Tapahtumat ja koulutukset

Tutustu tarjontaamme ja ilmoittaudu mukaan!

Tulossa

Syksyllä 2024: CUDIS on the Road – Yritysvierailut Pohjois-Karjalassa

Olemme järjestämässä yritysvierailuja yliopisto-opiskelijoille Pohjois-Karjalassa syksyllä 2024. Tavoitteenamme on esitellä alueen monipuolista ja innovatiivista yrityskenttää tulevaisuuden osaajille. Kiertue tuo yhteen työelämän edustajat ja suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat humanistisilta aloilta ja tietojenkäsittelytieteistä.   

Lisätietoa:

Syksyllä 2024: Tulevaisuuden osaamisen foorumi ja verkosto

Huom. Tapahtuma on siirtynyt toukokuusta ensi syksylle.

Menneet tapahtumat

Digi- ja kansainvälisyyskypsyyden kehittämispalvelu

Pohjois-Karjalan yrityksissä tarvitaan tukea digi- ja kansainvälistymisloikkaan. Tietojenkäsittelytieteen ja kieli- ja kulttuurialojen osaaminen on tärkeä osa muutosta. Hyödynnä vahvuuksiasi ja sovella taitojasi todellisissa työelämätilanteissa – Osallistu digi- ja kansainvälisyysosaamisen kehittämispalvelun pilottiin. Saat suoria yhteyksiä alueen yrityksiin ja kokemusta monikielisestä ja -alaisesta tiimityöstä. 

Kenelle? 1) Pohjois-Karjalan yritykset (etenkin pk-yritykset), 2) humanististen alojen ja tietojenkäsittelytieteen maisteri- tai jatkotutkintoa tekevät opiskelijat 3) näiden alojen vastavalmistuneet työnhakijat. Myös kandidaattiopintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat ovat tervetulleita koulutukseen.

Opintopisteitä tai muita suorituksia? Voit saada 5 opintopistettä ja/tai osaamismerkin, kun osallistut kehittämispalvelun orientaatioon ja muihin tilaisuuksiin (19 h), yrityshaastatteluun ja luot kehittämissuunnitelman (ryhmätyö, 50–80 h). Opintopisteet voi sisällyttää 1) humanistisilla aloilla opintojaksoon Työelämään suuntaavat opinnot 1–10 op tai muut työelämäopinnot, 2) tietojenkäsittelytieteen opiskelijat vapaavalintaisiin opintoihin. Sovi opintosuorituksesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Työnhakijan tulee tarkistaa koulutukseen osallistumisen mahdolliset vaikutukset työttömyysetuuteen TE-palvelujen kanssa. 

Kieli? Englanti ja suomi

Hinta? Ilmainen

Ilmoittaudu viimeistään 11.3 (suljettu).

Kehittämispalvelun toteutus  

Kehittämispalvelussa arvioidaan yritysten nykyisiä digivalmiuksia, kykyä rekrytoida ja johtaa kansainvälisiä osaajia ja viestiä erikielisten asiakkaiden kanssa. Arvioinnin jälkeen työryhmät laativat yrityksille kehittämissuunnitelmat.  

Pilottiin osallistuminen edellyttää orientaatioihin osallistumista ja tiimityöhön sitoutumista. Orientaation jälkeen työryhmät tekevät yrityksissä digi- ja kansainvälisyysvalmiuksien kartoituksen haastatteluna, joka perustuu VTT:n Digimaturity-työkaluun ja Business Finlandin Talent Boost -mittariin. Yrityksille laaditaan yksilöllinen kehittämissuunnitelma tulosten perusteella. 

Ohjelma

 • 12.3.2024 klo 9.00 – 12.00 Orientaatio 1, AG109
 • 18.3.2024 klo 10.30 – 14.30 Orientaatio 2, AG102 
 • 22.3.2024 klo 9.00 – 14.30 Orientaatio 3, AG102
 • 25.3.2024 klo 9.15 – 13.00 Match making -tapaaminen, AG108 
 • Huhti-toukokuu: Haastattelut yrityksissä ja kehittämissuunnitelmat
 • 24.5.2024 klo 9.00 – 12.00 Lopputapaaminen, AG102

Koulutus: Yritysten digiteknologia- ja kansainvälisyysosaaminen, helmikuu 2024

Mitä? Työelämäkoulutus, joka vahvistaa yritysten digiteknologia- ja kansainvälisyysosaamista sisäisten toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Yritysten toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti niin paikallisesti kuin globaalistikin. Kommunikointi työntekijöiden kanssa tapahtuu yhä useammin vieraalla kielellä. Uusien teknologisten ratkaisujen tarjonta on runsasta. Näihin muutoksiin valmistautuminen edellyttää yrityksiltä hyvää ennakointia.

Koulutuksen ensimmäinen osio tarjoaa tutkittua tietoa yritysten digiteknologioista ja tekoälyn mahdollisuuksista työn tehostamisessa ja organisaation sisäisessä vuorovaikutuksessa. Toisessa osiossa käsitellään kansainvälistä rekrytointia ja monimuotoisten työyhteisöjen viestintää. Koulutukseen sisältyy työelämän asiantuntijoiden alustuksia ja tapausesimerkkejä yrittäjien kertomana. 

Kenelle? 1) Pohjois-Karjalan yritykset (etenkin pk-yritykset), 2) humanististen alojen ja tietojenkäsittelytieteen maisteri- tai jatkotutkintoa tekevät opiskelijat 3) näiden alojen vastavalmistuneet työnhakijat. Myös kandidaattiopintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat ovat tervetulleita koulutukseen.

Opintopisteitä tai muita suorituksia? Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat osallistua koulutuksen yksittäisiin koulutustilaisuuksiin ja hyödyntää niitä osaamisportfolioissaan. Kaikkiin koulutuksen tilaisuuksiin osallistumisesta voi saada 2 opintopistettä ja osaamismerkin raporttia/opintopäiväkirjaa vastaan koulutusohjelman sisältämiin työelämäopintoihin. Työnhakijan tulee tarkistaa koulutukseen osallistumisen mahdolliset vaikutukset työttömyysetuuteen TE-palvelujen kanssa. Työnhakijat voivat saada koulutuksen tilaisuuksiin osallistumisesta osaamismerkin raporttia/opintopäiväkirjaa vastaan.

Missä? Seminaarisali AG109, Agora-rakennus, Yliopistokatu 4, Joensuu.

Kieli? Suomi (tulkkaus englanniksi)

Hinta? Ilmainen

Ilmoittaudu tästä.

Ohjelma

5.2.2024 klo 8.30-12.45 Tulevaisuuden avainteknologiat työn tehostamisessa

 • Kahvitarjoilu 8.30-9.00
 • Tekoälyn mahdollisuudet ja riskit, mitä on tekoäly? 
 • Uusimmat tekoälysovellukset ja niiden käyttömahdollisuudet  
 • Käännösteknologiat yrityksen sisäisen vuorovaikutuksen ja työn tehostamisen tukena 
 • Konenäkö ja kuvantunnistus 
 • Kouluttajat: Professori Matti Tedre (UEF), professori Maarit Koponen (UEF), yliopisto-opettaja Harri Karhu (UEF) ja projektikoordinaattori Veikko Miettinen (UEF)

9.2.2024 klo 8.30-14.00 Uudet avainteknologiat, käyttäjäkokemus ja sen mittaaminen

 • Kahvitarjoilu 8.30-9.00
 • Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellukset (VR/XR) ja Metaversumi etäkokouksissa ja työryhmäkäytössä 
 • Lounastauko (omakustanteinen)
 • Katseenseuranta, BCI (Brain Computer Interface) ja uusimmat käyttäjäanalytiikkaohjelmistot käyttäjäkokemuksen mittaamisessa 
 • Kouluttajat: Koulutuspäällikkö Olli Tiilikainen (UEF) ja projektikoordinaattori Veikko Miettinen (UEF)

16.2.2024 klo 8.30-12.45 Kansainvälisten osaajien rekrytointi

 • Kahvitarjoilu 8.30-9.00
 • Kulttuurinen monimuotoisuus yritysten voimavaraksi 
 • Kansainvälisten osaajien rekrytointi Suomesta, rekrytoinnin kynnyksen madaltamisen keinot  
 • Kotoutumisen tukeminen 
 • Kouluttajat: Tutkija Veikko Ikonen (VTT), kouluttaja Virpi Moilanen (Talent Hub Eastern Finland), toimitusjohtaja Yasmin Ayyoubi ja operatiivinen johtaja Remo Vilkko (Premissi Creative oy)

23.2.2024 klo 8.30-12.45 Monikielisten työyhteisöjen vuorovaikutus ja viestintä

 • Kahvitarjoilu 8.30-9.00
 • Yritysten kielistrategia ja kielitietoisuuden vahvistaminen  
 • Suomen kielen oppiminen työympäristössä
 • Menetelmiä monikielisen työyhteisön sujuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen 
 • Kouluttajat: Professori Minna Suni (Jyväskylän yliopisto), projektitutkija Alicja Fajfer (UEF) ja kouluttaja Virpi Moilanen (Talent Hub Eastern Finland)
 • Vieraileva yritys: Arbonaut Oy Ltd, toimitusjohtaja Tuomo Kauranne

Työelämäkoulutus: Asiakaslähtöinen yrittäjyys ja itsensä työllistäminen kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa maailmassa 

Haluatko parantaa työllistymisen edellytyksiäsi jo opintojesi aikana? Oletko juuri valmistunut, mutta tarvitset täydennystä osaamiseesi? Itsensä työllistämisen eri muotojen tuntemus on työelämän perusvalmiuksia asiantuntijatehtävissä toimialasta riippumatta. Itsensä työllistäjälle laadukas asiakaspalvelu- ja viestintä ovat keskeisiä taitoja. Asiakkaiden kohtaamisessa tarvitaan sujuvaa monikielisen ja -kulttuurisen vuorovaikutuksen osaamista riippumatta siitä, suuntautuuko liiketoiminta kotimaahan tai ulkomaille. Tässä onnistuminen edellyttää digiteknologian tarjoamien mahdollisuuksien tuntemusta ja käyttötaitoa.

Mitä? Työelämäkoulutus (19 h), jossa perehdytään itsensä työllistämisen perusteisiin asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Kenelle? Humanististen alojen ja tietojenkäsittelytieteen maisteri- tai jatkotutkintoa tekevät opiskelijat ja näiden alojen vastavalmistuneet työnhakijat. Myös kandidaattiopintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat ovat tervetulleita koulutukseen.

Missä? Joensuun kampus, Agora, AG109

Kieli? Englanti ja suomi 

Opintopisteitä? Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat osallistua koulutuksen yksittäisiin koulutustilaisuuksiin ja hyödyntää niitä osaamisportfolioissaan. Kaikkiin koulutuksen tilaisuuksiin osallistumalla ja tehtävät suorittamalla voi saada 3 opintopistettä.
Tehtävät: opintopäiväkirja (12 – 14 sivua), yksittäiset teemakohtaiset tehtävät, liikeidean hahmottelu.

Hinta? Ilmainen

Ohjelma

8.12.2023 klo 9.00-12.00 Työelämän murroksesta tulevaisuuden työtä

 • Kouluttaja: Marjaana Toiminen (Ellun Kanat)
 • Trendit, osaamistarpeet, tulevaisuuden asiantuntijatyö

11.12.2023 klo 10.00-15.00 Yrittäjyysvalmiudet

 • Minustako yrittäjä? – Mitä se vaatii?  
 • Yritystoiminnan osa-alueet (esim. tuotteet, markkinointi, asiakaspalvelu) 
 • Vieraileva yritys: Premissi Creative Oy

9.1.2024 klo 12.00-16.00 Uuden liiketoiminnan aloittaminen 1

 • Kouluttaja: Yritysvalmentaja Satu Niiranen (Business Joensuu)
 • Miten kansainvälinen osaaja pääsee alkuun?  
 • Tukipalvelut
 • Itsensätyöllistämisen muodot 
 • Vieraileva yritys: Kafe Mank oy

10.1.2024 12.00-16.00 Uuden liiketoiminnan aloittaminen 2 

 • Kouluttaja: Asiantuntija (liiketoiminta- ja rekrytointipalvelut) Minna Komulainen (TE-palvelut)
 • TE-palveluiden yrittäjäkoulutukset
 • TE-palveluiden starttiraha
 • Kouluttajat: Projektikoordinaattori Veikko Miettinen (UEF) 
 • Draft-ohjelma
 • Kouluttaja: Yritysvalmentaja Satu Niiranen (Business Joensuu)
 • Start Me Up -liikeideakilpailu

16.1.2024 12.00-16.00 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan välineet ja menetelmät  

 • Kouluttaja: Jenni Rissanen (Paju Consulting Oy)
 • Palvelumuotoilun hyödyntäminen monikielisten ja -kulttuuristen asiakaskohtaamisten laadun kehittämisessä
 • Kouluttaja: Joona Kotilainen (Tovari Oy)
 • Asiakastutkimus, hakukoneoptimointi 

Ilmoittaudu täällä!

Meet & Greet 23.11.2023

Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Tapahtuma on täynnä.

Tule kuulemaan CUDIS-hankkeen koulutuksista ja tutustu upeisiin taideteoksiin.

Tapahtumassa esitellään hankkeen koulutuksia, kuunnellaan valotaiteilija Kari Kolan puheenvuoro, kahvitellaan ja ihmetellään taidetta.


Missä? Botania, Heinäpurontie 70, 80110 Joensuu
Milloin? 23.11.2023 klo 14.00 – 16.00
Kenelle? Humanististen ja tietojenkäsittelytieteen alojen opiskelijoille ja valmistuneille (työnhakijoille), hankkeesta kiinnostuneille yrityksille, UEFin henkilökunnalle.

CUDIS Pop-up 14. – 15.11.2023

Tiedepuisto (Länsikatu 15, 80110 Joensuu) 14.11.2023 klo 10.00 – 12.00 &
Agora (Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu) 15.11.2023 klo 10.00 – 12.00.

Euroopan unionin osarahoittama lipputunnus
Itä-Suomen yliopiston logo
Sinivalkoinen CUDIS logo