Lainvalmistelun monet toimijat esillä asiantuntijapäivässä

Anssi Keinänen

Keinänen on lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Tutkimuksessaan Keinänen on keskittynyt lainvalmistelun laatu -teemaan. Lisäksi Keinänen toimii ainejärjestö Legion inspehtorina.

Lainvalmisteluun liittyvät asiat nousevat päivittäin – tai ainakin viikoittain – julkiseen keskusteluun. Harvemmin tulee kuitenkaan ajateltua, miten moninainen joukko toimijoita on mukana lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa. Valtioneuvostossa hallitus ministereineen johtaa osaltaan lainvalmisteluhankkeiden etenemistä, ja virkahenkilöt ministeriössä vastaavat lainvalmistelun etenemisestä poliittisen ohjauksen antamien suuntaviivojen puitteissa. Lainvalmistelun laadun arvioinnissa oikeusministeriön laintarkastuksella, lainsäädännön arviointineuvostolla, oikeuskanslerilla, eduskunnan valiokunnalla ja tutkijoilla on roolinsa.

Lainsäädäntötutkimuksen oppiaine järjesti maanantaina 22.4. Teamsissa neljän tunnin mittaisen lainvalmisteluun liittyvän asiantuntijapäivän, jossa lainvalmistelua tarkasteltiin eri näkökulmista. Seminaari oli osa lainsäädäntötutkimusten perusteiden kurssia, mutta oli samalla avoin tilaisuus kaikille halukkaille. Seminaarissa puhumassa olivat oikeusministeriön lainvalmistelun kehittämisestä vastaava Kaisa Tiusanen, oikeuskanslerin virastosta esittelijäneuvos Susanna Lindroos-Hovinheimo, entinen kansanedustaja ja ministeri Jouni Backman sekä valtiovarainministeriön pitkäaikainen lainvalmistelija Ilkka Harju. Mukaan oli saatu siis todella kokenut asiantuntijajoukko lainvalmistelun tiimoilta.

Seminaarissa lainvalmistelusta puhuttiin sen kehittämisen ja laadun valvonnan näkökulmasta. Lisäksi keskusteluissa oli poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon suhde hyvään lainvalmisteluun. Käytännön lainvalmistelijan näkökulma korostui myös esityksissä ja keskusteluissa. Osallistujapalautteessa annettiin positiivista palautetta seminaarista. Seminaarin koettiin syventävän luennoilla käytyjä teemoja ja tuovan ”elävää elämää” teoreettisten teemojen ympärille.

Asiantuntijoiden vierailuja lainsäädäntötutkimuksen perusteiden kurssilla on toteutettu aikaisempinakin vuosina. Vierailut koetaan mielekkääksi tavaksi syventää luennoilla käsiteltyjä teemoja eri näkökulmista. Opiskelijat pystyvät osallistumaan seminaarissa keskusteluun alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi asiantuntijoiden keskinäinen keskustelu on oppimisen kannalta hedelmällistä. Asiantuntijoiden houkutteleminen vieraaksi puhumaan opiskelijoille on ollut aina helppoa. Asiantuntijat ovat otettuja, että heidän osaamistaan halutaan hyödyntää. Lisäksi asiantuntijat ovat kokeneet tärkeänä, että opiskelijat saavat kuvan siitä, miten erilaisissa rooleissa lainvalmistelussa voidaan olla mukana. Ensi keväänä voisi olla mielenkiintoista pyytää puhumaan esimerkiksi lainsäädäntöön vaikuttavaa tahoa (eli lobbaria) ja kansainväliseltä puolelta OECD:stä lainvalmistelun laadun kehittämisestä vastaavaa tahoa.