Haastattelussa Keskon Laura Kamtsan

Vähittäiskaupan ala on murroksessa ja kehittyy ennen näkemätöntä vauhtia. On kuitenkin olemassa asia, joka ei ole muuttumassa; työtä oppii parhaiten tekemällä. Näin toteaa Keskon Päivittäistavaratoimialan henkilöstöjohtajana toimiva Laura Kamtsan.

Muiden vähittäiskaupan alan toimijoiden joukossa Kesko on mukana Kansainvälinen vähittäiskauppa – oppiaineen kehittämisessä Itä-Suomen yliopiston Business Schoolissa. Yhteistyöstä esimerkkinä ovat asiantuntijaluennot, jollaisen Laura Kamtsankin piti Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakkuuksien johtaminen – kurssilla. Kurssi on osa syksyllä 2021 alkanutta Kansainvälinen vähittäiskauppa -opintokokonaisuutta ja järjestettiin helmi-maaliskuussa 2022.

Laura Kamtsan

Lue alta Lauran haastattelu liittyen kehittyvän vähittäiskaupan alan työtehtäviin. Laura kertoo mm. millaisia tehtäviä iso vähittäiskaupan alan toimija, kuten Kesko, voi tarjota korkeakouluopiskelijoille.

Hei Laura, kerrotko aluksi omasta tehtävästäsi Keskolla

Olen työskennellyt K-ryhmässä erilaisissa liiketoimintalähtöisissä HR-rooleissa vuodesta 2017 lähtien, viimeisimmän vuoden Keskon Päivittäistavaratoimialan henkilöstöjohtajana.  

Millaisia tehtäviä vähittäiskaupan alalla on tarjolla korkeakoulutetuille, kuten ekonomeille, nyt ja tulevaisuudessa ?  

Kolmella toimialallamme, eli päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan toimialalla ja autotoimialla on hyvinkin monipuolisia, vaihtelevia ja vastuullisia tehtäviä sekä työsuhteita eri elämäntilanteisiin. Olemme Suomen suurin ja pohjoismaiden suurimpia kaupan alan yrityksiä ja meitä on 39 000 seitsemässä maassa.  

Opiskelijoille on tarjolla esim. kesätöitä niin ruoka- ja rautakaupoissa, urheiluvälineliikkeissä, ammattitukuissa, autotoimialalla, logistiikassa kuin oman alan kesätöitä toimistotehtävissä. Uraa kaupan alalla voi rakentaa asiakasrajapinnasta lähtien aina esihenkilö- tai johtotehtäviin asti.  

Meillä on työtehtäviä hyvin monenlaisille osaajille.

Myös asiantuntijatehtävissä mahdollisuudet ovat moninaiset riippuen omasta kiinnostuksesta. K-ryhmä on esimerkiksi yksi digi- ja markkinointialan suurimmista työnantajista Suomessa. 1800 asiantuntijaamme työskentelee vuonna 2019 valmistuneella K-Kampuksella Helsingin Kalasatamassa. Toinen iso toimistotyöpisteemme sijaitsee Tampereella, jossa työllistämme noin 400 talouden ja henkilöstöhallinnon ammattilaista. 

Millaiset taidot ja osaaminen ovat tärkeitä näissä tehtävissä?  

Meillä on työtehtäviä hyvin monenlaisille osaajille – talouden osaajista verkkokaupan kehittäjiin ja markkinoinnista hr-ammattilaisiin. Moni K:lainen työskentelee esimerkiksi vastuullisuuskysymysten, asiakaskokemuksen, digitaalisten palveluiden kehityksen tai tuotteiden hankinnan parissa. Keskeistä on kiinnostus kaupan alaa kohtaan. 

Kaupan ala on vahvassa murroksessa ja työtä oppii parhaiten tekemällä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä. 

Onko kauppatieteiden opiskelijan mahdollista hakeutua Keskolle esimerkiksi opintoihin kuuluvaan työharjoitteluun?  

K-ryhmässä työskentelee vuosittain tuhansia työharjoittelijoita, TET-harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä. Suurin osa harjoittelupaikoista on kaupassa, mutta myös toimistotehtäviin työllistetään säännöllisesti harjoittelijoita. Lisäksi toteutamme lähes vuosittain opintojen loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille yliopisto ja korkeakouluopiskelijoille suunnatun K Trainee -ohjelman. Ohjelmaan valitut palkataan vakituisiin työsuhteisiin. 

Vielä voit lähettää terveiset kansainvälisen vähittäiskaupan opinnoista kiinnostuneille. 

Kannattaa seurata aktiivisesti kesko.fi/tyopaikat-sivustoa, jonne on koottu yhteen työmahdollisuudet K-ryhmässä ja avoimet tehtävämme. K-ryhmässä kolmella toimialamme vaikutamme miljoonien ihmisten arkeen: miten syömme, liikumme ja asumme tulevaisuudessa. K-ryhmässä on hyvin monipuolisia tehtäviä, joten omaa urapolkuaan voi kehittää omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tervetuloa joukkoomme! 

 Kiitos Laura haastattelusta ja vierailusta luennollamme! 

Seuraavan kerran Kulttuurienvälinen viestintä ja asiakkuuksien johtaminen – kurssia on mahdollista opiskella keväällä 2023. Lisätietoja avoimen yliopiston tarjonnasta Opintopolusta tai Avoimen yliopiston sivuilta.

Kansainvälinen vähittäiskauppa – oppiainetta kehittämässä myös elinkeinoelämä

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot käynnistyivät Itä-Suomen yliopiston Business Schoolissa syksyllä 2021, samannimisen ESR-hankkeen perustalle uutta opetusta rakentaen. Hanketiiminä koemme suurta innostusta mahdollisuudesta tuoda aivan uutta ja ajankohtaista sisältöä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin opintoihin!

Mukana yhteistyökumppaneita

Erityisen kiinnostavaksi tämän uuden kokonaisuuden on tehnyt tiivis vuoropuhelu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon elinkeinoelämän kanssa -aktiivisina yhteistyökumppaneina ovat olleet opettajien rinnalla niin keskeiset kansalliset ja alueelliset yritykset ja yrittäjät kuin kaupungit ja paikalliset ELY-keskukset. Tämä laaja yhteistyökumppaneiden tuki on viestinyt meille opetuksen suunnittelijoille ja tekijöille, että kansainvälisen vähittäiskaupan opetuksen tarve on tunnistettu laajasti ja sen merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle nähty tärkeäksi. Nyt on kansainvälisen vähittäiskaupan opetuksen käynnistämisen oikea aika kauppatieteissä, sillä uusien osaajien tarve on ilmeinen kansainvälisen vähittäiskaupan kilpailuympäristössä. 

Millaisia vähittäiskaupan opinnot ovat?

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnoissa perehdytään monenlaisten vähittäiskaupan ketjujen toimintaan, asiakkuuden ja markkinoinnin johtamiseen, digitaaliseen murrokseen ja tiedolla johtamiseen, myyjä- ja ostajakäyttäyttäytymiseen, hankinta- ja toimitusketjuihin, erilaisiin vähittäiskaupan liiketoimintamuotoihin sekä yrittäjyyden opintokokonaisuuksiin kansainvälisessä vähittäiskaupan kilpailuympäristössä. Kurssien aikana syvennytään näiden osa-alueiden rooliin ja keskeisiin sisältöihin niin viimeisimmän tutkimuksen näkökulmaa avaten kuin kansainvälisen vähittäiskaupan käytäntöjä ymmärtäen.

Tiivis yhteys vähittäiskaupan johtamiseen kansainvälisessä kilpailuympäristössä on selkeä läpi opintojen, sillä kurssit rakennetaan yhteistyössä kansainvälisen vähittäiskaupan johtotehtävissä työskentelevien huippuammattilaisten kanssa. Opinnot tarjotaan UEF Business Schoolin molemmilla kampuksilla, sekä kaikille kauppatieteiden perusopiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.  

Kenelle opinnot sopivat?

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot sopivat niille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä muuttuvan kansainvälisen kaupan tehtävissä ja toimia tulevaisuuden monipuolisissa työyhteisöissä ja tiimeissä. Näistä opinnoista hyötyvät opiskelijat, jotka tahtovat toimia esimerkiksi kansainvälisen vähittäiskaupan myynnin ja asiakkuuksien johtajina, vähittäiskaupan konseptien kehittäjinä, tiedolla johtamisen digitaalisten ratkaisujen parissa, yrittäjinä vähittäiskaupassa tai vähittäiskaupan ketjujen neuvonta- ja johtotehtävissä.  

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot ovat tarjolla kaikille myös avoimessa yliopistossa.

Kirjoittaja KTT Saara Julkunen, hankkeen johtaja, UEF kauppatieteiden laitoksen johtaja ja kansainvälisen myynnin professori

International Retailing – developed in cooperation with business

Studies in International Retailing started at the University of Eastern Finland’s Business School in autumn 2021, based on the ESF project with the same name, by building new education. As the project team, we are very excited about the possibility of creating all new and current content for the Bachelor’s Degree in Business Economics programme at the University of Eastern Finland.

Many cooperation partners

The reason why this new programme is particularly interesting has been because of the close dialogue we have had with the business world in Northern Karelia and Northern Savonia. Key national and regional companies and entrepreneurs, as well as cities and regional Centres for Economic Development, Transport and the Environment, have been active cooperation partners with our educators. This extensive support from our cooperation partners has informed us, the planners and executors of education, that the need for education in International Retailing, as well as its importance to the Finnish business world has been widely recognized. This is the right time to start education in International Retailing in business economics as it is evident that there is a need for new skilled persons in the competitive environment of international retailing. 

About the studies

International Retailing studies focus on the operations of various types of retail chains, managing customers and marketing, digital change and knowledge-based management, seller and buyer behaviour, acquisition and supply chains, various types of retail business as well as entrepreneurship study programmes in the competitive environment of international retail. The courses will focus on the role of these areas and key contents, making use of the latest studies to develop an understanding of the practices of international retail.

Close connection with retail management in the competitive international environment is clear throughout the studies, because courses will be built in cooperation with top professionals working in leading roles in the retail business. The courses are available on both campuses of the UEF Business School, and to all basic level student of economics as well as Open University students.  

Come to study with us!

Studies in International Retailing are suitable for students who want to work in various roles in the changing international retail business and in the diverse work organisations and teams of the future. These studies will be useful to students who want to work, for example, as managers in international retail sales and customer relationships, as developers of retail concepts, in digital solutions for knowledge-based management, as entrepreneurs in retail trade or in advisory or leadership roles in retail chains.  

Courses are open to all UEF degree students and in Open University for everyone. Degree students find the courses in Peppi.

Author Saara Julkunen, D.Sc (Econ.), Project Manager, Director of the UEF Business School,
Professor in International Sales