Opiskelijat suosittelevat hoitotieteen opintoja UEF:lla – Artikkeli III

Tämä maaliskuun 2024 aikana postattava neljän blogiartikkelin sarja esittelee Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen opiskelijoiden kokemuksia hoitotieteen opiskelusta. Aiemmin julkaistut artikkelit: 4.3.2024 Ella Toivonen - Terveysalan opettaja; 8.3.2024 Matias Karvonen - Hoitotyön johtaminen

Kuvassa Kaisa Huoponen

Kaisa Huoponen
Ikä: 34
Paikkakunta: Mikkeli/Kuopio
Opintojen aloittaminen: 2022
Suuntautuminen: Terveysalan opettaja

Jo lukion jälkeen ajattelin opettajaksi lähtemistä, mutta välivuoden jälkeen päädyin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Valmistuin Sairaanhoitajaksi silloisesta Mikkelin Ammattikorkeakoulusta kansainvälisestä kaksoistutkinto-ohjelmasta (trans-Atlantic Double Degree, TADD) Joulukuussa 2013. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt pääasiassa Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä. Työhöni on kuulunut opiskelija ohjausta ja varsinkin kansainvälisten sairaanhoitaja opiskelijoiden ohjaajana olen ollut useamman kerran. Tämä yhdistettynä aiempaan kiinnostukseen opetustyötä kohtaan saivat lopulta hakemaan opiskelemaan terveystieteiden opettajaksi Itä-Suomen Yliopistoon. Ensimmäisen kerran hain 2021, jolloin en saanut opiskelupaikkaa. Kuitenkin 2022 hain uudelleen ja pääsykokeiden jälkeen sain opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistosta.

Kandivuoden opiskelin täyden työajan ohessa, tämän mahdollisti opintojen etänä suorittaminen ja opintojaksojen joustavuus, läsnäolopakollisia etäluentoja oli vähän ja muuten opinnot sai suunniteltua kolmivuorotyön ehdoilla. Yövuorojen hiljaiset hetket täyttyivät opinnoista ja vapaapäivinä tein myös opintojaksojen tehtäviä ja katsoin luentoja. Vapaa-aikaakin kuitenkin vuoteen mahtui, mikä edisti omaa jaksamista. Kandiopinnot tein aikataulussa, eli ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tämä lukuvuosi on mennyt maisteriopintojen ja vertaistuutoroinnin parissa. Otin opintovapaata ja olen nyt viettänyt Kuopiossa enemmän aikaa ja päässyt tutustumaan enemmän opiskelupaikkakuntaan. Tuutoroinnin myötä olen päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin sekä tukemaan ja kannustamaan uusia hoitotieteen opiskelijoita opintojen alussa. Pro gradu- tutkielmaani olen myös aloitellut liittyen monialaiseen suursimulaatio opetukseen. Jatkan vielä opintojani ja tarkoitus on valmistua keväällä 2025.

Opettaja puolella ensimmäinen vuosi tehdään etänä muiden tavoin, mutta ensimmäinen maisterivuosi sisältää läsnäolopakollisia päiviä Kuopiossa, jolloin olemme päässeet ryhmäytymään oman opiskeluporukan kanssa ja saaneet oppia paljon toisiltamme.  Nyt keväällä teemme opetusharjoittelua ja itse olen lähdössä kahden muun opiskelijan ja kahden opettajan kanssa tekemään harjoittelua Tallinnaan Healthcare College:en, eli vaikka ei pidempi vaihto-opiskelu olisi itselle mahdollista, on mahdollisuuksia kansainvälistymiseen kuitenkin tarjolla projektien ja kv-tuutoroinnin muodossa.  Kannustan kaikkia hakemaan opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon, joilla on kiinnostusta kehittää omaa osaamistaan ja avata uusia urapolkuja itselleen.

Valitse viisaasti – UEF | Hoitotiede |Yhteishaku 13.3.- 27.3.2024 klo 15:00

Kotisivu: Hoitotieteen laitos