Opiskelijat suosittelevat hoitotieteen opintoja UEF:lla – Artikkeli IV

Tämä maaliskuun 2024 aikana postattava neljän blogiartikkelin sarja esittelee Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen opiskelijoiden kokemuksia hoitotieteen opiskelusta. Aiemmin julkaistut artikkelit: 4.3.2024 Ella Toivonen - Terveysalan opettaja; 8.3.2024 Matias Karvonen - Hoitotyön johtaminen; 12.3.2024 Kaisa Huoponen – Terveysalan opettaja

Emilia Raula
Ikä: 29
Paikkakunta: Kuopio
Opintojen aloittaminen: 2022
Suuntautuminen: Preventiivinen hoitotiede

Valmistuin lähihoitajaksi vuonna 2013 ja sairaanhoitajaksi Vaasan ammattikorkeakoulusta keväällä 2017. Työskentelin lähihoitajana ja ennen sairaanhoitajaksi valmistumista ikäihmisten palveluasumisessa. Työkokemusta sairaanhoitajana minulla on vatsakirurgisten potilaiden hoidosta sekä anestesia- ja heräämöhoitotyöstä.

Kiinnostus jatko-opintoihin heräsi muutama vuosi sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen, sillä halusin laajentaa sekä kehittää omaa osaamistani vielä lisää. Olin kuullut positiivista palautetta Itä-Suomen yliopistosta, ja vakuutuin myös, että tulisin hakemaan tänne. Pohdin hakuvaiheessa hoitotieteen suuntautumisvaihtoehtojen välillä. Preventiivinen hoitotiede kuitenkin veti puoleensa, sillä terveyden edistäminen ja siihen liittyvät kysymykset kiinnostavat itseäni. Pääsinkin vuonna 2022 opiskelemaan hoitotiedettä preventiivisen hoitotieteen suuntauksessa.

Etäopiskelun mahdollisuus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma ovat mahdollistaneet hyvin opintojen jaksottamisen omien aikataulujen ja tavoitteiden mukaisesti. Olen itse keskittynyt täyspäiväisesti opintojen tekemiseen hyödyntäen opintovapaata. Etäopiskelussakin ryhmäytymistä ovat tukeneet kurssilla tehtävät ryhmätyöt ja erilaiset kurssien etätapaamiset. Muutamat yhteiset päivät hoitotieteen opintojen parissa yliopistolla sekä itsenäinenkin opiskelu kampuksella ovat tukeneet yhteenkuuluvuuden tunnetta. Itä-Suomen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus ja sivuaineilla pystyykin halutessaan laajentamaan omia opintojaan mielenkiinnon mukaan, itse olen käynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintojaksoja. Tuutorointi on myös ollut mieleistä, sillä sen myötä on päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin sekä olemaan mukana tukemassa uusien opiskelijoiden opintojen alkua.

Uskon hoitotieteen koulutuksen mahdollistavan laajasti eri uramahdollisuuksia, suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta. Suosittelen lämpimästi hoitotieteen opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan, tutustua uusiin ihmisiin sekä laajentaa uramahdollisuuksiaan.

Valitse viisaasti – UEF | Hoitotiede |Yhteishaku 13.3.- 27.3.2024 klo 15:00

Kotisivu: Hoitotieteen laitos