Salassa pidettävät tiedot

Salassa pidettävät tiedot

Salassa pidettäviä tietoja ovat mm. opiskelijan koesuoritus; todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät opiskelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, henkilölle suoritettu psykologinen testi, soveltuvuuskoe tai näiden tulos; tiedot opiskelijan elintavoista; tutkimussuunnitelma; salassa pidettävät yhteystiedot

Julkisuuslain 24.1 §:n 21 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa.

Ks. Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkelista lisää, kohta 2.3 Salassapidettävät tiedot.