Itä-Suomen yliopisto tukee maakuntarajaa rikkovaa tiedekasvatustyötä

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt vuosia tiedekasvatusyhteistyötä pohjois-savolaisen Snellman-kesäyliopiston Lasten yliopiston kanssa. Nyt ensimmäistä kertaa yliopisto on mukana SnellmanEDUn Lasten yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä Phereclos-hankkeessa, jota rahoittaa EU:n Horisontti 2020 -ohjelma. https://www.phereclos.eu/

Syksyllä 2019 alkaneen hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä kouluyhteisöjen ja koulun ulkopuolisten tahojen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Toteutuksesta vastaa kuusi eri maata, joista SnellmanEDUn Lasten yliopisto on hankkeessa ainoa suomalainen toimija tehtävänä kehittää ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden tiedekasvatukseen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  https://snellmanedu.fi/phereclos-hanke/

Yhteistyön tuloksena syntyi Lasten yliopiston Digimaailma, joka kokoaa monipuolisia tiedekasvatuksen työkaluja perheiden ja koulujen saataville yhteen paikkaan. Digimaailma sisältää maksuttomia non-stop- ja etäohjattuja virtuaalikerhoja, tiedevideoita, lasten tiedeartikkeleita ja helppoja ohjeita myös kasvattajille. https://digimaailma.snellmanedu.fi/

Digimaailmaa on kehitetty monialaisena yhteistyönä peruskoulujen, Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osaston kanssa. Useimpien non-stop-virtuaalikerhojen sisällöt ovat aineen- ja luokanopettajaopiskelijoiden luomia osana heidän yliopisto-opintojaan. Sisältöjen ideoinnissa, luomisessa ja pilotoinnissa opettajaopiskelijoita auttoivat Lasten yliopiston lisäksi Yrityskylä Itä-Suomi (Ville Saviluoto), Pohjois-Savon Business Center (Matti Laitinen), Kuopion Museo (Sanna Reinikainen, Nina Alejärvi), Kuopion kaupunginkirjasto (Anu Parviainen ja Tiina Kauppinen) ja ThingLink (Aleksi Komu). Lasten tiedeartikkelit on luotu Tiedetuubi-verkkojulkaisun tiedejournalistin Jari Mäkinen toimesta ja niiden pedagogiseen kehittämiseen on osallistunut koulujen opettajien lisäksi myös opettajaopiskelijoita.

Tutustu esimerkiksi Da Vincin salainen koodi -virtuaalikerhoon !

Digimaailman etäohjatut virtuaalikerhot järjestetään loka-marraskuussa osana Lasten yliopiston ja Ilona IT:n (Maj-Britt Kentz) tarjoamaa Suomen ensimmäistä Virtuaalikerho-ohjaajakoulutusta. Koulutukseen sisältyvässä ja myös sellaisenaan toteutettavassa Tiedekasvatuksen perusteet -non-stop-verkkokurssin sisältöjen kehittämiseen on saatu arvokasta asiantuntijatukea soveltavan kasvatustieteen laitoksen henkilökunnalta (Eliisa Vähä, Sirpa Kärkkäinen, Ville Tahvanainen, Kari Sormunen). Digimaailman tiedekasvatusohjeet kasvattajille löytyvät Ilona IT:n Emill-palveluun rakennetusta ”Tiedekasvatuksen työkalupakista”. Ideat tiedekasvatusohjeisiin ovat syntyneet Tiedekasvatuksen perusteet -verkkokurssin opiskelijoiden tiedekasvatussuunnitelmien ja hankkeen muiden toteutusten pohjalta.

Digimaailman sisältöjen kehittämisen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä kahden kampuksen ja maakuntien välisten rajojen rikkomiseksi. Ideoista organisaatioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön voitte lukea lisää blogeista:

Avointa tiedekasvatusta (01.06.2021)

Oppilaiden luontosuhteita tutkimassa (1.7.2021)

Yliopistonlehtorin visiona tiedekasvatuksen kehittäminen (14.05.2021)

Ilmiölähtöistä tiede- ja yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä Lasten yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Yrityskylän kanssa (9.3.2021)

Maakuntarajaa rikkovaa tiede- ja taidekasvatusta (14.1.2021)

Phereclos-hankkeen satoa vuodelta 2020 (30.12.2021)

Kirjoittaja:

Niko Kyllönen, hankekoordinaattori
044 746 2843
niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi

www.snellmanedu.fi/phereclos-hanke ja www.snellmanedu.fi/lasten-yliopisto