ELSA ja EPAt osaamisperustaisen koulutuksen vauhdittajana – viisi vinkkiä miten ottaa hommat haltuun!

Jälleen on se aika keväästä, että yliopistoväki ja koulutuksen vastuuhenkilöt painavat pitkää päivää valmistellessaan valtakunnallisten opinto-oppaiden päivityksiä. Tämä vuosi 2022 on erityisen merkityksellinen erikoistumisen saralla, sillä 19.4. mennessä erikoisalat ovat toimittaneet oman alansa osaamisen arviointiin tarkoitetut tiedostot (EPAt ja Etapit) opintohallinnoille sisäänajettavaksi ELSA-järjestelmään. Erikoisalojen arvioinnit saadaan vihdoinkin sähköiseen maailmaan!

Olemme enää pienen matkan päässä toimivasta erikoistumisen seuranta – ja arviointityökalun käyttöönotosta.  Ja nyt meidän kaikkien erikoistuvien ja erikoislääkärien tulisi olla hieman hereillä – ai miksi? No pitäisi tutustua näihin oman erikoisalan arvioitaviin kokonaisuuksiin ja siihen, miten arviointeja on tarkoitus tehdä ja sitten vielä perehtyä siihen tekniseen suoritukseen, jotta ne arviot saadaan vietyä sinne ELSAan.  Miten se nyt sitten tapahtuu?

Tarkennuksena vielä – mikä se ELSA olikaan? 

ELSA on siis erikoistuvan käyttöön räätälöity mobiililiittymällä toimiva erikoistumisen seurantatyökalu, joka kokoaa kaikki erikoistumisessa tarvittavat suoritteet samaan paikkaan sähköisenä. ELSA on siitä harvinainen tietojärjestelmä, että se uhkaa valmistua etuajassa ja käyttäjätestauskin on ollut jatkuvaa koko projektin ajan, virheistä on opittu.  ELSAn pilotti on jo meneillään Oulussa ja pilottialoilla käyttö laajenee kevään 2022 aikana muihinkin yliopistoihin.  Muut alat alkavat käyttää ELSAA syksyllä ns. kolmessa aallossa alkaen 15.8.2022.

Pilottialat ovat: Anestesia, Ihotaudit ja allergologia, Lastentaudit, Lastenneurologia, Ortopedia, Syöpätaudit, Työterveyshuolto, Yleislääketiede

ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi | Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)

Kenen sitä ELSAa sitten pitäisi käyttää? 

No erikoistuva on omalta osaltaan oman ELSAnsa herra eli pääkäyttäjä, lisäksi professori tai oppiaineen vastuuhenkilö pääsee katsomaan erikoistuviensa ELSAa ja opintohallinto tarvittaessa voi myös esimerkiksi korjata merkintöjä erikoistuvan näin toivoessa. ELSAan suunnitellaan oma henkilökohtainen koulutus/opintosuunnitelma, hahmotellaan tulevia koulutuspaikkoja koulutusväylän ajatuksella ja kirjataan käydyt johtamis – ja teoriakoulutukset sekä eri työ – ja koulutusjaksot. Kaikki lopulta löytyy ELSAsta.

Varsinaisia osaamisen arviointeja varten (EPA/ETAPPI) erikoistuva antaa oikeudet kulloisellekin arvioijalle (erikoislääkäri, lähiohjaaja/lähikouluttaja em. jaksolla) erikoistumiesjaksojen edetessä ja kun kyseinen arvioija ei enää oikeutta tarvitse, se annetaan seuraavalle arvioijalle.  Tulemme tarvitsemaan ohjeita ja opastusta ohjelman käyttöön ja parhaitenhan sen lopulta oppii kokeilemalla. Lisäksi tarvitsemme ylipäänsä tietoa oman erikoisalamme arvioitavista asioista ja kuinka näitä arvointeja on tarkoitus tehdä. On siis aika ottaa iso hyppy erikoistumisen historiassa kaikilla aloilla.

Miten otamme nämä asiat haltuun – 5 vinkkiä erikoisaloille

1. Osallistutaan olemassaoleviin infoihin!

Ottakaa työpaikoilla tästä linkistä löytyvät teams-infot käyttöön: istukaa  katsomaan ne osana omaa meetingtoimintaa tai pienemmissä porukoissa, jotta voitte keskustella ja kysyä. Uutta oppii paremmin porukalla kuin yksin.

ELSA-järjestelmän käyttöönoton infotilaisuudet | Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)

2. Kouluttakaa  oman erikoisalan arviointiperusteet laajasti

Erikoisalan kannattaa käydä läpi omien koulutusyksikköjensä avainhekilöiden kanssa oman alan EPA/ETAPPI – arvointien tekeminen (sisällöt, työkalut arviointiin ja kuinka palautekeskustelu käydään) ja näyttää mistä tieto löytyy. Valtakunnallisesti hyviä foorumeita tälle ovat oman alan koulutus – ja erikoistuvien päivät tai ihan vartavasten järjestetyt omat teams-infot.

3. Sopikaa yliopistojen  vastuualueilla  koulutuksen vastuuhenkilön (prof), eri työpaikkojen/koulutuspaikkojen kouluttajien ja mahdollisten koulutus(KOVA)-lääkärien yhteistyönä oman alueen tapa tehdä asiat. Eli kaikkiin koulutusta antaviin yksiköihin (ERVAssa) perusinfo ja sopimus mitä arvioidaan missäkin yksikössä  eri koulutuksen vaiheissa.

4. Sopikaa työyksiköissä työnjako  eli yhteinen arvio siitä, kuka vastaa minkäkin kokonaisuuden arvioinnista (ns. EPA-vastuutus). Pääosin ne, jotka ohjaavat em. asiakokonaisuutta oman osaamisensa vuoksi, ottavat sen aihepiirin EPAt arvioonsa. On hyvä nimetä useampia henkilöitä aina yhtä asiaa kohden, jotta systeemi ei ole haavoittuva. Ensimmäiset arvoinnit harjoitellaan yhdessä vaikka porukalla. Mikäli alalla on KOVA-lääkäri, hän voi alkuun olla näissä apuna ja myöhemmin asia sujuu erikoislääkäriltä itsekseen. Huolehtikaa siitä että aikaa on varattu selkeälle palautekeskustelulle heti arvioinnin jälkeen. Tunnissa ehtii jo paljon!

5. Pyrkikää pääsemään ELSAn käyttöön mukaan. Ottakaa vaikka tavoitteeksi, että jokaiselle erikoistuvalle tehdään tietty määrä arviointeja syksyn aikana.  Lopulta asiat oppii vain tekemällä. Pian tästäkin tulee luonnollinen osa arkityötämme ja tämä ajankäyttö taatusti maksaa itsensä takaisin. Arviointi ja palautekeskustelut ovat itseasiassa aika kivoja ja kerta kerralta helpompia tehdä.

Iloista kevättä kaikille maailman melskeistä huolimatta, yhdessä eteenpäin

ystävällisin terveisin

Anne-Mari, UEFin erikoistumiskoordinaattori

P.S

Ohessa vielä erilaista hyvinkin tuoretta, suomenkielistä ja ymmärrettävää niin osaamisperustaisuudesta, EPAsta, ohjaamisesta kuin siihen käytetystä ajasta.

Lääkärilehti – Koulutus vie työelämässä huomattavasti resursseja (laakarilehti.fi)

Lääkärilehti – Miten käy yleisosaamisen erikoislääkärien koulutuksessa? (laakarilehti.fi)

Lääkärilehti – Osaaminen ratkaisee (laakarilehti.fi)

Lääkärilehti – EPA auttaa erikoistujan etenemään oikeaan suuntaan (laakarilehti.fi)