Erityinen henkilötietoryhmä

Erityinen henkilötietoryhmä

Erityinen henkilötietoryhmä tarkoittaa tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys; geneettiset tai biometriset tiedot, terveystiedot sekä luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot (Luonnollinen henkilö on oikeustieteellinen käsite, jolla tarkoitetaan siis ihmisiä. vs. oikeushenkilö, jolla tarkoitetaan esim. yrityksiä.)