Pitkä suunnitteluvaihe ohi- sauvakävelyn ohjaajakurssilta eväät laadukkaan, turvallisen ja tehokkaan liikuntatapahtuman toteutukseen

Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu MIOLI-tutkimushankkeemme pitkä, mutta tuloksekas suunnitteluvaihe on ohi, ja vihdoin pääsimme porukalle aloittamaan tutkimukseen liikuntatapahtumiin ohjaajiksi osallistuvien opiskelijoiden koulutusvaiheen. Melko aikaisessa vaiheessa päätimme, että haluamme kouluttaa kaikki ohjaajat hyvin. Koulutustahoksi valikoitui Suomen Latu, joka on Suomen suurin ulkoilujärjestö sekä ollut mukana kehittämässä ja kouluttamassa sauvakävelyä ihan sen alkutaipaleelta lähtein.

Opiskelijoiden rekrytointi aloitettiin jo hyvissä ajoin helmikuussa, koska tutkimusryhmällämme ei ollut tiedossa, miten suurta kiinnostusta tutkimuksemme herättää Savonian fysioterapeutti ja Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen ja terveysliikunnan opiskelijoiden keskuudessa. Suuri kiinnostuneiden määrä yllätti meidän tutkimusryhmämme positiivisesti, olihan kyse sauvakävelystä, joka jossain määrin edelleen mielletään ikääntyvien liikuntamuodoksi.

Tämä mielikuva on kaukana siitä, millainen meno ja meininki oli tässä koulutustapahtumassa. Itse olen saanut olla mukana useissa erityyppisissä sauvakävelytapahtumissa, ja tunnelma on niissä aina ollut välitön, positiivinen ja osallistava, joten itselleni tämä ei tullut suurena yllätyksenä.

Sauvakävelyohjaajakoulutuksen iloiset lopputunnelmat

Ken mukaan eksyy tai hakeutuu tämän tyyppiseen koulutukseen, saa varmasti lisäinspiraatiota sauvakävelyyn, ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Tähän yksi olennainen syy on Suomen Ladun kouluttajissa, kuten opiskelijoiden palautteesta tulee hyvin ilmi. Koulutus oli innostavaa, kiehtovaa ja mukavaa. Samalla päivä oli kuin liikuntapäivä, jossa opiskelijat verkostoituivat keskenään, nauroivat ja heittäytyvät oppimaan uutta.  

Itse koulutus oli loistava kokonaisuus. Kouluttajana toiminut Susanne oli alansa ammattilainen, energinen ja positiivinen. Myös me tutkimushankeen vetäjät saimme nauttia roolista olla oppimassa ja osana koulutettavaa porukkaa.

Lämmittelyä ja alkuverryttelyä ennen harjoittelun aloitusta

Koulutuspäivä alkoi aamulla kello 9 ja loppui hieman ennen kello 16, mutta aika kului kuin siivillä. Koulutuspäivästä jäi kaikille todella hyvä fiilis ja osasta taisi tulla sauvakävelyn uusia faneja. Oli inspiroivaa nähdä opiskelijoiden into ja heittäytyminen ohjaustehtäviin, joita harjoiteltiin iltapäivällä. Tämä olikin oikein mukavaa vaihtelua etenkin yliopisto-opiskelijoiden teoriapainotteiseen arkeen.

Koulutus toi hyvin esille sauvakävelyn monipuolisuuden ja saimme hyviä vinkkejä, miten ohjeistaa liikuntatapahtumissa omaa kohderyhmäämme, ikääntyviä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastavia pohjoissavolaisia sauvakävelemään. Sauvakävelyn tekniikka on tärkeä oppia, mutta hyvät ohjaustaidot ovat vielä kultaakin kalliimpia sen opastamisessa muille.  Tähän kouluttajalta tuli todella paljon vinkkejä, mitä tulee huomioida, jotta ohjaaminen innostavaa, kaikki osallistujat huomioivaa ja turvallista.

Eikä se ihan kevyttä fyysisesti ollut, vaan illalla päivän fyysisen rasitus tuntui kyllä koko kehossa ja olo oli raukea sekä päivittäinen askelmäärä oli kavunnut lähelle13 000 askelta. Tähän kun lisää ala- ja ylämäkiharjoitteet, sauvajuoksun ja loikat että alku- ja loppuveryttelyineen niin jäiköhän yhtään lihasta aktivoitumatta.  Ei jäänyt, koska päivän aikana lisäksi naurettiin, hymyiltiin ja rupateltiin niitä näitä ja laulettiin.

Sauvakävelyharjoitus käynnissä

Koulutuksen teoriaisuudet nivoutuvat hyvin käytännön harjoituksiin ja kaikkien sauvakävelytekniikkakin tuli arvoiduksi. Tällainen kokonaisuus, jossa teoria ja käytännön harjoitteet sulautuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi on mainio tapa aloittaa tämän tutkimushankeen vieminen käytäntöön.  

Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu (MIOLI) on interventiotutkimus, joka kohdistuu hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaviin ikääntyviin pohjoissavolaisiin henkilöihin. MIOLI-tutkimus koostuu kahdesta vaiheesta, jotka yhdessä pyrkivät lisäämään liikunta-aktiivisuutta, parantamaan toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentämään terveyspalvelujen käyttöä. Ensimmäinen vaihe keskittyy lyhytkestoisten liikuntatapahtumien toteuttamiseen kertaluontoisina mini-interventioina. Juuri näissä liikuntatapahtumissa uudet koulutetut sauvakävelyohjaajat tulevat toimimaan.  Toisessa vaiheessa panostetaan pitkäkestoiseen satunnaistettuun kontrolloituun liikuntainterventioon.

Tämän koulutuksen jälkeen voimme olla varmoja, että kevään liikuntatapahtumissa on osaavia, innostavia ohjaajia ja voimme vaan innolla odottaa niiden alkavan. Onhan meillä nyt mustaa valkoisella sauvakävelyn ohjaajakoulutuksen todistuksen muodossa, jonka sai 24 uutta Suomen Ladun kouluttamaa ohjaajaa. Huikea määrä uutta osaamista Savoon.

Kevään 2024 liikuntatapahtumien aikataulut löytyvät Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen Tapahtumakalenterista, jossa on myös ilmoittautumisohjeet ja yhteystiedot. Lisää MIOLI-tutkimushankkeesta voit lukea Äijö ym. (2024) blogiartikkelistamme.

MIOLI-tutkimusta rahoittavat OLVI-säätiö ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Kuopion seudun Hengitysyhdistys ja Jyväskylän yliopisto.

Iloisin liikuntaterveisin

Mika Venojärvi, sauvakävelyn tutkija vuodesta 2006 alkaen

Marja Äijö, TtT gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Saijamari Hiltunen, TtM, fysioterapeutti, AmO, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Komulainen, FT, tutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu)

Lähteet:

Äijö M, Lönnroos E, Tikkanen H, Venojärvi M, Lindholm H, Rantakokko M, Hiltunen S, Salli R ja Komulainen P. 2024. MIOLI-tutkimus: Liikuntaa ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville. Julkaistu: Savonian artikkelit: 16.4.2024. Saatavissa: MIOLI-tutkimus: Liikuntaa ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville – Savonia-AMK