Valtakunnallisesti yhtenevät opinto-oppaat vihdoinkin totta!

Valtakunnallisesti yhtenevät opinto-oppaat vihdoinkin totta!

Uusi erikoislääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-opas on hyväksytty ja valmiina käyttöön 1.8.20 alkaen.

Erikoistuvalle saattaa tulla yllätyksenä, että saman erikoisalan opintovaatimukset ovat poikenneet toisistaan eri yliopistoissa. Yliopistojen autonomia on vahva ja sitä halutaan kunnioittaa. Opintouudistuksen myötä tarve yhtenäisille vaatimuksille on kuitenkin ilmeinen.

Annus horriblis ja se kuuluisa kevät 2020

Jokaisella erikoisalalla erikoislääkärikoulutuksen vaatimukset ovat nyt yhtenäiset koko Suomessa. Mielestäni se on melkoinen saavutus keskellä koronakevättä ja etäkokouksien maailmaa. Kaikki yli 50 erikoisalaa saivat vaatimuksensa paperille, opintohallinnot kaikissa yliopistoissa saivat paperit kuntoon ja yhtenäiseen malliin, alueelliset jatkokoulutustoimikunnat ja neuvottelukunnat sekä valtakunnallinen neuvottelukunta käsittelivät, korjasivat ja lopulta kaikkien viiden yliopiston tiedekuntaneuvostot hyväksyivät. Aikataulu asetuksen antamisesta kesäkuun alun deadlineen oli vähintäänkin tiukka. Onnittelut ja kiitokset ovat paikallaan. Prosessissa on jouduttu tinkimään omista ajatuksista ja mukautumaan toisen tahtoon – perusajatusta unohtamatta: tavoitteena oli määritellä ja kirjata, mitä valmistuvan erikoislääkärin pitää minimissään hallita ja siinä onnistuttiin.

Opinto-oppaaseen voit tutustua vaikkapa tästä:

https://www3.uef.fi/web/laake/opinto-oppaat

Jatkossa opinto-opas täydentyy osaamisen arviointiin tarvittavilla dokumenteilla, joissa määritellään koejakson ja kuulustelun lisäksi osaamisen arviointiin käytettävät ja hallittavat EPA – kokonaisuudet (entrustable professional activity) eli luotettavasti osoitettu pätevyys. EPA-arvioinnissa seurataan erikoistuvan kokonaissuoritusta annetussa työtehtävässä. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki siinä tehtävässä oleelliset ammattipätevyydet ja niistä jokainen arvioidaan erikseen. Useilla erikoisaloilla EPAt ovat vielä työn alla, mutta ilmaantuvat pikkuhiljaa käyttöön osaamisen ja arvioinnin tueksi. Jatkossa siis keskitytään lääketieteelliseen osaamisen lisäksi myös lääkärinä toimimisen muihin tärkeisiin osa-alueisiin kuten yhteistyötaitoihin, potilaan ja omaisten kohtaamiseen ja vaikkapa tiimin johtamiseen. Pienten nyanssien sijaan katsotaan kokonaisuutta ja sen hallintaa. EPA tarkoittaa myös sitä, että kaikkea tätä tulee lähiohjaajan erikoistuvalle opettaa, jotta taidot voidaan saavuttaa.

Erikoisalakohtaisesta osaamisen arvioinnista voit lukea tästä:

https://www3.uef.fi/documents/376176/2660227/EL_Osaamisen_arviointi_2020-2021.pdf/c94df36d-071e-40c1-978f-6b3140c8774d

Mitä nyt sitten pitää tehdä?

Ensimmäinen ohje voisi olla, että Keep calm and enjoy the sun. Sitten voidaan todeta, että uusi opintosuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.20 ja se koskee kaikkia 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Aiemmin aloittaneilla erikoistuvilla on aina oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti.

Jos olet jo oman erikoistumisesi loppusuoralla ns. vanhan asetuksen mukaan, kannattaa varmasti jatkaa valitsemallaan tiellä. Jos erikoistumista on vielä paljon edessä, lue uudet vaatimukset huolella läpi ja pohdi koulutuksen vastuuhenkilön kanssa, kuinka kannattaa toimia jatkaako vai vaihtaako? UEF erikoislääkärikoulutuksen sivuille tulee ohjeet siirtymän mahdollisimman yksinkertaiseen suorittamiseen ennen elokuun alkua.

Hitaasti kiiruhtamalla

On toki päivänselvää, että uudistus on iso. Moni asia on vielä kesken ja siksi erikoistuminen alkuun uudenkin opinto-oppaan mukaan aloittavilla muistuttaa vanhaa aikaperusteista tapaa. Muutos on silti erittäin tervetullut: kukaan ei tähän mennessä tapaamistani ihmisistä ole pitänyt sitä tarpeettomana ja tahto vihdoin tehdä asiat strukturoidummin on kova. Useiden tehtyjen koulutuskyselyiden mukaan juuri palautteenanto ja selkeä struktuuri meiltä puuttuu, ja sitä nyt opetellaan tekemään porukalla. Tällä hetkellä mm. koulutamme laajasti lähiohjaajia (erikoislääkärit) ohjaamaan, antamaan palautetta ja arviomaan. Syksyllä starttaavalla KOVA-lääkäritoiminnalla tuemme uudistuksen onnistumista eri työpaikoissa ja rakennamme sujuvampia koulutusväyliä eri aloille.

Ajatelkaa niin, että jos akuuttineurologi (minä) pystyy koordinaattorina sietämään sen, että tämä kaikki ottaa aikaa, eikä tapahdu hetkessä – tekin pystytte. Tärkeintä on että on tahtoa ja asiat vihdoin tapahtuvat oikeasti.

Lisätietoa UKK – linkistä:

https://www3.uef.fi/web/laake/ukk-usein-kysytyt-kysymykset

Hyvää kesää toivotellen

Anne-Mari

 

KOVA-lääkäri, mikä se on?

KOVA-lääkäri, mikä se on?

Koulutusvastuu eli lyhenteellä KOVA-lääkäri, on erikoislääkärikoulutusta koulutuspaikoissa (työpaikka) professorin ja ylilääkärin apuna käytäntöä koordinoiva erikoislääkäri, joka on kiinnostunut erikoislääkärikoulutuksen edistämisestä, ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Pitkän ajan tavoitteena on, että näitä lääkäreitä löytyy jokaiselta erikoisalalta niin lääketieteen kuin hammaslääketieteen puolelta, eri koulutuspaikoista joko omana tai useamman koulutuspaikan yhteisenä.

Miksi juuri KOVA ja missä niitä kasvaa?

KOVA-lääkäri on alkujaan tamperelaista nomenklatuuria, sillä ensimmäiset KOVA-lääkärit aloittivat toimintansa TAYSin ja Tampereen yliopiston yhteistyönä keväällä 2019. Nimilyhenne otti nopeasti paikkansa koulutuslääkärien sanavarastossa ja siksi muutkin yliopistot ottavat nimilyhenteen mielellään käyttöön. Tampereella toimintaa on jo yli 30 erikoisalalla ja myös kahdessa keskussairaalapiirissä (Kanta-Hämeen – ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit).

Asiasta voit lukea täältä: https://www.nly.fi/koulutusvastuulaakarit-aloittivat-tampereella/

Tampereen viesteistä rohkaistuneina TYKS ja Turun yliopisto aloittivat 9 KOVA-lääkärillä Tammikuussa 2020 ja kaavailevat syksyllä volyymin nostamista 10-15 erikoislääkärin verran. Kuopiossa kartoitettiin erikoisalojen halukkuutta KOVA-lääkäripilottiin keväällä 2020 ja kaikkiaan 10 erikoisalaa valittiin. Toiminta oli tarkoitus aloittaa 31.3.20 starttiseminaarilla, mutta COVID tuli väliin ja siirsi aloitusta lopulta syksyyn 1.9.2020, jolloin toiminta alkaa muodossa tai toisessa. Helsinki on myös suunnittelemassa KOVA-lääkäritoiminnan aloitusta: tavoitteena on jopa 90 erikoislääkärin valjastaminen KOVA-lääkäritoimintaan eri toimipisteissä ja erikoisaloilla.

Turun toiminnasta juttua tässä: https://www.nly.fi/koulutusvastuulaakarit-aloittivat-tampereella/

KOVA on mielestäni hyvä nimi, se kuvaa myös tämänhetkistä tahtoa tehdä erikoislääkärikoulutuksesta parempi kuin koskaan!

Erikoislääkärikoulutuksen ammattilainen?

Mitä se KOVA-lääkäri sitten oikein voisi tehdä? Erikoisaloilla on mahdollisuus muokata KOVA-lääkärin työnkuvaa sellaiseksi kuin tarpeen on, mutta keskeistä on Tampereen kokemuksen mukaan (lainaus J. Rellman 2020):

 • Erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen yhteistyössä koulutusvastuuhenkilön (professori), yksiköiden kouluttajien ja ylilääkärien kanssa
 • Erikoistuvien koulutuksen suunnittelu ja toteutumisen seuranta
 • Yhteistyö ja koulutuksen koordinaatio eri koulutuspaikkojen välillä
 • Erikoistumispaikkojen laadun varmistaminen ja tiedonvälitys yliopiston ja koulutuspaikkojen välillä
 • Kouluttajien kouluttaminen ja tiedonvälitys koulutusuudistuksesta
 • Erikoislääkärikoulutukseen liittyvien koulutusten suunnittelu ja koordinointi
 • Osallistuminen osaamisperustaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen

Jokaisen KOVA-lääkärin toimenkuva voi olla hyvin erilainen, mutta johtotähtenä on olla erikoislääkärikoulutuksen osaaja ja linkki yliopiston ja työpaikan välillä erikoistuvan asioiden edistämiseksi.

Mistä aika ja rahoitus?

KOVA-toiminta on yliopiston ohjaamaa, mutta työ tehdään koulutuspaikoissa eli suomeksi työpaikoilla. Työnantaja varaa KOVA-lääkärille 20% työajasta eli yhden päivän viikossa näihin tehtäviin. Tehtävät voivat eri aloilla vaihdella hyvinkin paljon, kuitenkin niin, että tehtävien laajuus tulisi olla hoidettavissa em. ajan kanssa. Jokaiselle KOVA-lääkärille maksetaan yliopistolta henkilökohtaisen lisän tyyppinen palkkio erikoislääkärikoulutuksen edistämisestä STM:n erikoislääkärikoulutukseen kohdentamasta rahoituksesta. STM rahoitus eri yliopistoille on hyvin eri suuruista liittyen valmistuneiden erikoislääkärien suhteelliseen määrään ja siksi mahdollisuuksia koulutusvastuulääkärien korvauksiin on eri tavalla eri yliopistoissa – UEFissa on nyt varaa 10 lääkärin aloitukseen. Kuukausikorvauksen jatko riippuu seuraavien vuosien rahoituksesta. Sinänsä toiminta olennaisesti tehdään työpaikoilla osana omaa työtä eikä yliopiston korvaus tai sen puute sitä estä, mutta lisävastuut on hyvä huomioida kannustimilla ja em. rahoitus on nimenomaisesti korvamerkitty erikoislääkärikoulutuksen edistämiseen, siksi sitä pyritään käyttämään tähän asiaan.

Mitkä alat starttaavat Kuopiossa?

KOVA lääkäripilottialat UEF alueella (KYS) ovat: Anestesiologia – ja tehohoito, Gastro-enterologinen kirurgia, Kardiologia, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, Lastentaudit, Naistentaudit, Radiologia, Sisätaudit, Yleislääketiede, Hammaslääketiede ja jatkossa akuuttilääketiede. Muut lääkärit ovat KYS palveluksessa, mutta yleislääketieteen KOVA-lääkäri on valittu Jyväskylästä. Tarkoitus on pilotin kokemusten jälkeen laajentaa toimintaa eri erikoisaloilla ja ERVAssa seuraavina vuosina.

Mitä hyötyä on KOVA-lääkäristä?

Epäilijöitä löytyy varmasti ja voi olla että osa ajattelee tämän olevan taas uusi juoni vältellä ”oikeaa kliinistä työtä”. Tampereella on nyt menty vuosi toiminnan aloittamisesta ja palaute koulutusvastuulääkäritoiminnasta on ollut myönteistä – jopa vähän kriittisempien lasien takaa katsottuna. Kun erikoislääkärikoulutuksen organisointiin liittyvät käytännöntehtävät vastuutetaan klinikassa KOVA-lääkäreille, vapautuu muille erikoislääkäreille kliiniseen työhön enemmän aikaa ja suoritemäärät klinikassa eivät suinkaan putoa. Suunnitelmallisuuden puute on leimannut nimenomaisesti erikoislääkärikoulutusta alalla kuin alalla ja tässä sitä nyt sitten alkaisi olla. Kun koulutus etenee oikea-aikaisesti ja mm. perehdytys hoidetaan hyvin, erikoistuva lääkäri omaksuu nopeammin toimipaikkojen käytännöt ja työn laatu paranee. Jotta kaikki tämä toteutuu, KOVA-lääkärin työnkuva vaatii hyvää suunnittelua, tehtyjen asioiden raportointia ja työajan kohdentamista oikeisiin asioihin.

KOVA-lääkärijärjestelmä on yksi niistä monista asioista, joilla saadaan vuosien aikana erikoislääkärikoulutus paremmaksi ja asetuksen mukainen käytäntö pikkuhiljaa uudeksi normaaliksi.

Anne-Mari

 

Erikoistumista ja ohjausta poikkeusoloissa!

Erikoistumista ja ohjausta poikkeusoloissa!

Elämme aikaa, jolloin Suomessa on valmiustilalainsäädäntö, liikkuminen rajoitettua, Uusimaa suljettu. Vihdoin kansakunta pesee käsiään ja käsidesin kulutus terveydenhuollossa on sillä tasolla kuin sen infektiokaudella pitääkin olla.

Lääkärillä on työvelvoite, kuten kuvioon kuuluu: toki myös halu tehdä se mitä ikinä voimme tämän tilanteen hallitsemiseksi ja kukistamiseksi. Työnantaja käyttää myös tasapuolisuuden nimissä määräysvaltaansa. Ammattimme puolesta olemme epidemian ytimessä. Alttiina omalle sairastumiselle ja perheemme ja läheistemme sairastuttamiselle. Jotta voimme työskennellä, meillä pitää olla tieto siitä, että meistä pidetään huoli myös tämän jälkeen ja tämän prosessin aikana.

Ajatuksia asiasta kollegojen silmin: https://yle.fi/uutiset/3-11288278

Mitä kaikkea taphtuukaan?

Erilaisia päivystysrinkejä perustetaan lisää, sairastumisia ja karanteeneja ajatellen vahvistetaan joukkoja. Osastoja ja päivystyksiä kohortoidaan, sairaaloissa lisätään tehohoidon kapasiteettia. Työyksiköissä opetellaan suojapukeutumista ja koulutetaan hengitystieinfektiopotilaan hoitoa. Osalle on tärkeää jatkaa oman erikoisosaamisensa käyttöä, sillä muutkin kuin infektiopotilaat on hoidettava – COVID+ tai ei. Osalla taas on aika kuoria esiin se LL, lääketieteen lisensiaatti ja yleisammattilainen, josta saadaan nopealla kertauksella osaaja juuri siihen toimintaan, mitä nyt tarvitaan. Etätyötä on opittava hyödyntämään niille, joiden pitää pysyä hetki poissa karanteenin vuoksi. Jokaisen pitää pystyä joustamaan tavalla tai toisella.

Erikoistuminen ja epidemia?

Tavoite on, ettei kenenkään erikoistuminen ja valmistuminen kohtuuttomasti viivästy. Yliopistot ovat suljettuna ja työntekijät opintohallinnossa ja perusopetuksessa ovat tehneet etätyöstä uuden normin, hyvin lyhyessä ajassa. Erikoislääkärikuulustelut järjestetään, tosin hieman viivästettynä: aikataulut näet tästä https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/.

Osa viivästää suunnitelmaansa omastakin lähtökohdastaan: nyt keskitytään tekemään työstä ja huolehtimaan perheestä eikä haluta kuormittaa omaa ajatusmaailmaa yhtään enempää kuin on pakko. Osa erikoistumisjaksoista on ollut pakko muuttaa ja siirtää: elektiivisen toiminnan alasajo on aiheuttanut sen, että kaikkea sitä mitä tarvetta olisi oppia, ei ole nyt tarjolla. Palvelujen osalta pyritään asiat ratkaisemaan parhain päin ja järjellä, kunhan nähdään mihin tämä johtaa. Koronasta aiheutuvista poissaoloista muodostetaan valtakunnallisia linjauksia, jotta asiat saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin. Edelleen tavoite on valmis erikoislääkäri oikeassa ajassa poikkeusolojenkin keskellä. Nyt fokus toki on päivä kerrallaan eteenpäinmenossa, siellä missä meitä tarvitaan.

Miten tämä meitä opettaa?

Tämä aika on niitä elämän korkeakouluja. Opimme tässä ajassa hurjasti uutta yhteistyöstä, nopeasta päätöksenteosta, teemme ison digiloikan ja päivystämme todennäköisesti enemmän kuin koskaan. Huomaamme myös asioita, jotka voisivat pysyvästikin olla toisin. Jos minulta kysytään, opimme enemmän kuin normiarjessa kaikesta siitä, mikä ympäröi medisiinan ydintä. Opimme ehkä myös sen, miten tärkeää on suomalainen yhteiskuntajärjestys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kiitämme toimintakykyisestä julkisesta terveydenhuollostamme, koulujärjestelmästä ja päivähoidosta. Huolestumme yrittäjien puolesta. Yhteiskunta tulee näkyväksi ja oma roolimme siinä mukana.

Itse olen oppinut sen, että olen oikeasti onnellinen ammatistani: siitä että minua tarvitaan erikoisalallani, mutta myös siitä lisurista, joka sen alla vielä on. Olen myös iloinen että muita ominaisuuksiani voi nyt hyödyntää. Koordinaattorinhommia voi tehdä ohessa myös, pääpaino kuitenkin hetken muualla.

Toivon kaikille kollegoille jaksamista ja erikoistuville uskoa tulevaan. Asiat järjestyvät.

Yst Anne-Mari

 

Ohjaava erikoislääkäri, koulutuksemme selkäranka!

Ohjaava erikoislääkäri, koulutuksemme selkäranka!

Muistellaanpa hetki. Mikä meidät saikaan valitsemaan jonkun tietyn alan tai työpaikan? Miksi joku paikka tuntui paremmalta oppimisen ja työnteon kannalta kuin toinen? Usein vastaus oli se joku mahtava seniori: osaava, mahdollisesti karismaattinen tai erityisen kärsivällinen. Tai se joka oikeasti huomasi sinut sieltä joukon hänniltä ja halusi sinun oppivan? Joku joka piti huolta?

Uusi erikoislääkärikoulutus testaa systeemin

Uusi erikoislääkärikoulutus pistää meidän systeemimme testiin. Erikoislääkärille, jatkossa kai titteliltään lähikouluttaja tai jotakin sellaista, on tulossa paljon vastuuta entisen lisäksi. Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen toiminta on pitkälle sitä, että osataan jaksottaa, ohjata oikeassa kohdassa oikeat asiat ja oikealla otteella, antaa palautetta ja arvioida säännöllisesti etenemistä. Lopputulemana on huolehdittu, ohjattu ja arvioitu valmis erikoislääkäri.

Mitteepä tuumaatte kollegat? Olisiko tarve pienelle koulutukselle?

Mitä YLE edellä sitä muut perässä

Yleislääketieteen harteilla on iso volyymi koulutusta. Kaikki erikoistuvat käyvät ainakin kääntymässä 9kk terveyskeskuksissa (YEK/erikoislääkärikoulutus) ja heitä on koulutettava, erikoistuvien lähtötason ollessa varsin kirjava juuri tk-työtä ajatellen. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus on myös iso volyymiala, siihen tarvitaan ohjausta ja opastusta nimenomaan työn tekemisen ja hallinnan ja lääkärinä kasvamisen osalta medisiinisen opin lisäksi. Miten YLE on ratkaissut tämän? Ei ihan helppo rasti tilanteessa, jossa perusterveydenhuolto on kovassa työpaineessa ja se ei ole ollut helpottamaan päin. No kouluttamalla lähiohjaajia ja kouluttajalääkäreitä:  tekemällä ohjauksesta arkea ja käyttämällä siihen aikaa. Koulutuksia on kahdelle portaalle: YEK- ohjaamiseen lyhyempi orientoiva verkkokurssi ja erikoislääkärikoulutusta ajatellen laajempi kouluttajalääkäri-kurssi: Onnistu ohjauksessa teemalla. Ohjaamisosaamista pidetään yllä konkareille tarkoitetuilla jatkokursseilla.

Muut erikoisalat? Tervetuloa ELKK!

Otamme edeltä mallia. Itä-Suomen yliopistossa on tätä kirjoittaessa menossa jo neljäs 3 opintopisteen erikoistuvan lääkärin ohjauskurssi erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, toteutus on Aducaten ja suunnittelu on tehty yhdessä pedagogiikan ammattilaisten ja meidän erikoislääkärikoulutuksen jalkauttamiseen osallistuvien kesken. Kurssi on nimenomaan räätälöity ja järjestetään tilauskurssina meidän tarpeisiimme. Kurssi on riittävän lyhyt ja kevyt, jotta voimme tässä vaihessa kouluttaa mahdollisimman monet ohjaamisen ja arvioinnin saloihin, pääosinhan tämä ohjaaminen koskee ihan kaikkia.

Infoa löytyy tästä: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/erikoistuvan-laakarin-ohjaus-ja-arviointi-3-op-

Kurssin on käynyt jo pian 100 kollegaa ja seuraavakin kurssi tulee melkein jo varasijoilta täyteen. Tarkoitus on jatkaa 2 kurssin vuosivauhdilla vielä vuosia, mikäli STM rahoitusta riittää. Kurssi on oppijalle ilmainen, työantaja maksaa päivän palkan. Kolme lähipäivää ja ennakkotehtäviä moodlessa siinä välissä. Lähipäivien teemat ovat:

 • Orientaatio ohjaukseen ja arviointiin
 • Onnistuneen ohjauksen käytännöt
 • Tavoitteellinen ja motivoiva ohjaus

Uudet aloittivat

13.3. alkoi kurssi ja paikalla oli jälleen erinomaisen motivoituneita, pääosin erittäin kokeneita erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä ja joitakin vasta erikoislääkäriksi valmistuneita, eri aloilta ja koko ERVAsta. Kaikkia yhdistää halu oppia lisää pedagogiikkaa työnsä tueksi. Aiempien kurssien palautekeskiarvo on ollut 9 (asteikolla 4-10) ja 100% suosittelisi kurssia toverilleen. Parasta antia on innostava kouluttaja ja käytännön harjoitukset sekä erityisesti se vertaistuki ja kollegojen kanssa keskustelu rennossa ilmapiirissä. Tämä kurssi saatiin alkuun, mutta COVID-19 tilanteen vuoksi kevään lähiopetukset toteutetaan syksyllä.

Luotan erikoislääkäreihimme

Nämä kurssit ja niillä käyty keskustelu ja innostuneet ihmiset saavat minut aina luottamaan siihen, että saamme koulutusuudistuksen maaliin. Näissä arjen työn ohessa ohjaavissa erikoislääkäreissä piilee se voimavara, jota tulemme tarvitsemaan. Heistä pitää muistaa pitää huoli: antaa aikaa tähän uuteen, jotta se saadaan tehtyä kunnolla. Motivaatiosta se ei jää kiinni. Tänä aamuna nostan höyryävän kahvikupin juuri teille!

yst Anne-Mari

 

 

 

 

Highway to…? Sananen koulutusväylistä.

Highway to…? Sananen koulutusväylistä

Erikoislääkärikoulutuksen lopputuote on valmis erikoislääkäri. Tai siis lääkäri, jolla on valmiudet toimia erikoisalansa vaatimalla senioritasolla: valmiiksi me tuskin tulemme koskaan. Mitkä ovat asioita, jotka pitkittävät erikoislääkäriksi valmistumista tai estävät meitä valmistumasta ajallaan? Osa syistä on toki yksilöstä riippuvia: perheenlisäystä, matkoja maailman ääriin, puolison urahaaveet, oma halu haeskella alaa tai haasteet henkilökohtaisessa elämässä. Kuitenkin ylivoimaisesti suurin syy on ontuva suunnitelmallisuus ja selkeän etenemistä ohjaavan ja valmistumista tukevan koulutusväylän puute.

Asiasta on kirjoittanut mm. NLY https://www.nly.fi/nlyn-ehdotus-koulutusvaylista/

Itseohjautuen
Erikoistuvan oma aktiivisuus ja hakeutuminen ratkaisee paljon, ja pitkälle kysymys on onnellisesta sattumasta. Koulutusväyliä sanan varsinaisessa merkityksessä ei virallisesti ole – epävirallisesti kyllä paljonkin. Osalla aloista nykykäytännön kirjoittaminen auki ja paikkojen ilmoittaminen näkyvästi olisi jo mahdollista ja pienellä effortilla väylä valmis. Osalla aloista taas vallitsee täysi kaaos ja vain nopeimmat elävät: yliopistosairaalapaikka löytyy, jos olet 2 viikon varoitusajalla valmis pakkaamaan perheesi autoon ja vaihtamaan paikkakuntaa. Lukioajoilta tuttua opinto-ohjaajaa ei ole ja kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa. Ollaan koulutuksessa, mutta oikeastaan jatkuvasti työttöminä työnhakijoina pätkätyösuhteissa.

Pullonkaulat
Meillä on yli 50 erikoisalaa, lisäpätevyyksiä ja suppeita spesialiteetteja. Alat ovat keskenään hyvin erilaisia ja pullonkaulat koulutukselle muodostuvat eri asioista. Yleislääketieteellä perusterveydenhuollon koulutuspaikat kyllä löytyvät, mutta sairaalapalveluiden hyvä ketjuttaminen ja soveltuvien alojen räätälöinti onkin vaikeampaa. Terveyskeskuksissa jo hyvin toimiva ohjaus ja henkilökohtainen arviointi ja palautekäytäntö on sairaalajaksoilla lapsenkengissä. Erikoishammaslääkärikoulutuksessa useiden erikoisalojen kohdalla puuttuu selkeä suunnitelmallisuus ja riittävät koulutus – ja kouluttajavakanssit. Kirurgialla ja sisätaudeilla runkokoulutus vielä sujuu, mutta syventävämpään alakohtaiseen koulutukseen liittyen voi tulla ongelmia eri aloilla. Alat, joissa koulutus tapahtuu pääosin yliopistosairaalassa kipuilevat oikea-aikaisen reunapalvelujen suorittamisen kanssa. Lastentaudeilla ylipistojakso ja alan suppeat alat muodostavat kapeikkoja. Yliopistosairaala on monelle pullonkaula: osin vakanssien, osin maantieteen ansiosta. Kaikkien etu olisi, että nämä asiat olisivat suunnitelmallisesti mietittyjä ja edistäisivät sitä lopputuotetta, joka prosessimme tavoitteena oli: valmis erikoislääkäri. Sivutuotteena erikoistuva tietäisi mitä on tulossa ja työantaja tietäisi kuka on tulossa ja potilaat saisivat lääkärinsä.

Matkailu avartaa?
Kyllä toki, mutta vähemmän kuin uskotaan. 50-50 säännöstä luopuminen on perusteltua, sillä koulutuksen rakenteen ja sisällön sopimisen jälkeen, asioita voidaan oppia monessa paikassa ja oppiminen voidaan todentaa. Oma alani on toiminut poikkeusluvalla 1:1 säännön mukaan jo vuosia. Ohjaan tällä hetkellä kliinisessä työssäni kahta upeaa naista, jotka ovat siirtäneet perheensä Kuopioon muista maakunnista, saadakseen yliopistopalvelut suoritettua. He tuovat esiin, kuinka he arvostavat meiltä saamaansa ohjausta ja erityisoppia ja minä puolestaan arvostan suuresti sitä sitoumusta, mitä he ovat osoittaneet järjestämällä koko elämänsä uusiksi tätä asiaa varten. Menne mielelläni vähän mutkalle välillä heidän takiaan, jos on tarvis.

Mitä koulutusväylien muodostamiseen tarvitaan?
Tietoa, taitoa, tahtoa ja työtä.

Tietoa erikoisalalle pyrkivien ja valittujen ja tarvittavien määrästä. Tietoa siitä, kuka ja missä olisi valmistumisensa kannalta seuraavaksi vuorossa, jotta asiat etenevät.
Tarvitaan taitoa kouluttaa ja arvioida ja osata kertoa se, kuka on jo valmis etenemään, kenen kannattaisi vielä vähän jatkaa entisessä, jotta hyöty seuraavasta vaiheesta olisi suurin yksilölle ja työnantajalle.
Tarvitaan tahtoa tehdä rakenteinen koulutuspolku, jokaisen erikoisalan ydinainesanalyysi – eli mitä valmistuvan erikoislääkärin tulee hallita. Sen pohjalta osaamisen perusteet, etapit ja niiden käyttöönotto ja arviointi. Tarvitaan tahtoa ajatella ohi oman työpaikan, nähdä erikoistuvan silmin kenttä yhtenä koulutuspaikkana, jonka eri pisteissä koulutus etenee kohti lopputuotetta. Tarvitaan tahtoa tehdä yhteistyötä erityisvastuualueella yli sairaanhoitopiirien rajojen. Ja tämä kaikki vaatii työtä.

Missä me olemme nyt?
Olemme moottoritien varsin pitkällä rampilla, 60km/h tunnissa matkalla kohti 120km/h rajoitusta. Eli ydinainesanalyysi kaikilla erikoisaloilla on rakenteella ja se on kansallisesti valmis opintoppaita varten niin, että ne voidaan ottaa käyttöön 1.8.2020. Tämä analyysi on pohjana osaamisperustaisuuden eri etapeille ja arvioinnille. Osalla erikoisaloilla näitä on jo rakennettu hyvin pitkälle ja ne tulevat osin käyttöön jo v. 2021 aikana – kokonaisuutena lähivuosina. Erilaisia koulutusväyliä on jo paljon rakenteilla ja käytössäkin, niitä ei vain ole sellaiseksi kutsuttu. Jos tuntuu hitaalta: älkää huoliko, nyt on jo paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Muutos on iso ja sen rakentaminen kestää yhden erikoislääkärisukupolven ajan.

Jos minä saisin päättää?

Jos elettäisiin utopiassa, ja olisi kaikki valta päättää, miten koulutusväylät etenisivät, ne olisivat seuraavanlaiset:

Alueeni, Itä-Suomen yliopiston eli UEFin kattama koulutusalue KYS-ERVA, olisi erikoistuvan lääkärien virkojen osalta poolitettu ja erikoistuva nähtäisiin koko erikoistumisensa ajan olevan saman työnantajan palveluksessa: perusterveydenhuollossa ja eri erikoissairaanhoidon toimipisteissä.

• Miksi? Tämä tukisi erikoistumisen suunnitelmallisuutta, mahdollistaisi erikoistuvalle kunnollisen lomaoikeuden ja perhevapaat ilman pelkoa ja tukisi jaksamista. Työnantaja saa työntekijän.

Vastaanottaessaan erikoistumispaikan, erikoistuva saisi ensimmäisen ajatuksen siitä, missä yksiköissä olisi mahdollisuus aloittaa ja missä olisi ensisijainen paikka koejakson suorittamiseen.
• Miksi? Erikostuminen pääsee alkuun ja koejakso ajoittuisi oikein, jotta aikaa ei kulu hukkaan. Työnantaja saa työntekijän.

Arvio vapautuvista koulutuspaikoista eri osa-alueiden suorittamiseksi olisi kaikkien nähtävillä verkkoportaalissa. Eri alojen pullonkaulat olisi tunnistettu ja niitä pystyttäisiin välttämään hyvällä suunnittelulla, johon sitoutuu työnantaja ja työntekijä.
• Miksi? Läpinäkyvyys ja tasa-arvo. Työnantaja saa työntekijän.

Jokaisella erikoisalalla olisi käytössä oma, alalle räätälöity moduulipohjainen opintosuunnitelma, jossa olisi määriteltynä, missä em. osa-alueet on mahdollista suorittaa. Jokaisessa yksikössä olisi moduulin suorittamiseen liittyen olennaiset ohjaus, arviointi – ja palautekäytännöt ja seuraavaan yksikköön siirryttäessä ns. saattaen vaihdon tekniikka tai ”lähete seuraavaan paikkaan” ja epikriisi suoritetusta jatkosta jo mukana.
• Miksi? Koska erikoislääkärikoulutus. Ja lopulta valmis erikoislääkäri.

yst Anne-Mari

Paraneeko vaihtamalla?

Paraneeko vaihtamalla?

Uusi erikoislääkäri – ja erikoishammaslääkärikoulutuksen asetus on nyt siis nähnyt päivänvalon. Uudet erikoistuvat aloittavat uuden asetuksen mukaisesti, mutta jo erikoistumassa olevat voivat halutessaan vaihtaa uuteen järjestelmään. Kannattaako se? Paraneeko se vaihtamalla? Mitä pitäisi tehdä?

Missä mennään nyt?

Tässä vaiheessa uudistusta ollaan siis tilanteessa, jossa asetusteksti vihdoin saatiin käyttöön. Ennakoivaa työtä on toki tehty, mutta silti vasta asetuksen voimaantulon jälkeen on mahdollista uudistaa yliopistojen opinto-oppaat ja erikoisalojen opetussuunnitelmat. Valtakunnassa täytyy olla yhtenäinen linja asioista, kuinka uutta asetusta käytännössä sovelletaan ja miten muutos aiemmasta uuteen toteutetaan. Tätä työtä tehdään kuumeisesti kevään aikana ja uusi opintopas on käytettävissä 1.8.2020.

Rusinaa pullasta?

Erikoislääkärikoulutuksen opintosuunnitelma on toki otettava käyttöön kokonaisuudessaan. Moni miettii ihan ymmärrettävistä käytännön syistä esim. 50/50 sääntöön liittyen vaihtoa uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen: monille se tarkoittaisi lyhyempää aikaa poissa kotoa tai jopa muuttojen puuttumista. Toisaalta uuden asetuksen mukainen koulutus vaatii myös osaamisen näytöt ja arvioinnin.  Erikoisaloilla voidaan valita käyttöön joko lopputentti, lopputentin ja erillisen osaamisperusteisen arvioinnin yhdistelmä tai osaamisperusteinen arviointi. Erikoistuvalla on näissä arvioinneissa myös selkeä oma rooli, joka vaatii erilaista työtä kuin aiemmin.

Sika säkissä?

Harva meistä ostaisi mitään kovin isoa ja kallista vain kuvan tai kuvailutekstin perusteella. Vaikka uusi ja kiiltävä aina vietteleekin, sisältö ja tuotteen toimivuus käytännössä kuitenkin kiinnostaa.  Vanhan asetuksen mukaan pystyy edelleen valmistumaan erikoislääkäriksi aivan hyvin.  Aikarajat, 50/50 sääntö ja arvioinnin perusteet eroavat keskeisemmin uudesta. Uuden asetuksen mukainen koulutus vaatii toteutuakseen vielä paljon työtä, ja koulutuksen sisältö rakentuu pikkuhiljaa. Siksi jo pitkällä koulutuksessa oleva erikoistuva mielestäni hyötyy parhaiten oman asetuksensa sisällöstä ja tutkinnon loppuun saattamisesta. Päätöksiä vaihtamisesta voi alkaa harkita 1.8.2020 jälkeen nähtyään oman alansa opintosisällöt, koulutuksen keston ja osaamisperusteisen arvioinnin suunnitelmat. Aina on hyvä jutella myös oman alansa kouluttajan kanssa – mitä hän onkaan asiasta mieltä?

Hitaasti kiiruhtaen

Ymmärrettävästi tällaisten muutosten voimaantulo ja varsinainen käytännön toteutus tuntuu prosessin osasena olevasta nuoresta kollegasta hyvin hitaalta. Olemme kuitenkin tekemisissä koulutusasetuksen, ammattihenkilölain ja yliopistojen lainsäädännön kanssa ja meillä on yli 50 erikoisalaa, joiden pitäisi saada yhteinen sävel ja käytäntö viidessä eri yliopistossa. Valmistelutahti syksyyn mennessä on erittäin tiukka. Tavoitteena olisi tehdä hyvä ja parantaa vielä jatkossa.

No paraneeko se vaihtamalla?

Jos olet vasta tutkinnon alussa, voi hyvinkin olla että paranee – päätä kunhan näet mitä on tarjolla. Jos olet jo takakaarteessa tai loppusuoralla – jatka maaliin saakka vilkuilematta sivuille ja panosta seuraajiesi kouluttamiseen valveutuneena erikoislääkärinä!

Vanhemman kollegan ja opintohallinnon ohje vaihtamista pohtivalle

 • Tässä vaiheessa jatka työtäsi ja omaa suunnitelmaasi
 • Odota uuden opetussuunnitelman voimaantulo (1.8.2020)
 • Keskustele oman erikoisalasi koulutuksen vastuuhenkilön kanssa näkemyksistä
 • Aiemman opetussuunnitelman mukaisesti aloitetusta erikoistumiskoulutuksesta ei siirrytä automaattisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen erikoistumiskoulutukseen.
 • Erikoistujia tullaan ohjeistamaan, miten uuteen opetussuunnitelman mukaiseen erikoistumiskoulutukseen voi siirtyä.
 • Tee päätös kokonaisuuden perusteella punniten, kun sinulla on riittävästi tietoa

Hyvää ystävänpäivää,

Anne-Mari

 

 

 

Vihdoinkin uusi asetus!

Nyt se on täällä! Todellinen koulutuskulttuurivallankumous!

Erikoislääkäri – ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uusi asetusteksti näki päivänvalon 1.2.20.

Asetustekstiin pääset tästä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200055

Mistä on kyse?

Olemme vihdoinkin siirtymässä  myös Suomessa osaamisperustaiseen koulutukseen pelkän aikaperusteisen sijaan. Asetus luo hengen ja raamin uudistukselle, jota erikoisalat, yliopistot, työpaikat ja kaikki erikoislääkärikoulutukseen osalliset kollegat lähtevät toteuttamaan. Porukassa. Koulutuksen sisällöstä ja onnistumisesta vastaamme me kaikki.

Olennaista asetuksessa on:

 • Erikoislääkärikoulutuksen minimipituus on jatkossa viisi vuotta
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen minimipituus on kolme vuotta
 • Terveyskeskuksessa suoritettava palvelujakso on edelleen vähintään 9kk
 • Joustavampi koulutusmalli (50/50 sääntö poistuu)
 • Uusi asetus koskee 1.2.20 jälkeen opinto-oikeuden saaneita
 • Tällä hetkellä jo erikoistumassa olevat voivat halutessaan siirtyä uuden asetuksen piiriin
 • Kuulustelu ei ole enää ehdoton edellytys, vaan muitakin osaamisen arvioinnin tapoja voidaan käyttää.

Koulutuksemme uudistus on toki vasta alkutaipaleella. Ensimmäinen työ on kaikkien alojen opinto-oppaiden päivitys uuteen koulutusmalliin sopivaksi ja se on odotettavissa syksyyn mennessä.

Lue lisää tästä https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/asetus-lisaa-joustoa-erikoislaakarikoulutukseen/

Olennaista uudistuksessa on:

 • Uusi valintamenettely on jo käynnissä  ja sitä kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa
 • Osaamistavoitteet koulutuksen ja arvioinnin pohjaksi eri erikoisaloille
 • Erikoislääkäreitä koulutetaan ohjaamaan ja arvioimaan ja antamaan palautetta
 • Klinikoihin koulutetaan pikkuhiljaa pilottien kautta koulutusvastuulääkäreitä
 • Sähköistä alustaa arvioinnin tueksi tehdään (ELSA)
 • Koulutusväyliä suunnitellaan
 • Koulutuksen laatuun panostetaan ja sitä aletaan mitata

Vastauksia kysymyksiin löytyy täältä (päivittymässä):

https://www.uef.fi/web/laake/ukk-usein-kysytyt-kysymykset

https://www.uef.fi/web/laake/erikoislaakarikoulutus

Joko me ollaan perillä?

Arvelen, että uudistuksen läpivieminen täydellisesti osaksi koulutuspaikkojemme (eli työpaikkojemme) arkea ottaa aikaa suunnilleen saman verran kuin erikoistuvan kasvaminen hyväksi asiantuntevaksi erikoislääkäriksi, sellaiset 5 – 10 vuotta. Aika voi tuntua pitkältä, mutta se on vallankumoukselle juuri sopiva aika. The game is on!

Tuntuu mahtavalta olla koordinoimassa uudistusta “omalla maalla” UEFissa ja KYS erityisvastuualueella.

Pistän hommaan parhaani,

Yst. Anne-Mari, Kuopion Yliopiston ja UEFin kasvatti (LL 2000, ERL 2007, LT2018)

P.S. UEF nettisivut ovat parhaillaan uudistumassa, jatkossa tietoa on helpompi löytää myös erikoislääkärikoulutuksesta