Opiskelijat suosittelevat hoitotieteen opintoja UEF:lla – Artikkeli II

Tämä maaliskuun 2024 aikana postattava neljän blogiartikkelin sarja esittelee Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen opiskelijoiden kokemuksia hoitotieteen opiskelusta. Aiemmin julkaistut artikkelit: 4.3.2024 Ella Toivonen

Olemme tutkinto-opiskelijoita Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Olemme aloittaneet opintomme 2022 syksyllä ja opiskelemme nyt maisteriopintojen parissa. Yhdessä olemme toimineet myös syyslukukauden ajan uusien opiskelijoiden vertaistuutoreina. Kaksi meistä opiskelee terveystieteiden opettajaksi, yksi preventiivistä hoitotiedettä ja yksi hoitotyön johtamista. Taustamme ja valintamme opintojen aikana ovat muovanneet opintokokemustamme ja tulevaisuudensuunnitelmiamme.

Kuvassa Matias Karvonen

Matias Karvonen
Ikä: 27
Paikkakunta: Kuopio
Opintojen aloittaminen: 2022
Suuntautuminen: Hoitotyön johtaminen

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matias-karvonen-89b750241/

Valmistuin lähihoitajaksi 2016 ja ensihoitajaksi/sairaanhoitajaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta helmikuussa 2020. Olen työskennellyt erityisesti psykiatrisessa hoitoympäristössä akuuttipsykiatrialla, oikeuspsykiatrialla ja psykiatrisessa avohoidossa. Parhaillaan työskentelen oikeuspsykiatrian parissa Niuvanniemen sairaalassa sairaanhoitajana.

Ensihoitajaksi valmistumiseni jälkeen huomasin melko nopeasti, että haluan opiskella vielä lisää terveydenhuoltoalaa. Halusin laajentaa ja syventää omaa ymmärrystäni ja osaamistani terveydenhuollossa sekä saada mahdollisuuden edetä työuralla. Hoitotieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa tuntuivat mahdollistavan tämän erityisen hyvin ja päädyin hakemaan kevään 2022 yhteishaussa opiskelemaan terveystieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi hoitotieteen pääaineeseen. Suuntautumisenani on hoitotyön johtaminen.

 Kävin palkkatöissä kandiopintojeni – eli ensimmäisen opiskeluvuoden – ohella. Työelämä ja päätoimiset opiskelut on mahdollista yhdistää melko vaivatta, koska hoitotieteen opiskelu on mahdollista suorittaa lähes kokonaan etänä yksittäisiä läsnäolopäiviä lukuun ottamatta. Kolmivuorotyö myös mahdollisti helpommin arkivapaiden saamisen luennoille, joissa oli läsnäolovaatimus. Nyt maisteriopintojen aikana olen ollut pääasiassa opintovapaalla sairaanhoitajan virastani, joka on mahdollistanut opintojeni nopeuttamisen. Opiskelen maisteriopinnot yhdessä lukuvuodessa, eli tulen valmistumaan terveystieteiden maisteriksi kesäksi 2024. Mielestäni joustava etäopiskelu on ehdottomasti positiivinen asia erityisesti siksi, että se mahdollistaa palkkatöiden tekemisen opintojen ohella ja paikkariippumattoman opiskelun. Hoitotieteen opiskelijat ovat kuitenkin usein hieman vanhempia verrattuna monien muiden yliopistoalojen opiskelijoihin, joten palkkatöiden jättäminen useammaksi vuodeksi ei ole monellekaan realistista.

Pro gradu -tutkielmassani tutkin hoitohenkilökunnan kokemaa työväkivaltaa psykiatrisessa sairaalahoidossa – kuten kandidaatin tutkielmassanikin. Sain graduni valmiiksi syksyllä 2023. Gradun tekemisen myötä mielenkiinto myös tohtoriopintoihin heräsi ja olenkin hyvin todennäköisesti pyrkimässä jatko-opintoihin Itä-Suomen yliopistoon. Työstän parhaillaan artikkelikäsikirjoitusta gradustani, joka tulisi olemaan mahdollisen väitöskirjani ensimmäinen osajulkaisu.

Hoitotieteen opintoja voin suositella jokaiselle, joka miettii terveydenhuoltoalalla etenemistä ja ”uusien ovien avautumista” työelämässä. Hoitotieteen opiskelijoilla työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset ja laaja-alaiset esimerkiksi erilaisiin asiantuntija-, esimies- ja opetustehtäviin. Tervetuloa opiskelemaan!

Valitse viisaasti – UEF | Hoitotiede |Yhteishaku 13.3.- 27.3.2024 klo 15:00

Kotisivu: Hoitotieteen laitos