Kalasanasto (suomi–suvikarjala)

Luadija: Katerina Paalamo

Karjalan elvytysprojekta 2023–2024

Päivännouzu-Suomen yliopisto

*

Tästä sanassosta löyvytäh Suomen da Karjalan alovehien kaloin nimet dai toizien tundiettuloin kaloin nimilöi. Kaloin nimilöin lizäksi keralla on kaloin biologieh liittyjiä sanastuo.

*

kala – kala

Haugi. Kuva: Pixabay
Erähien kalasanoin merkičykset (suvikarjala–suomi)

hötti – (pieni) muikku; pieni kala

kidžu – kuivattu (pieni) kala

maima – pieni kala; kalanpoikanen; syöttikala

*

Tästä ielläh sanasto jatkuu muuvossa suomi–suvikarjala.

Kalan osat – Kalan ozat

evä – evä

kalanpyrstö – kalanhändä

kalan sisälmykset, perkeet – totkut

kidukset – šaglat

kiduskansi – šaglakanzi

kylkiviiva – kylgiviiva

maiti – maido, kalanmaido

mäti – mähnä

mätipussi – mähnähuavone, maukku

pää – piä

peräevä – peräevä

pyrstö – händä

pystöevä – händäevä

pyrstövarsi – händävarzi

rasvaevä – razvaevä

rindaevä – rindaevä

ruoto – ruoda (ruuvan, ruodua)

selkäevä – selgäevä

suomu – suomus

uimarakko – uindapuzuri, bul’kku

vatsaevä – vaččaevä

Kalojen elämä ja elinympäristöt – Kaloin eländä da eländäymbärissöt

kalaparvi – kalaparvi

kutea – kudie (kuven, kudou, kudietah ~ kuvetah); kuduo (kuvon, kudou, kuvotah)

kutu; kuteminen; kutuaika – kudu (kuvun, kuduo)

kutuaika – kuduaiga

uida – uija

parvi – parvi

iso parvi muikkuja – suuri parvi mujehta

*

joki – jogi

järvi – järvi

järvikala – järvikala

lampi – lambi (lammin, lambie)

meri – meri

merikala – merikala

pohja – pohja

puro; (kaivettu) oja – oja

ranta – randa

vesi – vezi

vesistö – vezistö

Kalat – Kalat

keuhkokala (Dipnoi) – kouhkokala

leuaton – leuvatoin

leuaton kala, selkärankainen (Agnatha) – leuvatoin kala, selgärangane

lihaseväinen (Sarcopterygii) – lihaseväne, lihaseväkala

luukala (Osteichthyes) – luukala

rustokala (Chondrichthyes) – rouskukala

varsieväkala (Coelacanthiformes) – varzieväkala

viuhkaeväkala, viuhkaeväinen (Actinopteri) – viuhkaeväkala, viuhkaeväne

ympyräsuinen (Cyclostomata) – pyöriesuuhine

*

ahven (Perca fluviatilis) – ahven

alaskanseiti (Gadus chalcogrammus) – alaskantr’oska, mintai; (kauppanimi) alaskansaida

allikkosalakka (Leucaspius delineatus) – lammikkosalatti

ankerias (Anguilla anguilla) – ängeries, ängeriene

atlantinsampi (Acipenser oxyrinchus) – atlantinsambi

elaska (Lumpenus lampretaeformis) – pohjamadokala

euroopansampi (Acipenser sturio) – europansambi

hai (Selachii) – akuula

harjus (Thymallus thymallus) – harjus

harmaanieriä (Salvelinus namaycush) – harmuanieries

hauki (Esox lucius) – haugi

hietatokko (Pomatoschistus minutus) – hiekkahöttikala

hopearuutana (Carassius gibelio) – hobiekarassi

härkäsimppu (Myoxocephalus quadricornis) – sarvikivikala

idänsieraintokko (Proterorhinus nasalis) – kaspienhuogainhöttikala

imukala (Liparis liparis) – imukala

imukarppi (Catostomus catostomus) – imukarppa

isosimppu (Myoxocephalus scorpiu) – suurikivikala

isotuulenkala (Hyperoplus lanceolatus) – suurihiekkakala

kampela (Platichthys flesus) – kambalo, jogikambalo

karppi (Cyprinus carpio) – karppa

keisarikala (Pomacanthidae) – anhelikala

kiiski (Gymnocephalus cernua) – joršši, kiisko

kilohaili (Sprattus sprattus) – kilkkakala

kirjoeväsimppu (Cottus poecilopus) – kirjavaeväkivikala

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) – kirjavalohi

kivennuoliainen (Barbatula barbatula) – kivennuolelijane

kivinilkka (Zoarces viviparus) – kivieväkala

kivisimppu (Cottus gobio) – kivikala

kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus) – kolmepiikala

koiralohi (Oncorhynchus keta) – koiralohi, ketalohi

kolja, hyyssä (Melanogrammus aeglefinus) – pikša

kuha (Sander lucioperca, Stizostedion lucioperca) – kuha

kuore (Osmerus eperlanus) – kuoreh

kymmenpiikki (Pungitius pungitius) – kymmenpiikala

kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbuscha) – gurbalohi

lahna (Abramis brama) – lahna

latimeria (Latimeria chalumnae) – latimierie

liejutokko (Pomatoschistus microps) – mudahöttikala

liitokala, lentokala (Exocoetidae) – lendokala

lohi (Salmo salar) – lohi

  • järvilohi (Salmo salar m. sebago) – järvilohi

made (Lota lota) – matikka, majeh

makrilli (Scombridae) – makreli

meriankerias (Conger conger) – meriängeries

merihevonen (Hippocampus) – merihebone

merikissa (Anarhichas lupus) – hammaskala

merinahkiainen (Petromyzon marinus) – merinahkiene

merisimppu (Psychrolutidae) – merikivikala

miekkasärki (Pelecus cultratus) – miekkasärgi

molva (Molva molva) – molva

monni (Silurus glanis) – monni

muikku (Coregonus albula) – mujeh, riäppö

mutakala (Misgurnus fossilis) – mudakala

mureena (Muraenidae) – muriena

mustatokko (Gobius niger) – mustahöttikala

mustatäplätokko (Neogobius melanostromus) – mustatäblähöttikala

mutu (Phoxinus phoxinus) – kirjavarandakala

nahkiainen (Lampetra fluviatilis) – nahkiene

nieriä, rautu (Salvelinus alpinus) – nieries, nieriene

nokkakala (Belone belone) – n’okkakala

nokkasärki (Chondrostoma nasus) – n’okkasärgi

pallokala (Tetraodontidae) – miäččykala

pasuri (Blicca bjoerkna) – parikka

peledsiika (Coregonus peled) – pelettisiiga, siberinsiiga

piikkihai (Squalus acanthias) – piikkiakuula

piikkikampela (Scophthalmus maximus) – piikambalo

piikkimonni (Ameiurus nebulosus) – piimonni

piikkisimppu (Taurulus bubalis) – piikkikivikala

pikkunahkiainen (Lampetra planeri) – ojanahkiene

pikkutuulenkala (Ammodytes tobianus) – pienihiekkakala

punakampela (Pleuronectes platessus) – merikambalo

puronieriä (Salvelinus fontinalis) – ojanieries

putkisieraintokko (Proterorhinus) – butkihuogainhöttikala

rantanuoliainen (Cobitis taenia) – randanuolelijane

rasvakala (Cyclopterus lumpus) – vilukala

rausku (Rajidae) – rausku

rohmutokko (Perccottus glenii) – ahmohöttikala

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus) – paldassu

ruutana (Carassius carassius) – karassi

salakka (Alburnus alburnus) – salatti

sarda (Sarda sarda) – sarda

sardelli (Engraulis engrasicholus) – ančoussa

sardiini (Sardina pilchardus) – sardiina

seeprakala (Danionidae) – zebrakala

seipi (Leuciscus leuciscus) – korbiene

seiti (Pollachius virens) – saida

seitsenruototokko (Gobiusculus flavescens) – kirjavahöttikala

siika (Coregonus lavaretus) – siiga

silakka (Clupea harengus membras); suolakala – silakka

silli (Clupeidae) – seldi

sillihai (Lamna nasus) – seldiakuula

siloneula (Nerophis ophidion) – madoniegla

siperiansampi (Acipenser baeri) – siberinsambi

sorva (Scardinius erythrophthalmus) – ruskie-eväsärgi

sterletti (Acipenser ruthenus) – sterletti

sulkava (Ballerus ballerus, Abramis ballerus) – sinilahna

suutari (Tinca tinca) – pohjakarppa

särki (Rutilus rutilus) – särgi

särmäneula (Syngnathus typhle) – meriniegla

säyne, säynävä (Leuciscus idus) – säyniä, säynä

taimen (Salmo trutta) – taimenlohi, taimen

  • järvitaimen (Salmo trutta m. lacustris) – järvitaimen
  • meritaimen (Salmo trutta m. trutta) – meritaimen
  • purotaimen (Salmo trutta m. fario) – ojataimen, torppa

teisti (Pholis gunnellus) – voikala

tetra (Characidae) – tetra

tokko (Gobiidae) – höttikala

tonnikala (Thunnus thynnus); (Thunnini) – tonnakala

toutain (Leuciscus aspius) – toudiene, žerehkala

turpa (Squalius cephalus) – turbakarppa, turba

turska (Gadus morhua) – tr’oska

tähtisampi (Acipenser stellatus) – tähtisambi

törö (Gobio gobio) – peskari

valkoevätörö (Romanogobio albipinnatus) – valgie-eväpeskari

vaskikala (Spinachia spinachia) – vaskikala

venäjänsampi (Acipenser gueldenstaedti) – ven’ansambi

viisipiikki (Culaea inconstans) – viizipiikala

vimpa (Vimba vimba) – vimba

*

Uuvembie kaloin nimilöi on ozittuan mugautettu toizissa murdehissa aigazembah käytettylöih nimilöih.

Lähtehet

Bojko, T. P. Bol’šoj karel’sko-russkij slovar’ (livvikovskoe narečie) = Suuri karjal-ven’alaine sanakniigu (livvin murreh). 2-е izdanie ispravlennoe i dopolnennoe. Petrozavodsk: Periodika. 2019.

Fedotova, V. P., Bojko, T. P. Slovar’ sobstvenno-karel’skih govorov Karelii = Karjalan varšinaismurtehien šanakirja. Petrozavodsk. 2009.

Karjalan kielen sanakirja. I – V. Lexica Societatis fenno-ugricae XVI. Helsinki: SUS. 1968–2005. Verkkoversie suadavilla https://kaino.kotus.fi/kks/.

Markianova, L. F. Leksika po faune i flore = Fauna- da florasanasto. Petrozavodsk: Periodika. 2005.

Penttonen, Martti. Karjal-suomi-karjal sanakniigu. Karjalan Kielen Seura ry. 2016.

Pohjanvalo, Pekka. Salmin murteen sanakirja. Helsinki: SKS. 1947.

Zajkov, P. M. Russko-karelʹskij slovarʹ (severnokarelʹskie dialekty) = Venäjä–viena šanakirja. Petrozavodsk: Periodika. 2015.