Opiskelijat suosittelevat hoitotieteen opintoja UEF:lla – Artikkeli I

Tämä maaliskuun 2024 aikana postattava neljän blogiartikkelin sarja esittelee Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen laitoksen opiskelijoiden kokemuksia hoitotieteen opiskelusta.

Olemme tutkinto-opiskelijoita Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Olemme aloittaneet opintomme 2022 syksyllä ja opiskelemme nyt maisteriopintojen parissa. Yhdessä olemme toimineet myös syyslukukauden ajan uusien opiskelijoiden vertaistuutoreina. Kaksi meistä opiskelee terveystieteiden opettajaksi, yksi preventiivistä hoitotiedettä ja yksi hoitotyön johtamista. Taustamme ja valintamme opintojen aikana ovat muovanneet opintokokemustamme ja tulevaisuudensuunnitelmiamme.

Kuvassa Ella Toivonen

Ella Toivonen
Ikä: 25
Paikkakunta: Mikkeli
Opintojen aloittaminen: 2022
Suuntautuminen: Terveysalan opettaja

LinkedIn: linkedin.com/in/ella-toivonen-1880372b6

Sairaanhoitajaksi valmistuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2020. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt kiertävänä sairaanhoitajana varahenkilöstössä Mikkelin keskussairaalassa, joten työkokemusta on kertynyt muun muassa palliatiiviselta osastolta, päivystysosastolta sekä sisätautien, neurologian, kardiologian, hematologian ja keuhkosairauksien osastoilta. Jo sairaanhoitajaopintojeni aikana tutustuin hoitotieteen opintoihin koska tiesin haluavani kehittää omaa osaamistani vielä lisää. Nopeasti valmistumiseni jälkeen olinkin vakuuttunut siitä, että tulen hakemaan Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan, sillä lukemieni kokemusten perusteella opiskelu olisi joustavaa ja onnistuisi suurilta osin etänä tehtäväksi, nämä kokemukset osoittautuivatkin todeksi, kun opinnot aloitin syksyllä 2022.

Terveysalan opettajan opinnot vetivät heti puoleensa ja olen nyt Savonia ammattikorkeakoululla tehtyjen opettajaharjoittelujeni jälkeen täysin varma valinnastani. Koen myös itsessään hoitotieteen opintojen avaavan uusia ovia työelämään ja antavan runsaasti uusia mahdollisuuksia uralle, oli oma suuntaus sitten mikä vain. Opintoja olen itse suorittanut koko ajan etänä Mikkelistä käsin ja työn ohessa, töitä olen tehnyt 75 % työajalla. Töiden ja opintojen yhdistäminen on onnistunut yllättävänkin hyvin ja koen, että se on ollut itselle oikea ratkaisu. Arjen suunnittelu ja priorisointi ovat luonnollisesti vieneet paljon aikaa, mutta nyt opintojen edetessä ja kandidaatin tutkinto taskussa, sekä maisteriopintojen ensimmäisen vuoden lähestyessä loppuaan, huomaan joskus pohtivani, kuinka nopeasti nämä kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta ovatkaan kuluneet.

Vaikka hoitotieteen opinnot ovat pitkälti etänä suoritettavia ja opiskelukollegoita tapaa melko harvoin, niin iloisena yllätyksenä olen etenkin nyt opintojen ensimmäisenä maisterivuotena päässyt tapaamaan ja ystävystymään paljon uusien opiskelukollegoiden kanssa. Opeopinnot ja vertaistuutorina toimiminen ovat vaikuttaneet tähän erityisesti. Myös yhteiset projektit ja ryhmätyöt ovat vahvistaneet yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antaneet mahdollisuuden oppia toisiltamme. Lisäksi uudet ystävyyssuhteet ovat tuoneet iloa ja vertaistukea opiskeluarkeen, mistä olen erittäin kiitollinen.

Hoitotieteen opintoja voin lämmöllä suositella, jos haluat kehittää itseäsi, tavata huipputyyppejä, päästä osaksi uutta yhteisöä ja saada uusia uramahdollisuuksia. Toivottavasti nähdään ensi syksynä kampuksella!

Valitse viisaasti – UEF | Hoitotiede |Yhteishaku 13.3.- 27.3.2024 klo 15:00

Kotisivu: Hoitotieteen laitos