Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa muotoilla tiedontarpeensa / tutkimusaiheensa hakusanoiksi ja niiden yhdistelmiksi – myös vieraalla kielellä. Kurssilla etsitään vastauksia kysymyksiin:

– Miten omasta tutkimusaiheesta johdetaan käsitteitä ja hakusanoja?
– Mistä löytyy apua hakusanojen ”keksimiseen”?
– Miten haussa yhdistetään toisilleen rinnakkaisia käsitteitä tai synonyymejä?
– Miten haussa yhdistetään toisiaan rajaavia käsitteitä?
– Tiedonhaun prosessiluonteen tajuaminen: milloin on tarpeen aiheen tarkennus tai rajaus uudelleen?

Opiskelija hallitsee tiedonhaun perustekniikat (Boolen logiikan, sanankatkaisun, fraasihaun jne.), erilaiset hakutavat ja suunnitelmallisen tiedonhakuprosessin sekä osaa soveltaa niitä omaan tiedonhaun ongelmaansa. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää:

– Mitä eroa on asiasanahaulla ja vapaasanahaulla?
– Miten otetaan huomioon sanojen taipumiset tai sanaliitot?
– Miten hakusanoja yhdistellään kussakin tietokannassa?
– Miten rajata hakua?
– Miten supistaa/kaventaa hakua?
– Miten laajentaa hakua?

Opiskelija tuntee oman alansa tärkeimmät tieteelliset tiedonlähteet ja tietokannat ja osaa valita kulloiseenkin tiedontarpeeseen oikean hakuvälineen. Opiskelija on tutustunut avoimen tieteen ja Open Access-julkaisemisen periaatteisiin ja osaa vastata kysymyksiin:

– Mitkä ovat tieteenalan tärkeimmät kansainväliset ja kotimaiset tiedonlähteet?
– Miten ja mistä niitä pääsee käyttämään?
– Mistä tiedonlähteestä tai tietokannasta millaistakin tietoa tulee hakea, mitä mistäkin voi löytää?
– Miksi juuri tietty tietokanta on tärkeä?
– Miten tehdä kattava ja systemaattinen tiedonhaku omasta aiheesta?
– Mitä tarkoittaa avoin tiede ja avoin julkaiseminen?

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti saamiaan hakutuloksia ja lähteitä:

– Mihin pitää kiinnittää huomiota hakutuloksissa?
– Miten voi tunnistaa luotettavan tiedon?
– Miten voi tunnistaa tieteellisen tiedon?
– Millaisia ovat tieteelliset julkaisut?
– Miten tulkita tietokantojen viitetietoja? Mistä saadaan tarvittavat tiedot siihen, miten merkitään lähteet ja viitteet?
– Miten saada käsiinsä alkuperäinen dokumentti?

Opiskelija tuntee tiedon käytön eettiset ja lailliset periaatteet sekä tieteellisen julkaisemisen perusteet ja hän osaa vastata kysymyksiin:

– Mikä on plagiointia?
– Mitä ovat tekijänoikeudet?

(6/2023)