Diginomadit: Työn tekemisen tapa vai laajempi elämäntyyli?

Diginomadien elämäntyyli, joka mahdollistaa paikkariippumattoman työskentelyn, matkustelun ja eksoottisissakin paikoissa asumisen, on ollut tasaisessa nousujohteessa viimeisen vuosikymmenen ajan. Nykypäivänä diginomadit eivät ole ainoastaan joukko diginatiiveja millenniaaleja ja Z-sukupolven edustajia. Sen sijaan diginomadit ovat monimuotoinen joukko kaiken ikäisiä ja monenlaisia perhemuotoja edustavia yrittäjiä, freelancereita ja etätyöntekijöitä, jotka arvostavat joustavaa elämäntyyliä.

Termi diginomadi viittaa asiantuntijaan, jonka työ on paikkariippumatonta ja elämäntyyli liikkuvaa. Diginomadien työ ei siten ole fyysiseen sijaintiin tai perinteiseen toimistoon sidottua. Sen sijaan diginomadit voivat joustavasti päättää missä työskentelevät ja asuvat, kunhan heillä on mukanaan tietokone ja pääsy internetiin. Diginomadi termissä yhdistyvätkin sekä työn tekemisen tapa että laajempi elämäntyyli.

Mikä saa ryhtymään diginomadiksi?

Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten moni on tavoitellut stabiilia elämäntyyliä sekä fyysisen omaisuuden kerryttämistä. Kahdeksantuntiset työpäivät tutuksi tulleessa toimistotilassa vuodesta toiseen samojen kollegoiden kanssa ovat luoneet turvallisuutta, vakautta ja mielekästä arjen rytmiä. Sittemmin toiveet tavoiteltavasta ja ihanteellisesta elämäntyylistä ovat alkaneet muuttua yhteiskunnassa. Asenteet ja arvot ovat alkaneet muuttua siten, ettei stabiilia elämäntyyliä pidetä enää houkuttelevana tai tavoiteltavana. Sen sijaan liian vakaa elämäntyyli saatetaan kokea rajoittavana, ahtaana, kahlitseva ja joustamattomana.

Diginomadiksi ryhtymisen suosio ei selity pelkästään koronapandemian jälkeisillä aiempaa joustavimmilla etätyömahdollisuuksilla tai tieto- ja viestintäteknologian ripeällä kehityksellä. Harward Business Review lehden artikkelissa tutkijat kertovat, että länsimaissa on käynnissä laajamittainen kulttuurinen muutos tavoiteltavaan elämäntyyliin liittyen. Diginomadit arvostavat vapaata sekä joustavaa elämäntyyliä, jossa työ tai asuntolaina eivät kahlitse heitä yhteen ja samaan sijaintiin. Joustava diginomadien elämäntyyli ilman asuntolainaa tai merkittävää fyysistä omaisuutta mahdollistaa ketterän matkustamisen sekä asumisen kohteissa, joissa elinkustannukset ovat edulliset.

Diginomadien kasvava määrä avaa yrityksille uusia markkinarakoja

Monelle diginomadielämästä tulee ensimmäisenä mieleen jännittävät seikkailumatkat, uusiin kaupunkeihin ja valtioihin tutustuminen, lyhytaikainen majoittuminen, sekä tietokoneen ääressä työskentely. Matkustelusta ja fyysisen oleskelupaikan vaihtamisesta huolimatta diginomadit tarvitsevat palveluita koskien muun muassa lyhytaikaista asumista, työtilojen vuokraamista ja terveydenhuoltoa. Palveluiden tarve avaa luonnollisesti yrityksille uusia mahdollisuuksia ja markkinarakoja.

Diginomadien suosimiin kohteisiin, kuten Madeiralle, on muodostunut kokonaisia kyliä tarjoamaan diginomadeille räätälöityjä palveluita. Kohde tarjoaa diginomadeja houkuttelevia työntekoa tukevia palveluita, kuten yhteiseen työskentelyyn tarkoitettuja coworking-tiloja sekä nopealla internet yhteydellä varustettuja kahviloita. Toisaalta Madeiralta löytyy myös diginomadien laajempaan elämäntyyliin sopivia vapaa-ajan aktiviteetteja. Saari tarjoaa houkuttelevia ulkoilumahdollisuuksia, kuten ainutlaatuisia vaellusreittejä ja silmää hiveleviä rantoja. Koska suuri osa diginomadeista on länsimaalaisia ja he työskentelevät länsimaisille yrityksille sekä asiakkaille, Madeiran kohtuulliset elinkustannukset nähdään myös houkuttelevana tekijänä.

Jopa lentoyhtiöt ovat tunnistaneet diginomadit houkuttelevaksi asiakasryhmäksi. Esimerkiksi Finnair on koonnut verkkosivuilleen ”Näin ryhdyt diginomadiksi” tietopaketin, joka sisältää muun muassa tietoa diginomadeille suunnatusta Smart-viisumista, kiinnostavista kaukokohteista ja yhteisöllisistä työtiloista.

Kuinka johtaa diginomadeja?

Diginomadeihin liittyvää tieteellistä tutkimusta on vielä melko vähän, koska ilmiö on itsessään tuore. Esihenkilöiden näkökulmia ja kokemuksia diginomadien johtamisesta on tutkittu sitäkin vähemmän, mikä avaa mahdollisuuksia tulevaisuuden tutkimuksia ajatellen. Yleinen diginomadeihin kytkeytyvä johtamisen näkökulma on itsensä johtaminen. Tutkija Dave Cook toteaa, että diginomadien työn tekemisen tapa edellyttää itsensä johtamisen taitoja, kuten itsekuria, tuottavuuden suunnittelua ja ajanhallinnan taitoja.

Diginomadien johtamista käsittelevään blogikirjoitukseen perustuen voidaan havaita, että diginomadien johtamisessa korostuu moni sama teema kuin yleisemmässä etätyöntekijöiden johtamisessa. Koska diginomadit työskentelevät usein itsenäisesti fyysisen etäisyyden päässä kollegoistaan ja esihenkilöstään, johtajien on tärkeää keskittyä diginomadien sitouttamiseen. Johtaja voi edistää diginomadien organisaatioon sitoutumista rakentamalla tiimin yhteishenkeä ja luomalla tiimin jäsenille mahdollisuuksia myös rentoon vapaamuotoiseen viestintään ja kuulumisten vaihtoon. Palautteen, tunnustuksen ja kehujen antaminen ovat esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joita johtaja voi tehdä.

Diginomadit eroavat perinteisistä etätyöntekijöistä siten, että he matkustelevat eri kaupungeissa ja valtioissa sekä vaihtavat asuinkohdettaan suhteellisen säännöllisesti. Tämän vuoksi heidän tarpeensa juridisille neuvoille muun muassa verotuksen sekä vakuutusten ja sosiaaliturvan suhteen voi olla huomattava. Organisaatioiden ja erityisesti HR-johtajien on tärkeää tiedostaa diginomadien tarve juridiselle neuvonnalle koskien ulkomailla työskentelyä ja siihen liittyviä asioita.

Arvioiden mukaan diginomadien määrä tulee todennäköisesti jatkamaan kasvuaan tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi esihenkilö tulee työskentelemään diginomadin johtajana ja yhä useampi asiantuntija diginomadin kollegana. Jotta pystymme ymmärtämään ilmiötä syvällisemmin, ajankohtaista tutkimusta diginomadeista tarvitaan lisää.

Kirjoittajat: Lotta Salin ja Jonna Koponen