Daniel C. Dennett 1942–2024

Kansainvälisesti tunnettu filosofi Daniel Clement Dennett kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 19. huhtikuuta 2024 Portlandissa, Mainen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän oli syntynyt Bostonissa 28. maaliskuuta 1942.

Dennett aloitti filosofian opinnot Yhdysvalloissa, ja valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi Harvardin yliopistosta 1963. Tohtoriksi hän kuitenkin väitteli, vain kaksi vuotta myöhemmin, Oxfordin yliopistossa. Väitöstyötä ohjasi behaviorismista tunnettu filosofi Gilbert Ryle (1900-1976). Työskenneltyään ensin Kalifornian yliopistossa, Dennett siirtyi vuonna 1971 Massachusettsiin, Tuftsin yliopistoon, jonka filosofian professorina hän pysyi koko uransa. 

Dennettiä voidaan pitää naturalistisen filosofian merkittävimpänä edustajana. Dennett oli opintojensa alusta lähtien viehättynyt biologiasta, erityisesti neurotieteistä. Hänen tuotantonsa voidaankin nähdä jatkuvana biologiaan pohjaavien teemojen kehittelynä.

Dennett tuli tunnetuksi mielenfilosofiastaan, jonka vahva behavioristinen ja naturalistinen vire aiheutti paljon keskustelua. Dennett ei varsinaisesti pitänyt ihmismieltä epätodellisena, mutta hän ei ajatellut sen palautuvan tiloiksi, jotka voitaisiin paikantaa yksilöiden ”mieliin”. Mielentilat ovat pikemminkin hyödyllisiä välineitä toimintamme tulkinnassa ja inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Myös itsetietoisuus on samanlainen ilmiö: jatkuvasti työstettävä prosessi, jossa tulkitsemme omaa toimintaamme.

Täysin subjektiivisia, puhtaan tuntemuksellisia tiloja Dennett piti illusorisina. Vapaan tahdon ideaa hän kuitenkin puolusti, ehkä hieman yllättäen. Dennettiin mukaan vapaa tahto on todellinen, biologinen ilmiö, joka on ihmisille mahdollista evoluution ja yksilönkehityksen tuloksena. Toimintamme on toki aina erilaisten ennakkoehtojen määräämää, mutta kuitenkin myös itsekontrollin ohjaamaa, ja näin vastuunalaista.

Dennett puolusti myös biologialle pohjaavaa käsitystä inhimillisestä moraalista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Luonnonvalinnan ohjaama evoluutio on perusta kaikelle biologialle, ja näin myös ihmisen käyttäytymiselle. Näistä ajatuksista seurasi myös kiivasta väittelyä, jonka tuoksinassa evoluutiobiologi Stephen Jay Gould (1941-2002) syytti Dennettiä ”darvinistisesta fundamentalismista”.

 Dennett pysyi linjallaan. 2000-luvulla hän ulotti analyysinsä uskonnollisuuteen, selittäen myös sen evolutiiviseksi sopeumaksi. Richard Dawkinsin (1941-), Sam Harrisin (1967-) ja Christopher Hitchensin (1949-2011) kanssa hän tuli tunnetuksi yhtenä uusateismin ”neljästä ratsumiehestä”.

Voidaankin sanoa, että Dennett vei Darwinin aloittaman tutkimusohjelman johdonmukaiseen päätökseensä. Osuvaa onkin, että miehet kuolivat samana päivänä: Charles Darwin 19. huhtikuuta 1882, Daniel Dennett tasan 142 vuotta myöhemmin, 19. huhtikuuta 2024.

  • Tuomas K. Pernu

    Tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan yliopistonlehtori

    Itä-Suomen yliopisto