Suuri opiskelijamäärä

Suuri opiskelijamäärä

Ei ole olemassa mitään yksittäistä selkeää ohjeistusta määrän osalta. Laajuus on yksi osa-alue, jota riskin osalta on arvioitava.

Käsittelyn laajuutta arvioitaessa on arvioitava rekisteröityjen lukumäärää ja käsiteltävien tietojen määrää, tietoyksiköiden määrää, käsittelyn kestoa ja pysyvyyttä sekä käsittelytoimien maantieteellistä ulottuvuutta.

Ks. Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkelin sivu 28.