AJANKOHTAISTA

Tapahtumat

10.9.2018 OKM:n hankkeiden kick off -päivä Helsingissä

11.9.2018 Opetuksen kehittämishankkeiden yhteinen suunnittelupäivä. Mukana hankkeet ”Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa” ja ”21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen”

15.11 – 16.11.2018 Fera Conference on Education, Tampere. Kaisa Viinikka mukana esittelemässä hanketta

7.5 – 8.5.2019 Tutustuminen Exeterin yliopistoon hankkeen tiimoilta

9.5 – 10.5.2019 Hanke esillä AULRE 2019 – konferenssissa

 

Hankkeessa tapahtuu

10.12.2018 Hankkeen avaus ja työryhmän kokoontuminen Joensuussa

13.12.2018 Hankkeen avaus ja työryhmän kokoontuminen Helsingissä

Syksy 2018 Kaisa Viinikka kerää opiskelijoilta aineistoa kysely- ja haastattelututkimuksella

3.4.2019 Työryhmän toinen kokoontuminen Joensuussa

4.4.2019 Työryhmän toinen kokoontuminen Helsingissä

Kevät 2019 Tuuli Lipiäinen kerää opettajilta aineistoa kysely- ja haastattelututkimuksella

Kevät 2019 Aineiston kerääminen yliopisto-opettajilta kyselyllä

3.12.2019 Työryhmän kokoontuminen Helsingissä

10.12.2019 Työryhmän kokoontuminen Joensuussa

Syksy 2019 Kaisa Viinikka tutkijavaihdossa Exeterin yliopistossa

Syksy 2019 Tuuli Lipiäinen tutkijavaihdossa Australiassa

 

Hanke näkyvillä

Blogikirjoitus katsomukset.fi-sivustolla:

Opettajankoulutuksen kehittäminen moninaistuvassa koulumaailmassa

Blogikirjoitus uskonnonopetus.fi-sivustolla

http://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2018/11/hallituksen-karkihankkeessa.html

Artikkeli SOOL:in Soolibooli lehdessä

https://www.sool.fi/soolibooli/artikkelit/opettajankoulutus-vastaamaan-moninaistuvan-koulumaailman-tarpeita/

Artikkeli SUOL:in Synsygus lehdessä

Blogikirjoitus Oppiminen uudistuu-blogissa

Opettajankoulutus uudistuu: Katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen 21. vuosisadan taitojen valossa

Hankkeen tiimoilta julkaistut artikkelit

Kaisa Viinikka & Martin Ubani (2019): The expectations of Finnish RE student teachers of their professional development in their academic studies in the light of twenty-firstcentury skills

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13617672.2019.1618153

Kaisa Viinikka, Martin Ubani, Tuuli Lipiäinen & Arto Kallioniemi (2019): 21st Century Skills and Finnish Student Teachers’ Perceptions about the Ideal RE Teacher Today and in the Future

https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1508

Tuuli Lipiäinen, Martin Ubani, Kaisa Viinikka & Arto Kallioniemi (2020): What does ”new learning” require from religious education teachers? A study of Finnish RE teachers’ perceptions

https://link.springer.com/article/10.1007/s40839-020-00098-3?utm_medium=affiliate