Kansainvälinen vähittäiskauppa – oppiainetta kehittämässä myös elinkeinoelämä

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot käynnistyivät Itä-Suomen yliopiston Business Schoolissa syksyllä 2021, samannimisen ESR-hankkeen perustalle uutta opetusta rakentaen. Hanketiiminä koemme suurta innostusta mahdollisuudesta tuoda aivan uutta ja ajankohtaista sisältöä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin opintoihin!

Mukana yhteistyökumppaneita

Erityisen kiinnostavaksi tämän uuden kokonaisuuden on tehnyt tiivis vuoropuhelu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon elinkeinoelämän kanssa -aktiivisina yhteistyökumppaneina ovat olleet opettajien rinnalla niin keskeiset kansalliset ja alueelliset yritykset ja yrittäjät kuin kaupungit ja paikalliset ELY-keskukset. Tämä laaja yhteistyökumppaneiden tuki on viestinyt meille opetuksen suunnittelijoille ja tekijöille, että kansainvälisen vähittäiskaupan opetuksen tarve on tunnistettu laajasti ja sen merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle nähty tärkeäksi. Nyt on kansainvälisen vähittäiskaupan opetuksen käynnistämisen oikea aika kauppatieteissä, sillä uusien osaajien tarve on ilmeinen kansainvälisen vähittäiskaupan kilpailuympäristössä. 

Millaisia vähittäiskaupan opinnot ovat?

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnoissa perehdytään monenlaisten vähittäiskaupan ketjujen toimintaan, asiakkuuden ja markkinoinnin johtamiseen, digitaaliseen murrokseen ja tiedolla johtamiseen, myyjä- ja ostajakäyttäyttäytymiseen, hankinta- ja toimitusketjuihin, erilaisiin vähittäiskaupan liiketoimintamuotoihin sekä yrittäjyyden opintokokonaisuuksiin kansainvälisessä vähittäiskaupan kilpailuympäristössä. Kurssien aikana syvennytään näiden osa-alueiden rooliin ja keskeisiin sisältöihin niin viimeisimmän tutkimuksen näkökulmaa avaten kuin kansainvälisen vähittäiskaupan käytäntöjä ymmärtäen.

Tiivis yhteys vähittäiskaupan johtamiseen kansainvälisessä kilpailuympäristössä on selkeä läpi opintojen, sillä kurssit rakennetaan yhteistyössä kansainvälisen vähittäiskaupan johtotehtävissä työskentelevien huippuammattilaisten kanssa. Opinnot tarjotaan UEF Business Schoolin molemmilla kampuksilla, sekä kaikille kauppatieteiden perusopiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.  

Kenelle opinnot sopivat?

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot sopivat niille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä muuttuvan kansainvälisen kaupan tehtävissä ja toimia tulevaisuuden monipuolisissa työyhteisöissä ja tiimeissä. Näistä opinnoista hyötyvät opiskelijat, jotka tahtovat toimia esimerkiksi kansainvälisen vähittäiskaupan myynnin ja asiakkuuksien johtajina, vähittäiskaupan konseptien kehittäjinä, tiedolla johtamisen digitaalisten ratkaisujen parissa, yrittäjinä vähittäiskaupassa tai vähittäiskaupan ketjujen neuvonta- ja johtotehtävissä.  

Kansainvälisen vähittäiskaupan opinnot ovat tarjolla kaikille myös avoimessa yliopistossa.

Kirjoittaja KTT Saara Julkunen, hankkeen johtaja, UEF kauppatieteiden laitoksen johtaja ja kansainvälisen myynnin professori

International Retailing – developed in cooperation with business

Studies in International Retailing started at the University of Eastern Finland’s Business School in autumn 2021, based on the ESF project with the same name, by building new education. As the project team, we are very excited about the possibility of creating all new and current content for the Bachelor’s Degree in Business Economics programme at the University of Eastern Finland.

Many cooperation partners

The reason why this new programme is particularly interesting has been because of the close dialogue we have had with the business world in Northern Karelia and Northern Savonia. Key national and regional companies and entrepreneurs, as well as cities and regional Centres for Economic Development, Transport and the Environment, have been active cooperation partners with our educators. This extensive support from our cooperation partners has informed us, the planners and executors of education, that the need for education in International Retailing, as well as its importance to the Finnish business world has been widely recognized. This is the right time to start education in International Retailing in business economics as it is evident that there is a need for new skilled persons in the competitive environment of international retailing. 

About the studies

International Retailing studies focus on the operations of various types of retail chains, managing customers and marketing, digital change and knowledge-based management, seller and buyer behaviour, acquisition and supply chains, various types of retail business as well as entrepreneurship study programmes in the competitive environment of international retail. The courses will focus on the role of these areas and key contents, making use of the latest studies to develop an understanding of the practices of international retail.

Close connection with retail management in the competitive international environment is clear throughout the studies, because courses will be built in cooperation with top professionals working in leading roles in the retail business. The courses are available on both campuses of the UEF Business School, and to all basic level student of economics as well as Open University students.  

Come to study with us!

Studies in International Retailing are suitable for students who want to work in various roles in the changing international retail business and in the diverse work organisations and teams of the future. These studies will be useful to students who want to work, for example, as managers in international retail sales and customer relationships, as developers of retail concepts, in digital solutions for knowledge-based management, as entrepreneurs in retail trade or in advisory or leadership roles in retail chains.  

Courses are open to all UEF degree students and in Open University for everyone. Degree students find the courses in Peppi.

Author Saara Julkunen, D.Sc (Econ.), Project Manager, Director of the UEF Business School,
Professor in International Sales

  

  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *