3. Varsinainen riskiarvio

Varsinainen riskiarvio

Arvioi aiemmissa vaiheissa tarkasteltujen osioiden perusteella riskin suuruutta. Toteuta arvio kunkin osion perusteella erikseen. Ota huomioon erityisesti riskin todennäköisyys ja sen toteutuessa aiheutuvan vahingon vakavuus.

Arviossa voidaan käyttää apuna tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa arviointitaulukkoa:

1) Kuinka todennäköinen loukkaus tai haitta voisi olla liittyen tunnistettuun potentiaaliseen riskiin?
2) Millaisia vaikutuksia tällä loukkauksella tai haitalla voisi olla?

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Riskiä potentiaalisesti lisäävien tekijöiden analyysin jälkeen koostetaan ja merkitään osion riski yhteenvetotaulukkoon:

Huomaa, että kokonaisarvion lopputulos voi olla korkea riski, vaikka vain yksi osa-alue on korkean riskin toiminto.

Arvioi jokaisen osion osalta erikseen erityisesti ensimmäisen vaiheen jälkeen oikeassa sarakkeessa oleviin osioihin annettuja vastauksia, jotka potentiaalisesti lisäävän riskiä.

Huomaa, että mikäli kokonaisarvio osoittaa korkeaa riskiä, tulee suunnitellun oppimisanalytiikan osalta hyvin todennäköisesti tehdä myös EU:n tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarviointi