OHOSKE-hankkeesta hyvää päivää!

Kuvituskuva 1. Pixabay.

Keväällä 2021 käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana valtakunnallinen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjaus-osaamisen kehittämishanke eli tuttavallisesti OHOSKE-hanke, jonka tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjausosaamista. Hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopiston lisäksi Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot. Yhteisenä määränpäänä on kehittää varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden harjoitteluita järjestämällä esimerkiksi ohjausosaamiseen liittyvää koulutusta ja seminaareja. Nämä tilaisuudet tarjoavat tietoa ja keskustelumahdollisuuksia niin yliopistoissa toimiville harjoitteluita ohjaaville opettajille ja lehtoreille kuin kentällä toimiville harjoitteluita ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille.

 

Koulutuksen ja ohjausosaamisen kehittämisen lisäksi OHOSKE-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ohjausosaamiseen sekä varhaiskasvatuksen opetusharjoitteluihin liittyvä tutkimustyö. Syksyllä 2021 toteutimme kyselytutkimuksen harjoitteluita ohjaaville yliopisto-opettajille ja -lehtoreille ja nyt keväällä 2022 on harjoitteluita ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien vuoro. Lisäksi hankkeessa mukana olevat yliopistot toteuttavat myös omien tutkimusintressiensä mukaisia tutkimuksia. Ajankohtaiset tiedot tutkimuksesta ja myös muista hankkeen tapahtumista löydät osoitteesta https://sites.utu.fi/ohoske/.

Kuvituskuva 2. Pixabay.

 

Harjoittelut ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta, koska niiden aikana opiskelija syventää ja täydentää opintojen aikana kertynyttä osaamistaan ja taitoaan. Harjoittelut ovat myös äärimmäisen tärkeitä oman ammatti-identiteetin ja opettajuuden kehittymisen kannalta, ja niiden aikana opiskelija pääsee rakentamaan siltaa teorian ja käytännön välille. Itä-Suomen yliopistossa opetusharjoitteluita on opintojen aikana kaksi. Harjoitteluissa on yleisiä tavoitteita, joita kohti opiskelijoita ohjataan, mutta sen lisäksi opiskelijan on tärkeää asettaa harjoitteluille myös omia henkilökohtaisia tavoitteita ja pohtia niiden saavuttamista yhdessä omien ohjaajiensa kanssa.

Itä-Suomen yliopiston painopistealueena hankkeessa on erityisesti tiimityön ja moniammatillisuuden näkökulma opetusharjoitteluiden ohjaamisessa. Harjoittelupäiväkodin työyhteisöllä on suuri merkitys myös opiskelijan harjoittelun onnistumisen kannalta ja siksi myös työyhteisöjen näkökulma on tärkeä huomioida. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edistämiseksi on tärkeää tunnistaa tiimin jäsenten koulutusten tuoma osaaminen ja vahvistaa opiskelijan kiinnittymistä tulevaan ammattiin. Tähän liittyen tuotamme hankkeen aikana aiheeseen liittyvää koulutusta sekä jatkamme yhteisharjoittelun kehittämistä yhteistyössä päiväkotien sekä Riveria-ammattioppilaitoksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteisharjoittelusta voit lukea enemmän osoitteesta
https://blogs.uef.fi/parasta-aikaa-varhaiskasvatuksessa/?m=202012 tai
osoitteesta https://sites.utu.fi/ohoske/yhteisharjoittelua-kehittamalla-kohti-laadukasta-tiimityota/.

OHOSKE-hankkeen kehittämistyöstä ja koordinoinnista Itä-Suomen yliopistossa vastaavat yliopisto-opettajat Tiina Kuutti ja Minna Laitinen sekä professori Nina Sajaniemi.

 

Kirjoittajat

Tiina Kuutti (KM)
Yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto

Minna Laitinen (KM)
Yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.