Kansainvälinen kauppaoikeus – miksi opintojen kansainvälisyys kannattaa?

Minttu Markkanen

Markkanen työskentelee opetus- ja tutkimusavustajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella vieraili marraskuussa 2023 yhdysvaltalainen professori Patrick Gaughan The University of Akronista. Gaughan on painottunut urallaan erityisesti kansainväliseen oikeuteen ja kauppaoikeuteen, ja hänen vierailunsa tarjosi opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä näihin teemoihin. Järjestimme Meet & Greet -tilaisuuden, jossa opiskelijamme pääsivät keskustelemaan Gaughanin kanssa kaikesta kansainvälistymiseen sekä oikeudellisiin teemoihin liittyvästä. Gaughanin omakohtaiset näkemykset ja kokemukset avasivat uusia näkökulmia siihen, mitä kaikkea kansainvälisyys voi tarkoittaa.

Gaughan kertoi kansainvälisessä kauppaoikeudessa alkujaan kiehtoneen sen moniulotteisuus – kuinka talousnäkökulmat kietoutuvat juridiikkaan. Sekä ala, mutta myös kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen vaatii substanssijuridiikan lisäksi erilaisten oikeusjärjestelmien ymmärtämistä, mutta tarjoaa vastapainona moniulotteisen ja monimuotoisen työympäristön. Tilaisuudessa pohdiskeltiin Suomen sekä muiden maiden yliopistojen oikeustieteiden opetuksen eroavaisuuksia, kuinka esimerkiksi opiskelun käytännönläheisyys ja teoriapainotteisuus eroavat eri maiden opetuksessa. Opiskeluaikana voi vaihto-opintojen kautta saada arvokasta kokemusta eri oikeusjärjestelmistä ja kulttuureista, mikä rikastuttaa ymmärrystä maailmaa kohtaan.

Tilaisuudessa nousi esiin kysymyksiä globaaleista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja kestävyydestä. Gaughan painotti kansainvälisen oikeuden ja kauppaoikeuden olevan merkittävä tekijä näiden haasteiden ratkaisemisessa. Globaalit haasteet vaativat molempia, ja ratkaisujen pohdinta tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä. Hän korosti juridiikan ja talouden kulkevan käsi kädessä.

Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja mahtava mahdollisuus keskustella juridiikan ja talouden yhteyksistä sekä kansainvälisessä ympäristössä opiskelusta ja työskentelystä. Opiskeluaikana kerrytetyn kokemuksen kansainvälisestä sekä monikulttuurisesta ympäristöstä nähdään kantavan hedelmää myös tulevaisuudessa.