Avoimen yliopiston opinnoista uutta nostetta uralle

Avoimessa yliopistossa olemme ottaneet ilolla vastaan kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot, jotka tarjoavat uutta ja kiinnostavaa sisältöä asiakkaillemme. Opinnoissa yhdistyy niin kansainvälisen vähittäiskaupan tehtävissä työskentelevien huippuammattilaisten tarjoama käytännön näkemys kuin tieteellisesti tutkittu tieto. Opinnot sopivat mm. kaupan alalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää osaamistaan.

Avoimen yliopiston periaatteen mukaan opinnot ovat avoimia kaikille, opiskelet kuitenkin aina yliopistotutkinnon osia. Voit suorittaa opintoja yksittäisinä opintojaksoina tarpeesi mukaan tai tehdä kokonaisen kansainvälisen vähittäiskaupan aineopintokokonaisuuden (60 opintopistettä). Silloin suoritat kansainvälisen vähittäiskaupan opintojen lisäksi Johtaminen ja markkinointi perusopinnot.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat monenlaisille opiskelijoille

Opiskelijamme ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan moninainen joukko. Nuori kokeilija etsii itselleen sopivaa opiskelualaa ja samalla harjoittelee akateemista opiskelua käytännössä. Työssäkäyvä hakee osaamiselleen täydennystä ja soveltaa oppimaansa työssään. Uutta urapolkua etsivä voi löytää opintojen kautta itselleen uuden ammatillisen suunnan. Osaamisen täydentäjä on voinut joutua opiskelun imuun, niin että huomaa opiskelevansa tutkintotavoitteisesti.

Usein opiskellaan työn ohella ja opiskelua sovitellaan omaan elämänkokonaisuuteen. Opiskelijamme arvostavatkin joustavia opetus- ja opiskelumuotoja. Kansainvälisen vähittäiskaupan opintoja voit suorittaa etäopintoina oman työpöydän ääressä niin Utsjoella kuin ulkomaillakin. Tarjolla on myös mahdollisuuksia kuulla asiantuntijoita ja tavata muita opiskelijoita lähi- tai etätapaamisissa ja verkkokeskusteluissa ajatuksia vaihtaen. Käytössäsi on verkko-oppimisympäristöt monipuolisine materiaaleineen, ajantasaisia etäluentoja tai tallennettuja luentoja. Opintoja suoritat mm. yksilöllisin oppimistehtävin, ryhmätehtävin ja verkkotentein.

Kuinka pääsen opinnoissa alkuun?

Voit aloittaa opiskelun matalalla kynnyksellä yhdestä itseä kiinnostavasta opintojaksosta. Varoituksen sana; opiskelu voi koukuttaa! Voi käydä niinkin, että aiot vain hiukan kurkistaa, mitä se mielenkiintoinen opintojakso pitää sisällään – ja huomaat kohta opiskelevasi opintokokonaisuutta ja voit olla tiellä tutkinto-opiskelijaksi asti.

Lisätietoja Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnoista löydät täältä https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/avoin-yo-kansainvalinen-vahittaiskauppa-aineopinnot-lv-2022-2023-monimuoto-opinnot

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 8.8.2022. Lisätietoja suunnittelija Marjaana Mukkalalta (etunimi.sukunimi@uef.fi)

Kirjoittaja YTM Marjaana Mukkala toimii suunnittelijana Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksessa koordinoiden avoimen yliopiston kauppatieteiden opintoja