II KÄSITTELYN LAAJUUS

OSIO II: KÄSITTELYN LAAJUUS

Määrät

  1. Rekisteröityjen määrä: Onko käsittelyn kohteena suuri opiskelijamäärä?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Henkilötietojen määrä: Käsitelläänkö käsittelyn kohteena olevan yksittäisen opiskelijan henkilötietoja laajasti?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

 Säilytysaika

  1. Säilytetäänkö tietoja hyvin pitkään tai pysyvästi?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

Organisatorinen laajuus

  1. Käsitelläänkö tietoja vain tietyssä yksikössä, kuten yliopiston tietyllä laitoksella?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

  1. Käsitelläänkö tietoja vain oman yliopiston sisällä?

Kyllä / Ei (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)