Fontan potilaiden liikuntareseptitutkimus

Liikunta on aina ollut itselleni suuri mielenkiinnon kohde, ensin oman harrastamiseni kautta ja myöhemmin mukaan tuli myös valmentaminen. Päätoimisesti olen työskennellyt liikunta-alalla vuodesta 2009 alkaen. Pikkuhiljaa perinteisen urheiluvalmentamisen lisäksi, mielenkiintoni alkoi myös kohdistua liikunnan biomekaniikkaan, kuormitusfysiologiaan sekä vammojen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tuntui, että pelkkä liikunnan ohjaaminen ei tarjonnut tarpeeksi haastetta, joten aloin pohtia erilaisia jatkokoulutus mahdollisuuksia. Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen koulutus oli luonnollinen vaihtoehto, sillä tämä koulutus käsittelee monipuolisesti liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä.

Henri Pyykkönen
Henri Pyykkönen

Töitä ja tutkimusta

Opiskelujen ohella tein monipuolisesti töitä liikuntasektorilla, johon sisältyi liikunnanohjaamista, fysiologian ja anatomian opettamista yliopistoon valmentavilla kursseilla sekä yrityksille suunnattuja hyvinvointiluentoja. Opintojeni loppuvaiheessa aloin etsimään aktiivisesti mielenkiintoista lopputyön aihetta ja lopulta pienen etsimisen jälkeen minulla tarjoutui mahdollisuus tehdä pro gradu työni HUS-lastenklinikalle. Lastenkardiologi Olli Pitkänen-Argillanderilla oli tutkimusidea valmiina ja tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa liikuntainterventiotutkimus yksikammioista sydänvikaa sairastaville lapsille ja nuorille. Pääsin jo suunnitteluvaiheessa hyödyntämään omaa ammattitaitoani ja osaltani pääsin vaikuttamaan tutkimusmenetelmiin, interventiojakson kestoon sekä liikuntainterventioon sisältyvien harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lastenkardiologi Olli Pitkänen-Argillanderilla oli tutkimusidea valmiina ja tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa liikuntainterventiotutkimus yksikammioista sydänvikaa sairastaville lapsille ja nuorille.

Fontan potilaiden liikuntareseptitutkimus on antanut minulle mielenkiintoisen tavan yhdistää aikaisempaa osaamistani, oppia uutta ja kehittää omaa ammattitaitoani. Olen saanut mahdollisuuden työskennellä oman alansa asiantuntijoiden kanssa, joka on auttanut kansainvälisen tason tutkimuksen toteuttamisessa ja suunnittelussa. Aiempi työni liikunta ja hyvinvointisektorilla on antanut vahvan perustan, jonka ansiosta tutkimusaiheen syvempi opiskelu/ymmärtäminen ei ole tuntunut ylivoimaiselta. Tutkimustyöni ohella olen tehnyt urheilufysioterapeutin töitä, jotta tuntuma käytännön työhön säilyisi.

Erinomainen pohja työllistymiselle

Itä-Suomen yliopiston terveyden edistämisen opinnot tarjoavat erinomaisen pohjan liikunnan ja hyvinvoinnin työllistymiselle. Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään ”avaimet käteen” -paketti vaan paljon on kiinni myös omasta motivaatiosta ja työmäärästä. On jo nyt nähtävissä, että terveyden edistämisen käytännön työlle sekä tutkimustyölle olisi suurempaa tarvetta. Yritämmekin yhdessä muiden liikunta -ja urheilulääketieteen tohtoriopiskelijoiden kanssa lisätä tietoisuutta ja edistää alaa julkaisu kerrallaan.

Terveisin Henri

Liikunta- ja urheilulääketiede

Lue lisää tutkimuksista täältä!