Millaista opiskelu on varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa?

 

Kun hain yliopistoon, päässäni pyöri paljon ajatuksia sen osalta, pärjäänkö yliopistossa, millaista opiskelu on ja millaisia esimerkiksi tentit ovat verrattuna lukion kokeisiin. Pääsykokeen läpäistyäni mietin myös sitä, onko yliopisto-opiskelu samalaista kuin lukiossa, mutta pian huomasin, että opiskelussa on eroavaisuutensa. Lisäksi ajattelin, että yliopistossa minun tulee tietää kaikki itse. Mutta ei hätää: todellisuudessa yliopisto-opiskelu on mielenkiintoista ja monipuolista, eikä liian haastavaa! Yliopistossa saa apua opettajilta ja amanuensseilta, joten yksin askarruttavien asioiden kanssa ei tarvitse jäädä. Lisäksi sinua opastaa ihanat tuutorit ja oma ainejärjestö. Yksi tärkeä muistettava asia mielestäni on, että oma motivaatio ja halu oppia vie todella pitkälle!

 

Muistan, kuinka ensimmäisen vuoden alussa uusia tiedotettavia asioita tuli paljon. Kun opintojaksot alkoivat, saimme paljon uutta tietoa, joka piti sisäistää. Tämän lisäksi tuutorit ja ainejärjestö tutustuttivat meidät kaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin erilaisten tapahtumien avulla, jotta opiskelusta tulisi mukavaa uusien ystävien kanssa. Alku voikin tuntua hieman sekavalta, mutta kokonaisuus selkiytyy vähitellen – eikä siitä kannata ottaa liikaa stressiä. Muista kuitenkin oma vastuusi opinnoissa: ota asioista selvää ja kysy apua tarvittaessa!

Opinnot sisältävät monipuolisia ja varhaiskasvatuksen opettajalle tärkeitä kokonaisuuksia. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet ja pätevyys toimia varhaiskasvatuksen opettajana päiväkodissa ja esiopetuksessa. Opinnoissa on paljon teoriaopintoja, mutta niiden vastapainona on taito- ja taideaineita. Pakollisten opintojen lisäksi UEFissa on valtavasti vaihtoehtoja sivuaineopinnoiksi! Opinnot sisältävät myös opetusharjoitteluita ensimmäisenä ja kolmantena opiskeluvuotena. Opetusharjoitteluiden aikana pääset työskentelemään oikeassa työympäristössä ja harjoittelemaan teoriassa saatuja tietoja käytännössä. Opetusharjoittelut voivat olla osalle ensimmäinen kerta päiväkodissa vastuuta kantavan työntekijän roolissa, ja suosittelen ottamaan mahdollisuudesta kaiken ilon irti! Kannustan myös olemaan aktiivinen sekä kokeilemaan rohkeasti ja monipuolisesti pedagogiikan ohjaamista, sillä tekemällä oppii. Työntekijöiltä kannattaa kysyä mieltä askarruttavista asioista, jotta opetusharjoitteluista on itselle mahdollisimman paljon hyötyä.

Lisäksi opintojaksoilla pääsee toteuttamaan pedagogiikkaa lapsiryhmissä eri tavoin, kuten ohjaamaan varhaiskasvatustoimintaa, leikkejä ja projekteja. Tällaisista kokemuksista on minulle itselleni jäänyt kaikkein parhaimmat ja opettavaisimmat muistot! Opintoihin liittyvissä projekteissa eri opettajat ja opintojaksot tekevät myös yhteistyötä, jolloin voimme esimerkiksi hyödyntää itse yliopistossa tekemiämme töitä ja suunnitelmia yhteisissä projektissa -ja pääsemme rakentamaan ja toteuttamaan monipuolisia kokonaisuuksia alusta loppuun itse!

 

Oma aktiivisuus opintojen aikana on tärkeää oman ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kasvattamiseksi. Opinnot haastavat sopivasti ja vaativat panostamista, mutta sinä voit itse säädellä sitä, mitä tavoittelet ja millainen oppija olet. Opinnot voivat olla välillä myös stressaavia, mutta sitä ei kannata kuitenkaan säikähtää. Hyvä muistisääntö on, ettei jätä tehtävien tekemistä ja palautuksia viimeiseen iltaan, vaan alkaa pikku hiljaa purkamaan tehtäviä, kun niistä opintojaksoilla ilmoitetaan. Opiskelussa tulee väistämättä välillä ylä- ja alamäkiä eteen: välillä on kiireisempää ja välillä rauhallisempaa, joten opintojen aikatauluttaminen on tärkeää.

Minkälaisia suoritustapoja on opinnoissa? Opiskelu koostuu sekä itsenäisistä, ryhmässä tehtävistä että verkossa toteutettavista suoritustavoista. Usein opintojakso tentitään (yksilö- tai ryhmätentti) opintojakson lopussa, mutta opintojaksoilla voi olla myös erilaisia suoritustapoja kuten kirjallinen työ yksin tai ryhmässä (portfolio, essee, raportti, oppimispäiväkirja jne.) tai projekti, kuten pedagogisen toiminnan suunnitteleminen ja ohjaaminen varhaiskasvatuksen lapsiryhmälle. Voi myös olla, että on useampi vaihtoehto, miten opintojakson voi suorittaa tai opintojakso flipataan (jolloin opinnot sisältävät ennakkotehtäviä!).

Opintojakson kokonaisuudesta päättää opetussuunnitelman perusteella opintojakson opettaja, ja tähän asti meillä on ollut mukavasti erilaisia suoritustapoja. Tenttejä ei kannata pelätä, sillä ne sisältävät yleensä esseen kirjoitusta, eivätkä yleensä ole ylitsepääsemättömän vaikeita -varsinkaan jos opintojakson aikana käy aktiivisesti luennoilla ja ryhmäharjoituksissa. Suoritustapoihin kuuluu tietysti myös opinnoissa läsnä oleminen. Kaikille selkeytyy kuitenkin oma tapa opiskella, kun opinnot etenevät.

 

 

Jääkö aikaa muuhun kuin opiskeluun? Opintojen lisäksi ehtii tekemään myös muutakin, vaikka välillä aikataulutusta on suunniteltava etukäteen. Esimerkiksi minä olen pystynyt olemaan ensimmäisenä ja toisena vuonna ainejärjestön hallituksessa ja tämän lisäksi vielä näkemään ystäviäni sekä tekemään itseäni kiinnostavia asioita kuten urheilemaan. Ehdin myös osallistumaan tämän kaiken lisäksi erilaisiin opiskelijatapahtumiin. Vaikka olen melkein koko ajan menossa, opiskeluni eivät ole kärsineet. Hyvä aikatauluttaminen ja välillä asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen onkin ollut välillä tarpeellista. Välillä on kuitenkin hyvä muistaa, että opintojen ohella pitää myös levätä sekä nauttia juuri siitä mistä itse tykkää ja unohtaa hetkeksi kaikki muu.

Haluankin itseni ja ainejärjestömme puolesta onnitella kaikkia uusia fukseja uudesta opiskelupaikasta. Meidän koulutuksessamme on lämmin ilmapiiri ja ihmiset ovat hyvin helposti lähestyttäviä. Kannustankin teitä rohkeasti tutustumaan heti opintojen alusta alkaen opettajiin ja muihin opiskelijoihin. Näin pääsette kokemaan hyvän ilmapiirimme ja saatte paljon uusia ystäviä sekä omalta vuosikurssiltanne että muilta vuosikursseilta.

 

Elina Sinkkonen
Varhaiskasvatuksen ainejärjestö Sulo Ry:n Puheenjohtaja

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.