Avainsana-arkisto: kulttuurienvälinen viestintä

KANSAINVÄLISEN VÄHITTÄISKAUPAN OPISKELIJAT ASIAKASYMMÄRRYKSEN ÄÄRELLÄ

Uuden ja ainutlaatuisen Kansainvälisen vähittäiskaupan oppiaineen yksi keskeisistä teemoista on kulttuurienvälinen viestintä ja asiakassuhteiden johtaminen. Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitoksella koulutamme monipuolisia vähittäiskaupan asiantuntijoita tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeisiin.

Mietelause asiakkaan merkityksestä liiketoiminnalle

Asiakaskohtaamisissa korostuu kulttuurinen älykkyys

Yrityksen elinehto on tuntea asiakkaansa ja heidän tarpeensa. Tällöin täytyy rakentaa luottamusta asiakassuhteessa ja pyrkiä ylittämään asiakkaan odotukset. Jotta liiketoiminta voisi olla kannattavaa, asiakassuhteiden johtamisen täytyy tapahtua kustannustehokkaasti.

Helmikuussa järjestetyllä Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakassuhteiden johtaminen -kurssilla paneuduttiin näihin teemoihin. Kurssilla tunnistettiin eri kulttuurien piirteitä ja niiden ilmenemistä vuorovaikutuksessa sekä asiakassuhteissa. Ymmärtääkseen muita kulttuureja täytyy ensin tunnistaa oman suomalaisen kulttuurisen taustan erityispiirteitä ja sen vaikutuksia viestintäkäyttäytymiseen. Sen jälkeen voidaan perehtyä eri kulttuurien sisällä piileviin arvoihin, asenteisiin, tapoihin ja tottumuksiin. Opitaan kuinka kieleen liittyvät tekijät sekä erilainen aikakäsitys, uskonto ja historia luovat kulttuureille omaleimaisuutta heijastuen asiakassuhteiden johtamiseen. Huomataan kuinka vuorovaikutuksessa korostuu kulttuurinen älykkyys – sekä kotimaisissa että kansainvälisissä asiakaskohtaamisissa.

Asiakastyytyväisyys luo perustan pitkäaikaiselle asiakassuhteelle

Yrityksen tavoitteena on pyrkiä yksittäisistä asiakkaan ostotapahtumista pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin. Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakassuhteiden johtaminen -kurssilla nimetään ja selitetään kuinka pitkäaikaiset asiakassuhteet kehittyvät ja kuinka asiakassuhteita ylläpidetään. Yrityksen tulisi ylittää tai vähintään täyttää asiakkaan odotukset – asiakaskohtaamisen tavoitteena on aina tyytyväinen asiakas. Asiakastyytyväisyys luo perustan pitkäaikaiselle asiakassuhteelle. Pitkäaikaiset asiakassuhteet puolestaan näkyvät yrityksen kannattavuudessa.

Yritysvieraat tuovat opiskelijoille ajankohtaista näkemystä

Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakassuhteiden johtaminen -kurssilla opitut asiat nivotaan käytännön kansainvälisen vähittäiskaupan toimintaan. Kurssilla on mukana useita yritysvieraita. Yritysvieraat avaavat mm. intialaisen, saksalaiseen ja japanilaisen kulttuurin erityispiirteitä asiakasvuorovaikutuksessa sekä asiakassuhteiden johtamisessa. Yritysvieraat kertovat kuinka yrityksissä käytännössä kehitetään asiakasuskollisuusohjelmia, hyödynnetään asiakasdataa sekä kustomoidaan tuotteita ja palveluja asiakkaille. Yrityksissä pyritään luomaan sekä hyvää asiakaskokemusta asiakkaille että hyvää henkilöstökokemusta työntekijöille. Tämä on mahdollista silloin, kun yritys tuntee asiakkaansa ja heidän tarpeensa sekä huolehtii oman henkilöstön hyvinvoinnista.

”Kurssilla on mukana useita yritysvieraita.”

Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakassuhteiden johtaminen -kurssilla opittiin myös, kuinka valtavat työmahdollisuudet kansainvälisen vähittäiskaupan alalla on opiskelijoille alan osaajina tarjolla.

Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakassuhteiden johtaminen – kurssi tulee valittavaksi uudelleen niin UEF:n tutkinto-opiskelijoille kuin Avoimen yliopiston kautta jo työelämässä oleville ensi vuoden helmikuussa.

Yhteishaku on käynnissä nyt!


Kauppatieteisiin mm. kansainvälisen vähittäiskaupan opintoihin Joensuun ja Kuopion kampukselle voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa 16.3. -30.3.2022.

Kirjoittaja: yliopistolehtori Sari-Johanna Karhapää