000 euruo

Karjalan Kielen Seurua da heijän ruattuu karjalan kielen elvytändiä da sen rahoitustu koskii kirjutus

Yle, 24.10.2022. Karjalažus lumuou nuorii, kudamien juuret ollah päivännouzučuras – helsingiläine Joona Vakkila, 22: ”Opin tuvva karjalažuon järilleh iččeni suguh”

Karjalazii nuorii koskii kirjutus

Yle, 4.4.2022. 8-vuodizet karjalazet brihačut evakujiiruittih tundemattomah čurah sygyzyl 1944 – nygöi hyö tuskatahes ukrainalazien lapsien ozua: “Nenga rodih meijänkegi”

Uuttu voinua da karjalazien evakkodorogua koskii kirjutus

Yle, 28.3.2022. Karjalan kielen elvytändäs rodih vaigevuttu Päivännouzu-Suomen yliopistos, ku yhtevyöt Ven’an Karjalah on katkettu

Uvven voinan vaikutustu karjalan kielen elvytändäh koskii kirjutus

Yle, 22.2.2022. Vienanmeri viey matkah rajan tuakse – Kajuanis kanduozutuksen suaju ozutelmu tuou nägövih ristikanzanlähäzen nägökohtan ilmanigäzih kyzymyksih

Kirjutus ozutukses, kudai tarkastelou Kajuanin sijaičendua Karjalan, Suomen da Ven’an vällis

Yle, 16.8.2021. Evakkopaččahan pitky dorogu vei pruazniekkah – mustomerki avattih Lahtes

Lyhyt Karjalan evakkoloi da heijän kunnivokse azuttuu pačastu koskii kirjutus

Yle, 27.5.2021. Kolumnu: Saamelazien da karjalazien nuorien vastavundu livutti uskomah oman kul’tuuran elbymizeh

Kol’tansaamen kieleh Saamelazien alovehen opastuskeskukses opastujan karjalazen nuoren kirjutus, kudamas häi sanelou karjalazien da saamelazien nuorien yhtenjyttymis kogemuksis da tundolois

Yle, 29.9.2021. Päivännouzu-Suomen yliopisto avai karjalan kielen opindot kaikkih niškoi – pieneh kieleh järgieh tuli opastumah kymmenii opastujii

Kirjutus Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen opindolois da niilöin avvonazen yliopiston kauti otettavakse avavundas

Yle, 24.9.2021. Pakajamah vienankarjalakši piäzet verkokursal

Lyhyt kirjutus vienankarjalan verkokursas

Yle, 18.2.2021. Karjalan kielen elvytändy pannah rattahile keriämäl pagizijoi yhteh – kielenmaltajat eletäh Suomen eri čuril

Kirjutus vaste Päivännouzu-Suomen yliopistole siirdynyös karjalan kielen elvytysprojektas da sit, kui sen ruavos tahtotah kuulta kielenmaltajien mielii

Yle, 20.1.2021. Nurmeksen Bombal karjalažus ielleh roih nägövis ymbäri vuvven

Kirjutus sih näh, kui Bomban karjalazes hierus on ozutettu karjalažuttu

Yle, 17.12.2020. Valdivo ielleh tugou karjalan kieldy Päivännouzu-Suomen yliopiston kauti – elvytändiä oli vähä kieliseuran denguvaigevuksien da bankrotakse menendän täh

Kirjutus sih näh, gu karjalan kielen elvytysruado siirdyy Päivännouzu-Suomen yliopistole da gu hyö tahtotah pidiä ruavos keräl kai murdehet

Yle, 27.11.2020. Karjalan kieldy elvytännyh seuru kuadui – kieliaktivistat nähtäh sit omat mahtot

Kirjutus karjalankielizis, karjalan kielen tilandehes da sit, mittuine elvytysruado on Karjalan Kielen Seuran bankrotakse menendän jälgeh

Yle, 19.5.2020. Taru Korhozes, 26, puolipetties rodih sanelii karjalazih perindöllizih syömizih näh – konzu häi pastau, some kaččou tarkazeh

Perindöllizii karjalazii pastoksii da niilöin luadijua Taru Korhostu koskii kirjutus

Yle, 6.4.2020. Karjalazen Kul’tuuran Eistämisfondale rodih 70 vuottu – karjalazet juuret da kul’tuuru kiinnitetäh nuorien mieldy

Lyhyt kirjutus Karjalazen Kul’tuuran Eistämisfondan ruavos da karjalazis nuoris

Yle, 27.3.2020. Maura Häkki sanelou TikTokas karjalažuoh näh, sendäh gu niken muu sidä ei rua – “Luajin tädä sežo vihakommentoih täh”

Kirjutus Maura Häkis, hänen TikTokas luajitus aktivizmas da sit, mittumua kommentua häi suau

Yle, 23.3.2020. Konzu evakot tuldih 80 vuottu tagaperin, erähii heis otettih vastah hyvin, ga erähii pahoi, sendäh vuitti vaikastuigi vuozikymmenikse

Kirjutus evakkoloin voinanjälgehizes kohtavundas uuzil kodirandazil

Yle, 13.12.2019. Akku on vaimo – uvves kniigas kižatah karjalan da suomen hairiehvedäjil sanoil

Lyhyt kirjutus liittyjen karjalan hairiehvedäjih sanoih da niilöih niškoi kirjutettuh kirjah

Yle, 28.11.2018. Muamo opastui karjalan kieleh aiguhizennu da nygöi pagizou karjalakse omien lapsienke: “Kieldy pidäy käyttiä ainos, ei vaigu pruazniekkupaginan algusanois”

Karjalan kielen stuatussua da kielen käytändiä koin da perehen kielenny koskii kirjutus

Yle, 22.11.2018. Kaksi lapsienkirjalližuon klassillistu tevostu on kiännetty karjalakse

Pieni prinsut da Alisan šeikkailut kummanmuas kniigoi koskii kirjutus

Yle, 25.1.2018. Miljonan suomelazen juuret ollah menetetys Karjalas – dirižoru Hannu Lintu: “Minun muuzikalližus on karjalastu roinduperiä”

Kirjutus klassillizes muzikantas Hannu Lintus, kudaman karjalazes, pravoslaunois suvus paistih karjalakse

Yle, 27.11.2017. Tänäpäi on Karjalan kielen pruazniekku – Nenga voidas kiändyö karjalakse Jovensuun keskilinnan uuličat

Vessel kirjutus karjalan kielen päiväh niškoi, kudamas lövvät sežo Jovensuun keskilinnan uuličoin nimet

Yle, 19.9.2017. Karjalazii nimiteltih ryssikse da kiellettih heijän uskondo sego kieli – nygöine karjalaine pagizou omale lapsele dai somettelou karjalakse

Pitky tämän päivän karjalažuttu koskii kirjutus, kuduas pagizutellah Ylöin Rinoidu da Timoi Munnehtu

Yle, 14.3.2017. Akal himoittau äijän kalua – ellendäygo suomelaine karjalastu paginua oigieh?

Vessel kirjutus karjalan da suomen hairiehvedäjis sanois

Yle, 17.10.2016. Tutkii hyväs mieles: “Livvinkarjalankieline Wikipedii on suuri askel kielen kehittämizes”

Kirjutus livvinkarjalazes Wikipedies sego pluanois luadie samanmoizet toizilegi karjalan kielen murdehile

Yle, 3.5.2016. Keski-Ven’ale Tverih sadoi vuozii tagaperin pajennuot karjalazet maltetah tässähgi pastua šipainiekkua da kylbiekseh mustas kylys

Kirjutus Tverin alovehen karjalazien histouries, elokses da perindöllizis tavois

Yle, 26.4.2016. Jälgimäzen jiännyön runonpajattajan taloin kunnostus on suuri ruado

Kirjutus pluanois, kudamii Ilomančin kunnal on runonpajattajan Siman Sissozen taloh niškoi

Yle, 5.4.2016. Nurmes kižuau miljonas jeuros karjalažuttu korostajen

Kirjutus sih näh, gu Nurmeksen linnu otti ozua Suomen iččenäžyön pruazniekkurahaston Sitran Ratkaisu 100 -kilbah käyttäjen karjalažuttu voimuvarannu

Yle, 11.3.2016. Ainavoluaduine karjalan kielen tutkimusmaterjualu Päivännouzu-Suomen yliopistole

Kirjutus koskijen Kodimualazien kielien keskuksen Päivännouzu-Suomen yliopistole lahjoitettuu karjalan murdehien sana-arhiivua

Yle, 26.2.2016. Ylen karjalankielizile uudizile rodih vuozi – “Hyvälhäi se tuntoo, ko kuuloo omal muamonkielel uutissii”

Kirjutus Ylen karjalankielizien uudizien enzimäzes vuvves

Yle, 28.1.2016. “Ven’al paistah ven’akse” – Tutkimuksen mugah Ven’al kohtavutah karjalan kieleh ebäillen

Kirjutus karjalan kielen stuatusas da elvytändyruavos Ven’al

Yle, 5.10.2015. Karjalan kielel oma kodi Vieljärvel

Ven’an Karjalas olijua Karjalan kielen kodii da muudu kielen elvytändyruaduo koskii kirjutus

Uudisčuppu, 17.8.2022. EtnoPRO: tehokaš aloteh kyšyy jatkuo [vienankarjalakši]

Kirjutus enzimäzes Petroskoin Periodika-kustantamos pietys karjalazien nuorien vastavundas, kuduas piettih luvenduo da muite opastuttih

Uudisčuppu, 5.8.2022. Pirttilahešša Vienan henki šäilyy muuttumattomana [vienankarjalakši]

Kirjutus vienalazes Pirttilahen kyläs da sen eläjis

Uudisčuppu, 17.7.2022. Karjalan kieli rodih nägyvis Veškelykses [livvinkarjalakse]

Kirjutus sit, kui Veskelykseh on projektan yhtevyös azetettu karjalankielizet kartat, viittehet da uuliččoin nimilaudazet

Uudisčuppu, 11.7.2022. Šanaštokomiisin ruato karjalan kielen kehittämisekši [vienankarjalakši]

Ven’an Karjalas ruadajan sanastokomissien ruaduo koskii kirjutus

Uudisčuppu, 8.7.2022. Karjalan kieltä voipi šäilyttyä, ka šiih jiäy vähän aikua [vienankarjalakši]

Kirjutus karjalan kielen säilytändäh da kehitändäh niškoi Tverin alovehel pietys tapahtumas

Uudisčuppu, 28.4.2022. Muamonkielen šaneluo kirjutettih 75 kentällä [vienankarjalakši]

Karjalan da vepsän kielien sanelutembasvustu koskii kirjutus

Uudisčuppu, 16.2.2022. Häi sanou karjalan kielen surmale: myöstäi [livvinkarjalakse]

Santtu Karhuu da hänen karjalan kielen edeh muzikantannugi ruattuu ruaduo koskii kirjutus

Uudisčuppu, 24.11.2021. Vaikeukših kaččomatta ruato tuou iluo! [vienankarjalakši]

Ven’an Karjalas ruadajan Karjalan radion 95-vuodehispruazniekan kunnivokse kirjutettu tekstu toimituksen ruadajien elokses da ruavos

Uudisčuppu, 15.9.2021. Netälin loppuo etnotyylissä voipi viettyä Vienašša [vienankarjalakši]

Vienan Karjalas piettyy Kuokan kolkkajaiset -syvyspruazniekkua da vienalastu perindehty koskii kirjutus

Uudisčuppu, 11.8.2021. Vuokkiniemi – 401: ikäh kaččomatta kylä kaunistuu [vienankarjalakši]

Vuokkiniemen hieruu da sen perindehellisty pruazniekkua Il’l’anpäiviä koskii kirjutus

Uudisčuppu, 8.3.2021. Hannu Turunen: “Karjalažus nägyy da kuuluu perehpruazniekois da ilonpidolois” [livvinkarjalakse]

Päivännouzu-Suomen karjalan kielen kiännösseminuaras luajittu Hannu Turuzen, Lapinlahtel eläjän karjalazen da karjalan kielen opastajan, pagizuttelu

Uudisčuppu, 6.5.2021. Kieli eläy pagizemal, lugemal da kirjuttamal [livvinkarjalakse da vienankarjalakši]

Kirjutus, kuduas pagizutellah Ven’an Karjalas karjalan kielen kursoil olluttu rahvastu

Uudisčuppu, 9.9.2020. Enzimäine pitky fil’mu karjalan kielel azuttih Suomes [livvinkarjalakse]

Kirjutus karjalankielizes Syksyn jälkeen saapuu kevät -fil’mas da lyhyt pagin Annika Grofan, Timoi Munnen da Natalia Giloevanke

Uudisčuppu, 22.9.2022. Työ kultua myöten kävelettä [vienankarjalakši]

Mustelendukirjutus ezimerkikse lapsien opastandas, pertilöin ruokindas da pruazniekois Vienan Karjalas

Uudisčuppu, 19.9.2022. Olgan čuppuni: Karjalan kielen loitto-opaššuš [vienankarjalakši]

Kirjutus koskijen karjalan kielen loitto-opastustu Päivännouzu-Suomen yliopistos

Uudisčuppu, 13.6.2022. Marija Potapova: “Karjalašša elän – karjalakši ni pakajan” [vienankarjalakši]

Seesjärven karjalazen Marija Potapovan pagizuttelu, kuduas häi musteloi ezimerkikse omua lapsusaigua da Seesjärven horua

Uudisčuppu, 23.2.2022. Tutustukkua Lönnivuaran Eemelih [vienankarjalakši]

Olga Karlovan pagizuttelu koskijen Lönnivuaran Eemeli -kniigan karjalankielisty kiännösty da Olgan kiännösruaduo

Uudisčuppu, 8.12.2021. Olgan čuppuni: Iänelläitentä myöštymäššä karjalaisien nykysih mänölöih? [vienankarjalakši]

Antonovan Natoin pagizuttelu iänel itkendäs nygözel aigua

Uudisčuppu, 22.11.2021. Olgan čuppuni: Kuinpa elät, Kuivajärven karjalaini? [vienankarjalakši]

Kuivajärvel eläjän Pentti Huovizen pagizuttelu, kuduas häi mustelou ezimerkikse oman suvun historiedu

Uudisčuppu, 13.10.2021. Timoi Munne: “Minä olen hyrzyläine briha omas ozutelmas” [livvinkarjalakse]

Timoi Munnen pagizuttelu, kuduas häi pagizou omassah monolougah näh

Uudisčuppu, 29.6.2021. Jelena Bogdanova: “Tiediä karjalan kieli on suuri ylbevys da kunnivo” [livvinkarjalakse]

Kižin muzein johtajan Jelena Bogdanovan pagizuttelu

Uudisčuppu, 1.6.2021. Jekaterina Borisova: “Konzu midä piäh tulou, pidäy vai teriämbi ottua bumuagu da kirjutin” [livvinkarjalakse]

Karjalazen runoloin da teatruozutteluloin kirjuttajan da kiändäjän Jekaterina Borisovan pagizuttelu

Uudisčuppu, 11.5.2021. Henna Massinen: Kai karjalan kielen murdehet ollah minule armahat [livvinkarjalakse]

Suomen da karjalan kielien tutkii Henna Massizen pagizuttelu

Uudisčuppu, 29.3.2021. Karjalaiset Ruočin mualla [vienankarjalakši]

Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen kiännösseminuaras kirjutettu Olli Hörkön pagizuttelu, kuduas kačotah Ruočis eläjii karjalazii

Uudisčuppu, 25.3.2021. Helka Riionheimo: Karjalazet tahtotah kehittiä omua kieldy yhtes [livvinkarjalakse]

Helka Riionheimon pagizuttelu, kuduas paistah Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytysprojektas

Uudisčuppu, 18.3.2021. Taina Jyrkkärinne: “Salmi on minun armas hieru, sendäh gu tuatan juuret ollah sie” [livvinkarjalakse]

Päivännouzu-Suomen karjalan kielen kiännösseminuaras luajittu salmilasjuurehizen Taina Jyrkkärindehen pagizuttelu, kuduas häi kerdou omassah suhtehes karjalan kieleh da karjalažuoh

Uudisčuppu, 16.3.2021. Elena Junttila: “Čomii kodvazii pidäy eččie libo vuottua” [livvinkarjalakse]

Suomes eläjän Ven’an karjalazen, karjalankielizen ristikanzan Elena Junttilan pagizuttelu, kuduas paistah ezimerkikse kazviloin nimilöih näh

Uudisčuppu, 15.3.2021. Ari Rapa: “Kyllä mie tunnen iččieni karjalaisena” [vienankarjalakši]

Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen kiännösseminuaras luajittu Suomes eläjän karjalazen, Ari Rapan pagizuttelu

Uudisčuppu, 16.7.2021. Raija Pyöli: L’udmila Markianovan ruado karjalan kielen hyväkse on suurembi hänen elostu [livvinkarjalakse]

Suomes eläjän karjalazen Raija Pyölin pagizuttelu, kudamas häi kerdou ezimerkikse omassah ruavos ja L’udmila Markianovan suures ruandas karjalan kielen edeh

Uudisčuppu, 5.4.2021. Arton Kričja: “Karjalan kielen tulii aigu on buitegu nouzii huondes” [livvinkarjalakse]

Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kiännösseminuaras luajittu Anglies eläjän karjalazen, Arton Kričjan pagizuttelu

Uudisčuppu, 4.11.2020. Timoi Munne: “Minä elän karjalakse” [livvinkarjalakse]

Timoi Munnen pagizuttelu, kuduas häi kerdou, mindäh häi on aiguhizennu ottanuh omassah kodikielekse karjalan kielen

Uudisčuppu, 8.10.2020. Paavo Harakka: Mie olen Fed’an Paušu da karjalane! [suvikarjalaksi, kyzymykset livvinkarjalakse]

Suomes eläjän karjalazen da karjalankielizien kirjuttajan Paavo Harakan pagizuttelu

Uudisčuppu, 23.9.2020. Anneli Sarhimaa: “Tärgei olis suaja karjalan kieleh niškoi oma kielizakon Suomes” [livvinkarjalakse]

Anneli Sarhimaan pagizuttelu, kuduas häi pagizou ezimerkikse omas suvus da karjalan kielen stuatusas Suomes

Uudisčuppu, 22.9.2020. Helka Riionheimo: “Tutkijat tahtotah tugie karjalan kieldy” [livvinkarjalakse]

Helka Riionheimon pagizuttelu, kuduas häi kerdou karjalažuon roulas hänen omas elokses dai karjalan kielen tutkimukses Päivännouzu-Suomen yliopistos

Uudisčuppu, 24.8.2020. “Loimolas vai pajatamma karjalua. Myö suvaiče emmä tyhjiä torua” [suvikarjalaksi, kyzymykset livvinkarjalakse]

Loimolan Voima -yhtyvehen Mika da Niko Saatsin pagizuttelu, kuduas hyö kerrotah omassah karjalažuos da pajonluajindas karjalakse

Uudisčuppu, 10.8.2020. Risto Salmela: Pagizen oman poijan ker karjalakse [suvikarjalaksi livvinkarjalan vaikučuksenke, kyzymykset livvinkarjalakse]

Risto Salmelan pagizuttelu, kuduas häi kerdou karjalan käytändäs kodikielenny da oman lapsenke

Uudisčuppu, 22.7.2020. Laura Hirvonen: “Karjalan kieli pädöy nygözeh aigah” [livvinkarjalakse]

Suomen karjalazen nuoren Laura Hirvozen pagizuttelu, kuduas häi pagizou omas suvus, kieleh opastundas da nuorien karjalazien yhtistykses

Uudisčuppu, 1.7.2020. Ylöin Rin’oi: “Ole rohkei – pagize karjalakse!” [livvinkarjalakse]

Suomen karjalazen Ylöin Rin’oin pagizuttelu, kuduas häi sanelou ezimerkikse omah kieleh opastundah da somes karjalakse kirjuttelemizeh näh

Uudisčuppu, 17.6.2020. Tuomo Kondie: “Suomeh pidäy suaja erilline karjalan kielizakon”

Suomen karjalazen kieliaktivistan Tuomo Kondien pagizuttelu, kuduas häi kerdou ezimerkikse omassah karjalažuos da uvven Karjalazet Nuoret Suomes -yhtistyksen perustandas

Uudisčuppu, 4.6.2020. Pakaja karjalakši lapšillaš [vienankarjalakši]

Kirjutus sit, kuibo parem paista karjalakse omien lapsienke

Kotimaisten kielten keskus, 10 kysymystä kielestä 2021, 23.11.2021. Pagize, kirjuta da luve karjalakse! [livvinkarjalakse]

Natalia Giloevan vastavukset kymmeneh kyzymykseh kieles

Ylä-Karjala, 27.8.2022. Paginua karjalaksi: Suojärveläzet pruaznuidih [suvikarjalaksi, vain tilaajille]

Kirjutus suojärveläzien pruazniekois da yhtistysruavos