Kansainvälisen vähittäiskaupan opiskelu Itä-Suomen yliopistossa ratkaisuna osaajapulaan

Verkkokauppa, vastuulliset toimitusketjut, kestävyys, personointi, lisätty todellisuus, sosiaalinen kaupankäynti ja monikanavaisuus…vain muutamia esimerkkejä kansainvälisen vähittäiskaupan alaa muovaavista trendeistä.

Kansainvälinen vähittäiskauppa on dynaaminen ja mielenkiintoinen ala, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua globaalin liiketoiminnan monimuotoisuuteen ja kehittää taitoja, joita tarvitaan kansainvälisellä areenalla menestymiseen.

Kansainvälistyminen ja vähittäiskaupan opiskelu on hyödyllistä useista syistä. Ensinnäkin, se tarjoaa kattavan ymmärryksen globaalista kaupasta, sen trendeistä, haasteista ja mahdollisuuksista niille, jotka haluavat työskennellä kaupan alalla kotimaassa ja ulkomailla.

Kulttuuriset  erot kaupankäynnin toimintatavoissa ja käytännöissä voivat vaikuttaa liiketoiminnan tekemiseen merkittävästi. Vähittäiskaupan opinnot altistavat erilaisille näkökulmille ja kulttuureille auttaen yksilöitä kehittämään globaalia ajattelutapaa ja monikulttuurista pelisilmää, mikä on yhä tärkeämpää nykypäivän verkostoituneessa maailmassa.

Vähittäiskaupan asiantuntijoille ja osaajille on kysyntää, sillä alalla on tunnistettu osaamis -ja koulutusvaje sekä työllistymisen vahvistamisen tarve, jota elinkeinoelämän toimijat ovat tuoneet toistuvasti esille. Jo useita vuosia on kannettu erityistä huolta siitä, että vähittäiskaupan kokonaisuuksia ei tarjota missään yliopisto-opetuksessa tutkinto- eikä aikuiskoulutuksen tasoilla.

Olemassa ollutta aukkoa koulutuksessa on paikattu International retailing -nimisessä hankkeessa, missä luotiin Itä-Suomen yliopistoon täysimääräinen uusi kansainvälisen vähittäiskaupan pääaine yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sekä avattiin vähittäiskaupan jatkuvan oppimisen opintokokonaisuudet jo työelämässä oleville joustavasti avoimen yliopiston kautta.

Opintokokonaisuudet  on suunniteltu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita urasta vähittäiskaupan alalla, joko kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla. Opinnot sopivat myös kaupan alalla jo töissä oleville, jotka haluavat täydentää osaamistaan tai UEF:n tutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä muuttuvan kansainvälisen kaupan tehtävissä ja toimia tulevaisuuden monipuolisissa työyhteisöissä ja tiimeissä.

Kursseilla opitaan mm. vähittäiskaupan strategista johtamista, yritysten välisten asiakassuhteiden johtamista, kuluttajakäyttäytymistä sekä perehdytään ketjuliiketoimintaan, toimitusketjuihin ja digitalisaatioon muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Enimmäkseen englannin kielellä toteutettavat opintojaksot järjestetään monipuolisena yhdistelmänä teorialuentoja, seminaareja, ryhmätöitä ja soveltavia tehtäviä, tarjoten opiskelijoille käytännönläheisen oppimiskokemuksen.

Kursseilla vierailee säännöllisesti kokeneita yrityselämän edustajia ja asiantuntijoita jakamassa arvokasta tietoa vähittäiskaupan alalta. Yritysedustajien kanssa verkostitumalla on mahdollista saada ovi auki työharjoitteluihin tai kesätöihin soveltamaan opittuja tietoja todellisessa ympäristössä. Luodut kontaktit auttavat eteenpäin valmistumisen jälkeen.

Kansainvälisen vähittäiskaupan opiskelu on ainutlaatuinen mahdollisuus johon kannattaa tarttua mahdollisimman pian! Otahan siis kansainvälinen vähittäiskauppa ja digitaalinen kauppa haltuun Itä-Suomen yliopistossa. Voit opiskella kv-kauppaa joko pää- tai sivuaineena tai syventää ammattitaitoasi avoimen yliopiston kursseilla.

Tutustu lisää avoimen yliopiston kurssitarjontaan: http://www.uef.fi/…/avoin-yo-kansainvalinen-vahittaiskauppa…

Hae Itä-Suomen yliopistoon kevään 2023 yhteishaussa: https://www.uef.fi/fi/koulutus/kauppatieteet

-Kalle Salminen