Henkilötietojen määrä

Henkilötietojen määrä

Henkilötiedon käsite on laaja. Oppimisanalytiikassa tyypillisiä esimerkkejä henkilötiedoista: nimi, opiskelijanumero, yhteystiedot, henkilökohtainen opintosuunnitelma, tehdyt opintosuoritukset ja ilmoittautumistiedot tietylle opintojaksolle.

Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröityyn) liittyvät tiedot. Henkilötiedon määritelmässä on kolme keskeistä elementtiä tai kriteeriä:

1) Henkilötietoja voivat olla kaikenlaiset tiedot: tiedon laadulla tai muodolla ei ole merkitystä. Esim. tietokoneen IP-osoite voi olla henkilötieto, tai koevastaus tai valokuva.

2) Tiedon on liityttävä luonnolliseen henkilöön (Oppimisanalytiikassa esim. opiskelijat)

3) Luonnollisen henkilön, johon tiedot liittyvä, on oltava tunnistettu tai tunnistettavissa.

ks. Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkelin sivut 14-18.