Yliopistollinen uraohjauksen erikoistumiskoulutus ymmärrystä ja tietopohjaa luovana tilana

Haku keväällä starttaavaan koulutukseen avoinna 27.10. – 8.2.2023. Klikkaa hakulomakkeelle tästä linkistä (webropol)

Yliopistollinen uraohjauksen erikoistumiskoulutus tarjoaa ohjauksen eri toimintaympäristöstä tuleville osallistujille moniäänisen ja -ammatillisen tilan, jossa tarkastella uraohjausta työelämän ja yhteiskunnallisen muutoksen viitekehyksessä. Koulutuksen osallisuutta tukeva työote sekä syvällinen ja sujuvasti rullaava kokonaisuus tukevat osallistujien jakavaa työskentelyä ja kohtaamista. Koulutus on vuodesta 2018 lähtien hioutunut kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät teoreettinen ymmärrys ja monipuolinen kosketus käytäntöön. Koulutus onkin löytänyt paikkansa Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksen koulutustarjonnasta ja toteutetaan vuosittain käynnistyvänä koulutuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Koulutus on ollut ja on edellen tarkoitettu kaikille soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat ohjauksen/uraohjauksen työtehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

UraohjausErko on monialainen ja osallistujat työskentelevät esimerkiksi työllistyvyyden, työurien muutosten, koulutus- ja työelämäsiirtymien, opinto-ohjauksen, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin tai työyhteisöjen kehittämisen kysymysten parissa. Koulutuksen tärkeänä tavoitteena nähdäänkin moniäänisyys ja uraohjausosaamisen selkiintyminen ja sen merkitys eri ammattialoilla. Työelämämuutoksien myötä uraohjauksen tehtävä- ja ammattikenttä on monipuolistunut ja yhä useammin ohjaustyötä tarjotaan myös yksityisten yritysten kautta ja outplacement palveluna, joten on selvää, että uraohjaajien valmiuksien tulee olla ajan tasalla. Aiheesta lisää 2.5.2018 blogissa, miten Suomeen syntyi uraohjauksen erikoistumiskoulutus (vieraskynässä yksi koulutuksen kehittäjä ja kouluttaja Leena Penttinen)

Tutkimusperustainen UraohjausErko kehittyy ja elää ajassa niin saadun palautteen kuin yhteiskunnallisen ja työelämän muutoskeskustelun viitoittamana. Kokonaisuutena se onkin neljän toteutuksen kautta rakentunut osallistujan kannalta jouhevasti ja vastavuoroisesti eteneväksi sekä yhteisyyttä ja kollegiaalisuutta rakentavaksi. Saadun palautteen mukaan koulutuksesta haetaan lisää teoriaymmärrystä ja työvälineitä omaan työhön ja osaamiseen. Moni tulee myös samalla ”uraohjanneeksi” itsensä eli vaihtaa työpaikkaa tai hakeutuu ohjauksen tms. koulutukseen (ks. alla). Koulutus tuntuukin sysäävän liikkeelle jotain niin, että osallistujan ammatillinen identiteetti uusiutuu (ks. alla). Palautteen mukaan osallistujat arvostavat myös tutkimusperustaisuutta ja näkevät sen omaa työkäytäntöä konkreettisesti tukevana, auttavana ja yhteisenä fiiliksenä onkin kuultu, että yliopistollinen UraohjausErko on heille merkityksellinen ja tärkeä kokemus, josta ollaan kollektiivisesti ylpeitä.

Valitsin osaamiseni kehittämiseen yliopistollisen UraErkon, jonka aikana halusin erityisesti reflektoida kokemuksia muiden uraohjaajien kanssa. Sain koulutuksessa vahvistusta omalle asiantuntijuudelle ja varmuutta uraohjaajana toimimiseen. Myös tuoreilla menetelmäopeilla ja teoreettisella tietopohjalla sain itsevarmuutta työhöni. Osaamiseni avulla pystyn nyt myös vaikuttamaan meneillään oleviin innovatiivisiin hankkeisiin ja yksilötapaamisiin. (opiskelija)

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen aikana päivitin työpaikkaani kahdesti paremmaksi ja sain laajaa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä uraohjauksesta päivitetyn käyttöteorian lisäksi. Löysin myös käsitteitä ja teorioita jo ennestään käyttämilleni menetelmille ja ajatuksille, hän listaa. (opiskelija)

Alumnit kohtasivat Tampereella

15.10. järjestettiin ensimmäinen ”uraohjauserkolaisten” alumnitapaaminen Tampereella. Paikalla oli läsnä ja etänä reilu 30 alumnia, kouluttajaa ja opiskelijaa. Jälleennäkeminen oli täynnä sorisevaa porinaa ja kohtaamisen iloa. Kuulumisten ja kokemustenvaihdon lisäksi kuulimme Sanna Vehviläisen johdattelua uraohjauksen ajankohtaiseen tutkimusteemaan, jonka jälkeen herkuttelimme yhdessä illastamalla. Yhdessä olikin hienoa tuumia, että tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavan tapaamisen suunnittelua!

Kirjoittaja Päivi Rosenius työskentelee opinto- ja uraohjaajien yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksessa ja on yksi uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäjistä, kouluttaja/ohjaaja ja koordinaattori. Päivin asiantuntijuus ja kiinnostus kohdentuvat ohjauksen laajaan toimintaympäristöön ja hänellä on pitkä työhistoria nuorten ja aikuisten elämänuran siirtymävaiheen ohjeukseen liittyvine koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hänelle on tärkeää osallisuutta tukeva ja edistävä pedagogiikka sekä ohjauskohtaamisten läsnäoloa tukeva vuorovaikutus ja vastavuoroisuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.