Tuntityöntekijänä SUNRISE-tutkimuksessa

Olen viimeisen vuoden ajan ollut osa-aikaisena tuntityöntekijänä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa, SUNRISE Finland -tutkimuksessa. SUNRISE Finland on kansainvälinen tutkimus, jossa tutkitaan 3–4-vuotiaiden lasten 24 tunnin liikuntakäyttäytymistä eli liikkumista, paikallaanoloa ja unta sekä motorisia ja kognitiivisia taitoja. Tutkimuksen kohteena ovat myös lasten liikuntakäyttäytymiseen liittyvät tekijät, kuten vanhempien henkinen hyvinvointi ja elintavat, asuinpaikka ja koulutus. Suomessa tutkimukseen osallistui yli 1000 lasta ja heidän huoltajaansa vuosien 2022–2023 aikana Helsingin, Espoon, Turun, Oulun ja Kuopion kaupungeissa ja näiden kaupunkien läheisillä maaseutualueilla. Itse olen ollut mukana tutkimuksen aineistonkeruussa sekä Kuopiossa, että Espoossa. Työtehtäviini on kuulunut mittausten toteuttaminen lapsille päiväkodeissa sekä muut toimistotyöt, kuten mittauspäivien valmistelu ja palautuneiden kyselylomakkeiden tallentaminen.

Tammikuussa 2023 osallistuin etänä liikuntalääketieteen seminaariin, jossa SUNRISE Finlandin tutkimusta koordinoivat Elina Engberg ja Hanna Paasio olivat esittelemässä tutkimusta ja hakivat samalla tuntityöntekijöitä Kuopion aineistonkeruuseen. Otin heti yhteyttä heihin, ja pääsin mukaan Kuopion tiimiin, jossa oli minun lisäkseni useita muita meidän liikuntalääketieteemme opiskelijoita. Ennen Kuopion päiväkotimittauksia meidät tuntityöntekijät perehdytettiin mittauksiin Kuopiossa, yliopiston tiloissa. Saimme kattavasti tietoa aineistonkeruun eri vaiheista sekä siitä, miten mittaukset käytännössä toteutetaan. Pääsimme myös itse kokeilemaan eri testejä sekä ohjaamaan niitä toisillemme.

Päiväkotimittaukset sisälsivät pituuden, painon ja vyötärönympäryksen mittaukset sekä kognitiivisia ja motorisia taitoja mittaavat testit. Kognitiivisista taidoista lasten työmuistia mitattiin Herra Muurahainen iPad-pelillä, jossa lapsen tehtävänä oli muistaa muurahaishahmon päälle ilmestyvien täplien paikat. Tarkkaavuuden säätelyä mitattiin Go/NoGo iPad-pelillä, jossa lapsen kuului ”ottaa kiinni” kultakaloja ja puolestaan välttää haikaloja. Lasten karkeamotoristen taitojen mittauksiin sisältyi Supine-timed up and go (STug) -testi, yhden jalan seisominen, vauhditon pituushyppy sekä käden puristusvoima. Lasten hienomotorisia taitoja selvitettiin Pegboard-nappulapelillä. Mittausten yhteydessä lapselle annettiin liikemittarit lantiolle ja ranteeseen liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamista varten.

Yleisesti mittaukset päiväkodeissa sujuivat hyvin. Joitakin lapsia tosin joutui hieman tsemppaamaan eri testien tekemisessä, ja suurimmaksi haasteeksi muodostui usein liikemittareiden asettaminen lapsen ranteeseen ja lantiolle. Monet lapset eivät ymmärtäneet, miksi mittarit laitetaan, joten ymmärrettävästi tämä aiheutti vastustusta. Oli kuitenkin ilahduttavaa nähdä, että suurin osa lapsista innostui mittauksista ja keskittyi niiden tekemiseen.

Tutkimuksessa lasten huoltajia pyydettiin täyttämään lomakkeita, jotka koskivat huoltajien ja lasten taustatietoja sekä yleistä hyvinvointia ja elintapoja, kuten liikkumista ja digitaalisen median käyttöä. Huoltajien mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia selvitettiin myös esimerkiksi masennus-, ahdistuneisuus-, stressi- ja unettomuusoirekyselyllä sekä onnellisuuskyselyllä. Mielenkiinnolla odotankin tutkimuksen tuloksia siitä, miten nämä eri tekijät, kuten perheen sosioekonominen asema tai huoltajien hyvinvointi vaikuttavat lasten elintapoihin Suomessa. 

Työ SUNRISE-tutkimuksessa on ollut mukavaa ja monipuolista, ja sitä on pystynyt tekemään itselleen sopivina ajankohtina. On ollut ilo olla osa tutkimuksen tiimiä ja osallistua tätä kautta lasten liikunnan ja terveyden edistämiseen. Olen oppinut paljon lisää tutkimuksen aineistonkeruusta sekä saanut varmuutta erilaisten testien tekemiseen ja lasten ohjaamiseen. Työn aloitus sattui omalta osaltani hyvään ajankohtaan, sillä olin juuri saanut pienten lasten liikkumista ja digilaitteiden käyttöä koskevan graduni valmiiksi, joten pääsin liittämään oppimani asiat heti käytäntöön. Minua on koko opintojeni ajan kiinnostanut ja kiinnostaa edelleen suuresti pienten lasten terveys- ja liikuntakäyttäytyminen. Toivoisinkin, että pääsisin työskentelemään aiheen parissa myös tulevaisuudessa. Kannustan myös muita tarttumaan itselle mieluisiin ja kiinnostaviin työtehtäviin jo opintojen aikana, jos siihen vain on mahdollisuus.

SUNRISE Finland -tutkimuksesta voit lukea lisää täältä: https://www.folkhalsan.fi/fi/sunrise/

Henriikka Suutarinen, TtM, Liikunta- ja urheilulääketiede