Mihin sosiaalityön opinnoilla voi työllistyä?

Moikka!Kuva kirjoittajasta Suvi Suhosesta

Tällä kertaa täällä on äänessä Suvi, kolmannen vuoden sosiaalityön opiskelija. Halusin tulla tänne kertomaan hieman siitä millaisia työllistymisvaihtoehtoja sosiaalityön opiskelijoilla on. Toivon, että tästä kirjoituksesta on hyötyä teille, jotka pohditte sosiaalityötä mahdollisena alavaihtoehtonanne. Minulla itsellään ei nimittäin ollut minkäänlaista käsitystä siitä mitä sosiaalityö on, kun aloin ensimmäisen kerran lukiossa kunnolla pohtimaan mihin hakisin jatko-opiskelemaan. Uskon, että en ole ainoa tämän asian kanssa. Yleistä on myös se, että käsitys sosiaalityöstä on rakentunut mediassa kirjoitettujen negatiivissävytteisten kirjoitusten perusteella esimerkiksi lastensuojelusta. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus sosiaalityöstä, koska kyseessä on niin monipuolinen ja laaja ala.

Sosiaalityöntekijäksi voi työllistyä käymällä sosiaalityön yliopistokoulutuksen. Itä-Suomen Yliopistossa sosiaalityötä pääaineena opiskelleet valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen Valvira voi hakemuksesta myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijät työllistyvät hyvin erilaisiin tehtäviin. Mainittavan arvoista on myös se, että sosiaalityöntekijöiden työllisyystilanne on tällä hetkellä todella hyvä eli harvat jäävät kokonaan työttömiksi.

Sosiaalityöntekijöitä työskentelee mm. perheneuvoloissa, sairaaloissa, vankiloissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa, vastaanottokeskuksissa sekä sosiaalipäivystyksessä. Hyvinvointialueilla on myös eri ikäryhmille suunnattuja sosiaalipalveluja, joissa sosiaalityöntekijät työskentelevät esimerkiksi lapsi- ja perhesosiaalityön, lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vanhussosiaalityön kysymysten parissa. Myös esimerkiksi lastenvalvojan sekä koulukuraattorin tehtäviin voi työllistyä sosiaalityöntekijän pätevyydellä.

Sosiaalityöntekijän työtehtävät voivat vaihdella paljon riippuen työpaikasta. Perheneuvoloissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työ on usein psykososiaalista eli edustaa sosiaalityön terapeuttisempaa työotetta. Siellä keskiössä on vanhemmuuden, kasvatuksen ja perheen vuorovaikutussuhteiden asiantuntijuus. Tästä vastakkaista työnkuvaa tarjoaa esimerkiksi lastenvalvojan työ, jossa sosiaalityöntekijä valmistelee avioerotilanteissa huoltajien välisiä sopimuksia mm. lasten tapaamisoikeudesta ja huoltajuudesta. Tässä työssä korostuu enemmän juridinen osaaminen. Kolmas esimerkkini erilaisesta työnkuvasta on terveyssosiaalityö. Terveyssosiaalityöntekijät eli terveydenhuollon puolella työskentelevät sosiaalityöntekijät voivat mm. neuvoa ja ohjata asiakkaille heidän tilanteeseensa sopivia palveluita, jos asiakas on esimerkiksi vammautunut onnettomuudessa eikä pärjää kotonaan samalla tavalla kuin ennen.

Toisin sanoen, jo sosiaalityöntekijä ammattinimikkeen sisällä on todella erilaisia työnkuvia ja työmahdollisuuksia. Näiden lisäksi, sosiaalityötä opiskelleet ovat päteviä useisiin erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Sosiaalityön opinnoissa kartutetaan asiantuntijuutta mm. yhteiskunnasta, sosiaalipalveluista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Asiantuntijatehtäviä voi saada esimerkiksi erilaisista hankkeista, valtionvirastoista, ministeriöistä tai yksityisistä sosiaalialan yrityksistä. Osa sosiaalityön opiskelijoista työllistyy myös yliopistolle opetus- ja tutkimustehtäviin.

Tässä oli koottuna joitakin mieleeni tulleita työvaihtoehtoja sosiaalityön opiskelijoille. Vaihtoehtoja jäi varmasti myös tämän listauksen ulkopuolelle, sillä en itsekään vielä tiedä kaikkia mahdollisuuksia, mitä sosiaalityön opinnot tarjoavat. Mielestäni tämä on yksi sosiaalityön parhaita puolia ja onkin helpottavaa ajatella, että on niin paljon erilaisia töitä, mitä tällä tutkinnolla voi kokeilla, jos vaikka omat kiinnostuksen kohteet muuttuisivat joissain vaiheessa. Sosiaalityön opinnoissa ei siis erikoistuta mihinkään tiettyyn asiakasryhmään tms., vaan kaikki valmistuneet voivat hakea samoihin työtehtäviin. Tietenkin omilla sivuaineopinnoilla voi vaikuttaa oman tutkintonsa rakenteeseen ja oman asiantuntijuuteensa kehittymiseen. Omien havaintojeni mukaan suosittuja sivuainevaihtoehtoja sosiaalityön rinnalle on mm. psykologia, oikeustiede tai johtamiseen liittyvät opinnot kauppiksesta.

Toivottavasti tästä kirjoituksesta oli apua edes jollekin teistä. Kaiken kaikkiaan, voin suositella sosiaalityön opiskelua niille, joita kiinnostaa ihmisten auttaminen ja/tai yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaminen. Nämä ovat kaksi teemaa, jotka näyttäytyvät jossain määrin useimmissa sosiaalityön työmahdollisuuksissa. Muistutan vielä lopuksi, että sosiaalityön opintoihin voi hakea yhteishaussa 15.-30.03.2023. Toivottavasti nähdään UEF:illa ensi syksynä <3

 

//Suvi, Sosiaalityö