AJANKOHTAISTA

Tapahtumat

10.9.2018 OKM:n hankkeiden kick off -päivä Helsingissä

11.9.2018 Opetuksen kehittämishankkeiden yhteinen suunnittelupäivä. Mukana hankkeet ”Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa” ja ”21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen”

15.11 – 16.11.2018 Fera Conference on Education, Tampere. Kaisa Viinikka mukana esittelemässä hanketta

7.5 – 8.5.2019 Tutustuminen Exeterin yliopistoon hankkeen tiimoilta

9.5 – 10.5.2019 Hanke esillä AULRE 2019 – konferenssissa

Hankkeessa tapahtuu

10.12.2018 Hankkeen avaus ja työryhmän kokoontuminen Joensuussa

13.12.2018 Hankkeen avaus ja työryhmän kokoontuminen Helsingissä

Syksy 2018 Kaisa Viinikka kerää opiskelijoilta aineistoa kysely- ja haastattelututkimuksella

3.4.2019 Työryhmän toinen kokoontuminen Joensuussa

4.4.2019 Työryhmän toinen kokoontuminen Helsingissä

Kevät 2019 Tuuli Lipiäinen kerää opettajilta aineistoa kysely- ja haastattelututkimuksella

Kevät 2019 Aineiston kerääminen yliopisto-opettajilta kyselyllä

3.12.2019 Työryhmän kokoontuminen Helsingissä

10.12.2019 Työryhmän kokoontuminen Joensuussa

Syksy 2019 Kaisa Viinikka tutkijavaihdossa Exeterin yliopistossa

Syksy 2019 Tuuli Lipiäinen tutkijavaihdossa Australiassa

Hanke näkyvillä

Blogikirjoitus katsomukset.fi-sivustolla: Opettajankoulutuksen kehittäminen moninaistuvassa koulumaailmassa

Blogikirjoitus uskonnonopetus.fi-sivustolla: http://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2018/11/hallituksen-karkihankkeessa.html

Artikkeli SOOL:in Soolibooli lehdessä: https://www.sool.fi/opeopiskelija/artikkelit/opettajankoulutus-vastaamaan-moninaistuvan-koulumaailman-tarpeita/

Artikkeli SUOL:in Synsygus lehdessä

Blogikirjoitus Oppiminen uudistuu-blogissa: Opettajankoulutus uudistuu: Katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen 21. vuosisadan taitojen valossa

Blogikirjoitus katsomukset.fi -sivustolla

Viinikka, K. (2021). Tulevaisuuden taidot uskonnonopettajankoulutuksessa.

https://katsomukset.fi/2021/10/06/tulevaisuuden-taidot-uskonnonopettajankoulutuksessa/

Hankkeen tiimoilta julkaisut

Kaisa Viinikka & Martin Ubani (2019): The expectations of Finnish RE student teachers of their professional development in their academic studies in the light of twenty-first century skills.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13617672.2019.1618153

Kaisa Viinikka, Martin Ubani, Tuuli Lipiäinen & Arto Kallioniemi (2019): 21st Century Skills and Finnish Student Teachers’ Perceptions about the Ideal RE Teacher Today and in the Future.

https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1508

Tuuli Lipiäinen, Martin Ubani, Kaisa Viinikka & Arto Kallioniemi (2020): What does ”new learning” require from religious education teachers? A study of Finnish RE teachers’ perceptions.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40839-020-00098-3?utm_medium=affiliate

Viinikka, Kaisa & Ubani, Martin (2021). A qualitative analysis of Finnish RE students’ perceptions of their professional development during their initial teacher education.

https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1805924 https://www-tandfonline-com.ezproxy.uef.fi:2443/doi/pdf/10.1080/13617672.2020.1805924?needAccess=true

Viinikka, Kaisa (2021). 21st century skills and RE teacher education: a case study of Finnish religious education student teachers and their professional development. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/24962/16200380851121041014.pdf

Ubani, Martin, Kallioniemi, Arto, Viinikka, Kaisa, Lipiäinen, Tuuli & Riekkinen, Jasmin (2021).   21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen. Hankeraportti. Itä-Suomen yliopisto.

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26456

Kallioniemi, Arto, Ubani, Martin, Viinikka, Kaisa & Lipiäinen, Tuuli (2021). Uskonnonaineenopettajakoulutuksen kehittäminen Suomessa 2000-luvulla. Uskonto-yhteisö-yksilö. Uskonnollinen kehitys moninaistuvassa yhteiskunnassa. Juhlakirja professori Antti Räsäsen täyttäessä 60 vuotta. S-M., Saarelainen, A.-L., Kimanen & T., Innanen (toim.). Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 281–294.

Viinikka, Kaisa, Ubani, Martin & Lipiäinen, Tuuli (2021). Religious education as a 21st century practice. A quantitative study of the perceptions of in-service and pre-service teachers concerning new learning skills.

https://www-tandfonline-com.ezproxy.uef.fi:2443/doi/epub/10.1080/15507394.2021.2009304?needAccess=true