Ohjaava erikoislääkäri, koulutuksemme selkäranka!

Muistellaanpa hetki. Mikä meidät saikaan valitsemaan jonkun tietyn alan tai työpaikan? Miksi joku paikka tuntui paremmalta oppimisen ja työnteon kannalta kuin toinen? Usein vastaus oli se joku mahtava seniori: osaava, mahdollisesti karismaattinen tai erityisen kärsivällinen. Tai se joka oikeasti huomasi sinut sieltä joukon hänniltä ja halusi sinun oppivan? Joku joka piti huolta?

Uusi erikoislääkärikoulutus testaa systeemin

Uusi erikoislääkärikoulutus pistää meidän systeemimme testiin. Erikoislääkärille, jatkossa kai titteliltään lähikouluttaja tai jotakin sellaista, on tulossa paljon vastuuta entisen lisäksi. Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen toiminta on pitkälle sitä, että osataan jaksottaa, ohjata oikeassa kohdassa oikeat asiat ja oikealla otteella, antaa palautetta ja arvioida säännöllisesti etenemistä. Lopputulemana on huolehdittu, ohjattu ja arvioitu valmis erikoislääkäri.

Mitteepä tuumaatte kollegat? Olisiko tarve pienelle koulutukselle?

Mitä YLE edellä sitä muut perässä

Yleislääketieteen harteilla on iso volyymi koulutusta. Kaikki erikoistuvat käyvät ainakin kääntymässä 9kk terveyskeskuksissa (YEK/erikoislääkärikoulutus) ja heitä on koulutettava, erikoistuvien lähtötason ollessa varsin kirjava juuri tk-työtä ajatellen. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus on myös iso volyymiala, siihen tarvitaan ohjausta ja opastusta nimenomaan työn tekemisen ja hallinnan ja lääkärinä kasvamisen osalta medisiinisen opin lisäksi. Miten YLE on ratkaissut tämän? Ei ihan helppo rasti tilanteessa, jossa perusterveydenhuolto on kovassa työpaineessa ja se ei ole ollut helpottamaan päin. No kouluttamalla lähiohjaajia ja kouluttajalääkäreitä:  tekemällä ohjauksesta arkea ja käyttämällä siihen aikaa. Koulutuksia on kahdelle portaalle: YEK- ohjaamiseen lyhyempi orientoiva verkkokurssi ja erikoislääkärikoulutusta ajatellen laajempi kouluttajalääkäri-kurssi: Onnistu ohjauksessa teemalla. Ohjaamisosaamista pidetään yllä konkareille tarkoitetuilla jatkokursseilla.

Muut erikoisalat? Tervetuloa ELKK!

Otamme edeltä mallia. Itä-Suomen yliopistossa on tätä kirjoittaessa menossa jo neljäs 3 opintopisteen erikoistuvan lääkärin ohjauskurssi erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, toteutus on Aducaten ja suunnittelu on tehty yhdessä pedagogiikan ammattilaisten ja meidän erikoislääkärikoulutuksen jalkauttamiseen osallistuvien kesken. Kurssi on nimenomaan räätälöity ja järjestetään tilauskurssina meidän tarpeisiimme. Kurssi on riittävän lyhyt ja kevyt, jotta voimme tässä vaihessa kouluttaa mahdollisimman monet ohjaamisen ja arvioinnin saloihin, pääosinhan tämä ohjaaminen koskee ihan kaikkia.

Infoa löytyy tästä: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/erikoistuvan-laakarin-ohjaus-ja-arviointi-3-op-

Kurssin on käynyt jo pian 100 kollegaa ja seuraavakin kurssi tulee melkein jo varasijoilta täyteen. Tarkoitus on jatkaa 2 kurssin vuosivauhdilla vielä vuosia, mikäli STM rahoitusta riittää. Kurssi on oppijalle ilmainen, työantaja maksaa päivän palkan. Kolme lähipäivää ja ennakkotehtäviä moodlessa siinä välissä. Lähipäivien teemat ovat:

  • Orientaatio ohjaukseen ja arviointiin
  • Onnistuneen ohjauksen käytännöt
  • Tavoitteellinen ja motivoiva ohjaus

Uudet aloittivat

13.3. alkoi kurssi ja paikalla oli jälleen erinomaisen motivoituneita, pääosin erittäin kokeneita erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä ja joitakin vasta erikoislääkäriksi valmistuneita, eri aloilta ja koko ERVAsta. Kaikkia yhdistää halu oppia lisää pedagogiikkaa työnsä tueksi. Aiempien kurssien palautekeskiarvo on ollut 9 (asteikolla 4-10) ja 100% suosittelisi kurssia toverilleen. Parasta antia on innostava kouluttaja ja käytännön harjoitukset sekä erityisesti se vertaistuki ja kollegojen kanssa keskustelu rennossa ilmapiirissä. Tämä kurssi saatiin alkuun, mutta COVID-19 tilanteen vuoksi kevään lähiopetukset toteutetaan syksyllä.

Luotan erikoislääkäreihimme

Nämä kurssit ja niillä käyty keskustelu ja innostuneet ihmiset saavat minut aina luottamaan siihen, että saamme koulutusuudistuksen maaliin. Näissä arjen työn ohessa ohjaavissa erikoislääkäreissä piilee se voimavara, jota tulemme tarvitsemaan. Heistä pitää muistaa pitää huoli: antaa aikaa tähän uuteen, jotta se saadaan tehtyä kunnolla. Motivaatiosta se ei jää kiinni. Tänä aamuna nostan höyryävän kahvikupin juuri teille!

yst Anne-Mari