Karjalaiset sukujuureni -kurssi

REIJO SAVOLAN KARJALAISET SUKUJUURENI -KURSSI AVOINNA MYÖS KARJALAN KIELEN ELVYTYKSESTÄ KIINNOSTUNEILLE

 

Reijo Savola piti syksyllä 2021 Miten löydän karjalaiset sukujuureni? -sukututkimuskurssin verkossa. Suosioltaan kaikki odotukset ylittänyt kurssi tavoitti 214 opiskelijaa. Suuren kysynnän vuoksi kurssi järjestetään uudelleen huhtikuussa 2022. Reijo Savola tiimeineen on tehnyt ortodoksista sukututkimusta erityisesti Raja-Karjalan alueen suvuista jo noin 30 vuoden ajan. Siviiliammatiltaan Savola on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kyberturvallisuuden laboratorion johtava tutkija Oulussa. Savola kutsuu kurssilleen mukaan myös karjalan eri kielimuotojen elvyttämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Kurssin järjestää SnellmanEDU.

MITEN LÖYDÄN KARJALAISET SUKUJUURENI?

Suosittu Miten löydän karjalaiset sukujuureni? -sukututkimuskurssi toteutetaan etänä 9. päivänä huhtikuuta 2022. Se on pidetty kaksi kertaa aiemmin, Nurmeksen Bomballa elokuussa 2021 ja sittemmin etänä saman vuoden marraskuussa. Molemmilla kerroilla käytettävissä olevat paikat täyttyivät. Varmista oma paikkasi hyvissä ajoin! Kurssin sisältö:

  1. Karjalaisten sukujuurten historiaa: mistä karjalaisuus sai alkunsa ja millaisia väestömuuttoaaltoja Karjalassa on ollut eri aikoina
  2. Sukututkimusperusteita: käydään läpi sukututkimuksen alkuvaiheita ja peruslähdeasiakirjoja keskittyen evankelisluterilaisiin ja Suomen arkistojen lähdemateriaaleihin. Tavoitteena on, että tämän osion perusteella muodostuu hyvä kuva sukututkimuksen alkuvaiheesta ja perusteista.
  3. Ortodoksinen sukututkimus: käydään läpi ortodoksisukujen tutkimuksessa käytettäviä lähdeasiakirjoja Suomen ja Venäjän arkistoista. Tavoitteena on, että myös venäjän kieltä osaamaton pystyy alkamaan tutkimukseen tämän johdannon perusteella.
  4. Elämäkertatyö: elämäkerran kokoaminen on aina oleellista – ja erityisesti on tärkeää tallentaa muistitietoa, joka on katoavaista. Tutustutaan henkilöhaastatteluissa ja elämäkertojen kirjoittamisessa huomioitaviin asioihin.
  5. Geni: Yhteistutkimusalusta Geni on suosittu varsinkin karjalaisjuuristen keskuudessa. Tutustutaan Genin tuomiin mahdollisuuksiin karjalaisten sukujuurten selvittämisessä.

Ilmoittautuminen linkistä:

https://snellmanedu.fi/tuote/miten-loydan-karjalaiset-sukujuureni-2/