Näiden ihmisten avulla selviät

Itä-Suomen yliopistossa on yli 2500 työntekijää.  Kysymys kuuluu, ketkä heistä ovat varta vasten opiskelijoiden apuna?

Ammattilaisten tukea voit saada yliopistossa esimerkiksi opinto-ohjauksessa, henkisissä voimavaroissa ja mielenterveys- ja terveysasioissa. Nämä avunantajat eivät kuitenkaan kulje aiemmilta kouluasteilta tuttujen koulukuraattorin, opinto-ohjaajan tai luokanvalvojan nimillä, vaikka heidän työnkuvat ovatkin yliopistossa pitkälti hyvin samankaltaisia.

Keitä nämä ihmiset sitten ovat?

Ainakaan kovin mystisiä he eivät ole, vaan ihan tavallisia ihmisiä päivätyössään. Amanuenssit, HOPS-ohjaajat ja oma-opet, yliopisto-opettajat, urapalvelut (urasuunnittelun avuksi), kansainvälisyyspalvelut ja opiskelutaitokoulutukset tukevat opiskelijoita opintojen etenemisessä. Lisäksi yliopistolla on oman opiskelupsykologi ja oppilaitospastori. Terveydestämme huolehtii kokonaisvaltaisesti YTHS, josta lisää alempana.

Opinnoissa mukana

Ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijoille tulee tutuksi eritoten amanuenssit, HOPS-ohjaajat ja tuutorit.

Amanuenssin tehtävät vaihtelevat yliopistojen välillä ja sisällä. Itä-Suomen yliopistossa amanuenssit tukevat opiskelijoita ainakin opintoneuvonnassa. Oma kokemukseni amanuenssin kanssa asioimisesta painottuu opintosuunnitelmani hahmottamiseen. Keskustelimme amanuenssin työhuoneessa muun muassa siitä, mitä sivuaineita minun kannattaisi ottaa ja miksi. Kuulostaa ihan opolta, eikö?

Jokaisella tiedekunnalla ja koulutusalalla työskentelevät amanuenssit ovat perehtyneet tavallisesti tietyn koulutusalan opintoasioihin. Usein ala on amanuenssille tuttu omien opintojen tai yliopisto-opettamisen kautta.

Voit käydä katsomassa UEF:in opintoneuvontaa antavien kirjon Kamusta.

HOPS-ohjaaja on yleinen nimitys eri vuosikursseille nimetyistä yliopiston työntekijöistä, esimerkiksi lehtoreista, jotka huolehtivat siitä, että opinnot etenevät odotetusti. Kulttuurintutkimuksessa tämä ohjaaja kulkee oma-open nimellä.

Ohjaajan rooli on tärkeä, mutta ei aina yhtä näkyvä. HOPS-ohjaaja tulee tutuksi jo ensimmäisenä opintovuonna. Tukea tarvitaan yleisesti enemmän aloilla, joissa oman polun suunnitteleminen vaatii enemmän apua. Oma-open ohjeisiin voi turvautua vaikka silloin, kun ei esimerkiksi tiedä, mitä kursseja oma kandi vaatii alleen. Oman kokemukseni perusteella oma-ope on kiinnostunut siitä, missä vauhdissa opintoni ovat edenneet.

Opiskelun perusasioissa auttavat myös tuutorit, jotka neuvovat yliopiston aloittavia fukseja. Tuutorit antavat tietoa ”opiskelijalta opiskelijalle”. Ensimmäisinä viikkoina he esittelevät opiskeluympäristöä, kertovat tapahtumista ja ainejärjestöstä, ja selittävät yleensä yhdessä amanuenssin kanssa, miten tietokoneille ja eri opiskelualustoille kirjaudutaan ensimmäistä kertaa.

Erityismaininta myös yliopisto-opettajille, joista yllättävän monet ovat valmiita auttamaan esimerkiksi kursseihin liittyvien suoritusten kanssa.

Avoimessa yliopistossa opiskelevia varten on Aducaten omat opinto-ohjaajat, jotka ohjaavat avoimen opiskelijoita rakentamaan omiin tavoitteisiin sopivan kurssikoktailin.

Voit lukea oppilaitospastorin toiminnasta,  urasuunnittelun palveluista ja opiskelutaitokoulutuksista tarkemmin Kamusta!

Hyvinvoinnistasi vastaa liuta ammattilaisia

Yliopiston tarjoamat hyvinvointipalvelut maksetaan käytännössä etukäteen. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan vuosittain ennen lukukauden alkua, ja tuohon likimain sataan euroon kuuluu oikeus käyttää yliopiston tarjoamia terveyspalveluita.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä (YTHS) voi hakea apua vaikka ja mihin. Syynä voi olla hiertävä liikavarvas, erikoiset tuntemukset vatsassa tai monenkirjavat mielenterveydelliset vaikeudet tai uniongelmat. Vastaanotolta saa neuvontaa, ja tarpeen vaatiessa lähetteen tutkimuksiin.

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, hammashoidon ammattilaiset ja opintopsykologi ovat YTHS:llä töissä opiskelijoita varten. Opintopsykologin tykö on tosin melko pitkät jonot, joten jutteluapua saa usein jo terveydenhuollon vastaanotolla.

Hammashoito kuuluu myös ISYY:n jäsenmaksuun. Monilta poistetaan viisaudenhampaat juuri yliopistoaikana, sillä se voi olla silloin tavallista ajankohtaisempaa ja edullisempaa. Jonot hammashoitoon ovat välillä pitkät, mutta akuuttia hoitoa saa onneksi nopeasti.

Omaa terveyttä on hyvä tarkkailla opinnoissa jaksamisen vuoksi. YTHS tarjoaa itsensä hoitamiselle sopivan matalan kynnyksen, ainakin omasta kokemuksestani.

Tarkkaile omaa jaksamista ja puhu ajoissa

Viimeisenä haluaisin jakaa mietteen opiskelun kuormittavuudesta ja opiskelu-uupumuksesta. Olen huomannut, että opiskelijoiden mielessä liikkuu välillä painavalta tuntuvia asioita, joista ei aina puhuta ääneen.

Välillä paineet päästä eteenpäin ja suoriutua opinnoista ja muusta elämästä kunnialla voivat tuntua kovilta. Pitäisi onnistua, ehtiä harrastaa ja kehittää itseä elämän muillakin osa-alueilla. Mahdollisista raskaista fiiliksistä kannattaa ehdottomasti puhua omille luottotyypeille tai edellä mainituille ammattilaisille. YTHS kannustaa hakemaan matalla kynnyksellä apua mieltä askarruttaviin ongelmiin. Yhteydenottoa ei siis kannata arkailla. 🙂

Olen itse muutaman kerran täyttänyt arkeni liian tiiviiksi. Siitä olen oppinut tarkkailemaan valintojani. Karsi ja keskity parhaisiin, on ehkä paras opeista. On toki hyvä tutustua itseen ja siihen, paljonko kestää. Usein nuo opit tulevat virheiden kautta. Virheiden myötä huomaan välillä yhä, ettei joka viikkoa kannata buukata täyteen, ja välillä hauskoiltakin kuulostaville tehtäville olisi hyvä sanoa ei. Toisaalta myös elämälle täytyy välillä sanoa rohkeasti kyllä.

Omissa opinnoissa on hyvä edetä oma jaksaminen ja itselle luonteva elämäntyyli edellä sen sijaan, että vertailisi itseään muiden tapoihin ja tahtiin.  Jokainen eteenpäin vievä askel on kuitenkin otettava itse, minkä takia edetä kannattaa omalla uniikilla tyylillä. Oman näköinen elämä voi myös luoda uusia suuntaviivoja ja vapauttaa liioista opiskelupaineista.

– Kerttuli