Työelämätaitoja karjalaisen perinnekulttuurin kurssilta

Joensuulainen Huoneistohotelli Lietsu osallistui opintojaksolle Näkökulmia karjalaiseen perinnekulttuurin kevätlukukaudella 2023. Miten työelämäyhteistyö sujui? Miltä toteutus vaikutti opettajan näkökulmasta? Mitä vastaavissa yhteistyötoteutuksissa on syytä huomioida? Kurssin opettajaa Tiina Seppää jututti työelämätyöryhmästä Anna Logrén.

Yhteistyötoteutuksen aloite tuli humanistisen osaston työelämäverkostoon kuuluvalta Lietsulta osastolle. Lietsusta ehdotettiin yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita karjalaisesta juhla-, musiikki- ja ruokaperinteestä sekä karjalaisen kulttuurin ilmenemisestä alueen matkailupalveluissa. Useammallekin taustaselvitykselle ja kartoitukselle oli tarvetta.

Näkökulmia karjalaiseen perinnekulttuuriin oli sopivasti juuri alkamassa, joten Lietsun aiheita päätettiin tarjota opintojakson yhdeksi lopputyön toteuttamisvaihtoehdoksi. – Etätoteutuksena järjestettävän kurssin aikataulu oli jo sovittu, mutta saimme sovitettua Lietsun esittäytymisen ohjelmaan. Esittäytyminen oli hyvä ja tarpeellinen opiskelijoiden kiinnostuksen herättelijänä. Tarjottuihin aiheisiin on helpompi tarttua, kun yrityksellä on kasvot ja henkilöstö tulee tutuksi, opintojakson opettajana toimiva yliopistotutkija Tiina Seppä toteaa.

Opiskelijat kiinnostuivat Lietsun ehdottamista aiheista karjalaiseen ruokaperinteeseen. Yksi opiskelija toteutti karjalaista ruokaperinnettä ja tapakulttuuria käsittelevän pienimuotoisen koulutuksen Lietsun henkilökunnalle. Kaksi muuta opiskelijaa toteuttivat yhdessä tietoiskun karjalaisista perinneleivonnaisista Instagram-videon muodossa.

Sepän mukaan opiskelijat pääsivät soveltamaan toteutuksessa kurssin keskeistä antia ja erityisesti kulttuuritietoista otetta, kun he saivat miettiä aiheidensa käsittelyssä valitsemiaan näkökulmia suhteessa karjalaisen kulttuurin esittämisen tapoihin. Samalle he harjoittelivat työelämässä tarvittavia taitoja ja saivat konkreettista näyttöä työelämäosaamisestaan työnhakua silmällä pitäen.

Opintojaksoilla ei saa teettää yliopiston välineillä ja ohjelmistoilla vastikkeetonta työtä, joka suoraan edistää yritysten kaupallista liiketoimintaa. – Oli erittäin hyvä, että toteutuksen suunniteluun sai apua osaston työelämätyöryhmältä. Tällaisen yhteistyötoteutuksen sisältämät juridiset ja eettiset kysymykset sekä kuvauslupiin ja käyttöoikeuksien siirtosopimuksiin liittyvät yksityiskohdat olivat itselleni uutta sisältöä, Seppä huomauttaa.

Perinneleivonnaista koskevassa toteutuksessa yliopiston toimintaperiaatteet huomioitiin niin, että tietoiskun toteutuksesta tehtiin opiskelijoiden ja yrityksen välinen kirjallinen sopimus, opiskelijat toteuttivat tietoiskun omilla välineillään ja videoon osallistuneilta pyydettiin kuvausluvat.

Sepän mukaan Lietsu-yhteistyö toi kurssille oppimistavoitteita tukevan työelämänäkökulman. Opiskelijat pitivät yhteistyötoteutusta palkitsevana ja opettavaisena. Lietsun palaute yhteistyöstä oli myönteistä, ja yhteistyö Lietsun edustajien kanssa jatkuu samalla kurssilla myös ensi vuonna.

Millaisia terveisiä Sepällä on kollegoille, jotka harkitsevat työelämäyhteistyön aloittamista omalla kurssillaan? Työelämätyöryhmä järjesti aloituspalaverin Sepän ja Lietsun edustajien kanssa. Sepän mukaan tarpeiden ja toiveiden läpikäynti yhdessä keskustellen oli hyvä aloitus. – Tutustuimme puolin ja toisin, mikä tuo varmuutta jatkaa suunnittelua omatoimisesti eteenpäin. Jotta vastaavat yhteistyötoteutukset palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia osapuolia, kannattaa toteutusta pohjustaa huolellisesti.

Lietsu-yhteistyö osoittaa, että organisaatioiden tarjoamat aiheet ovat hyvä lähtökohta opiskelijoiden omalle ideoinnille ja jatkokehittelylle. Niin ikään opiskelijoiden tapaaminen kurssilla antaa organisaatiolle kasvot tehden työelämästä lähestyttävämpää. Suora keskusteluyhteys madaltaa parhaassa tapauksessa kynnystä yhteydenottoihin myöhemmin esimerkiksi työharjoitteluvaiheessa.

Kirjoittaja:

Humanistisen osaston työelämätyöryhmän puheenjohtaja, FT Anna Logrén