Tietoa blogista / About the blog

Hugi on humanistisen osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen blogi. Nimellä Hugi on kaksoismerkitys. Hugi sisältää ajatuksen (puheen)vuorosta, mutta sillä viitataan myös humanistien blogiin. Kirjoitamme sinulle, joka olet kiinnostunut kielen ja kulttuurin ilmiöistä, humanistisesta tutkimuksesta ja koulutuksesta, akateemisesta arjesta.

Humanistinen osasto sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tutkimme ja opetamme monipuolisesti ja kansainvälisesti, tieteenalarajat ylittäen sitä, miten kielet ja kulttuurit kohtaavat, tuottavat merkityksiä ja vaikuttavat meidän jokaisen elämään.

Hugi is a joint blog of the staff and students of the School of Humanities. The name Hugi has a double meaning. Hugi contains an idea of a turn (in a conversation), but it also refers to a humanists’ blog. We write to you who are interested in the phenomena of language and culture, humanities research and education, academic everyday life.

The School of Humanities is located on the Joensuu campus of the University of Eastern Finland. We study and teach in a diverse and international way, transcending disciplinary boundaries, how languages and cultures meet, produce meanings, and affect the lives of each of us.

Yhteystiedot/Contanct us:

Anette Huovinen (anette.huovinen[at]uef.fi)
Nina Havumetsä (nina.havumetsa[at]uef.fi)